Výpis článků s tagem: rozpočet

Zastupitelé jednali o dotacích pro sport, kulturu a vzdělávání

, autor: Petr Vitvar

23.05.2022 - Rada i Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou projednávaly řadu dotačních programů na podporu celoroční činnosti z oblasti sportovní, kulturní nebo výchovy a vzdělávání či na pořádání jejich akcí nebo cyklu akcí. Předmětem jednání byly také víceleté a individuální dotace.

23.5.2022 10:20:56 | přečteno 90x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Hospodaření za rok 2021 skončilo přebytkem

, autor: Petr Vitvar

20.05.2022 - Statutární město Jablonec nad Nisou má schválený závěrečný účet. V roce 2021 hospodařilo s provozním saldem 206 mil. korun. Po roce 2020, kdy město mělo historicky nejlepší výsledek, provozní saldo mírně pokleslo, i přesto hospodaření Jablonce skončilo přebytkem 92,5 mil korun.

20.5.2022 14:08:01 | přečteno 144x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

První rozpočtová opatření ve prospěch rezervy Ukrajina

, autor: Petr Vitvar

10.03.2022 - Jedním z bodů programu mimořádného zasedání jabloneckého zastupitelstva bylo letošní první rozpočtové opatření. To se týkalo přesunu 10 mil. korun z rozpočtové rezervy do rezervy na krizová opatření. Přesun souvisí s humanitární pomocí Ukrajině a celé částka je rozdělená mezi příslušné odbory magistrátu.

10.3.2022 10:29:37 | přečteno 150x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance , ukrajina
 
 

Dary z městské pokladny

, autor: Tomáš Hejzlar

11.02.2022 - Jablonečtí zastupitelé schválili trojici finančních darů pro organizace, které připravily rozsáhlé projekty přesahující svým významem katastr statutárního města Jablonec nad Nisou. Celkem tak město darovalo 650 tis. korun.

11.2.2022 13:16:31 | přečteno 177x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , kultura , sport , finance
 
 

Jablonec má schválený rozpočet pro rok 2022

, autor: archiv MMJN

11.02.2022 - Jablonec nad Nisou bude v roce 2022 hospodařit s rozpočtem ve výši 1,4 mld. korun. Cílem bylo vytvořit rozpočet reálný a odpovídající potřebám města. Investice do rozvoje jsou plánované ve výši 418 mil. korun, dalších více než 100 mil. je určených na opravy a obnovu majetku města, rezervy se rovnají 46 milionům korun, v případě nutnosti je k čerpání připravený také kontokorentní úvěr ve výši 45 mil. korun.

11.2.2022 13:15:54 | přečteno 360x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Jablonec se chystá podpořit sport mládeže 10 miliony

24.01.2022 - Rozpočet města pro letošní rok obsahuje návrh částky 10 milionů korun na podporu sportovních oddílů mimo rámec vypsaných dotačních titulů. K původním devíti milionům byl přidán další jeden milion korun. Zastupitelé budou toto navýšení schvalovat během svého řádného únorového zasedání.

24.1.2022 15:59:57 | přečteno 399x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , sport , finance
 
 

S rozpočtovým provizoriem se začíná v Jablonci už 28 let

, autor: Petr Vitvar

17.12.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou již tradičně zahajuje rok s rozpočtovým provizoriem. Stejně tomu bude i v roce 2022. Podle pravidel rozpočtového provizoria město hospodaří již od roku 1994.

17.12.2021 12:51:03 | přečteno 202x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Jablonec hospodaří s přebytkovým rozpočtem

, autor: Petr Vitvar

17.09.2021 - Ekonomický náměstek Jablonce nad Nisou Milan Kouřil předložil zastupitelům, jak Jablonec plnil rozpočet v I. pololetí roku 2021. Město v první polovině roku hospodařilo s převisem příjmů nad výdaji o 78 mil. Kč.

17.9.2021 12:51:49 | přečteno 209x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Radní schválili finanční dary z městského rozpočtu

, autor: Petr Vitvar

30.08.2021 - Jablonečtí radní na svém posledním jednání schválili dva peněžité dary z rozpočtu města dvěma neziskovým organizacím – Svazu tělesné postižených a spolku Sekce Downův syndrom. Celkem město každé z nich přispěje po 20 tisících korunách.

30.8.2021 10:05:20 | přečteno 172x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Loni skončilo hospodaření města přebytkem

, autor: Petr Vitvar

21.05.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou i přes ekonomické restrikce spojené s pandemií hospodařilo v 1. čtvrtletí roku 2021 dobře, o čemž svědčí i fakt, že provozní saldo se rovná téměř 46 mil. korun. Hospodaření v loňském složitém roce skončilo s přebytkem téměř 67 mil. korun.

21.5.2021 14:08:39 | přečteno 295x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 
1 [...] 7 další >
load