Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Pochvala
Jan Novák  |  15.5.2021 17:17:39
Dobrý den, často jsou na této stránce kritizovány různé nešvary našeho města, ale mělo by se i chválit a ne jenom kritizovat. Využil jsem služeb očkovacího centra v Jablonci a můj dotaz směřuje k tomu, jestli by bylo možné poslat pochvalu všem lidem, kteří se podíleli či podílejí na organizaci a zajištění jeho chodu. Původní navržená lokalita na výstavišti v centru příliš šťastná nebyla, ale Městská hala je výborné místo, dobře dopravně dostupná s kapacitním parkovištěm, skvělý nápad je i zvláštní autobusová linka. Personál je naprosto profesionální, očkování probíhá bleskově a jediným limitujícím faktorem je, kolik přijde vakcín, což ale jde ale ovlivnit z pozice města jenom těžko. Zkrátka jsem rád, že se takto extrémně důležitá operace pro návrat do normálního života podařila takto dobře zorganizovat a zasuplovat katastrofální fungování našeho státu. Ještě jednou tedy prosím o zaslání slov chvály. S pozdravem Novák
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 17.5.2021 15:54:46
Za každou pochvalu jsme velmi rádi a určitě ji vyřídíme všem pracovníkům v očkovacím centru, kteří nám pomáhají zvládat nelehké období. Prioritou bylo zřídit očkovací centrum tak, aby bylo vřelé pro všechny zájemce o vakcinaci a to se troufám napsat, podařilo. Dnes naočkujeme i více než 800 lidí denně a stále zachováváme kvalitu, milý a vstřícný přístup a péči. Jsem velmi rád, že se nám i v Jablonci podařilo připravit pro lidi nadstandardní očkovací centrum, díky němuž se nám, jak všichni věříme, podaří zvládnout pandemii Covid-19. Nyní nás čeká nelehký úkol – vybrat vhodné prostory pro vakcinaci od září 2021, kdy by měla být Městská hala uvolněna sportovcům.
Mgr. David Mánek - náměstek primátora pro oblast humanitní
oprava ul.Hřbitovní ( a část ul.28.října)
Petr Liška  |  28.2.2021 21:40:58
V roce 2020 se měla opravit ul.Hřbitovní, v rozpočtu města bylo 3 + 3,85 mil.Kč. Nic se však neuskutečnilo. Teď v měsíčníku na březen 2021 je uveřejněn rozpočet města a ul.Hřbitovní vůbec není zmíněna. Připomínám, že už v ul.28.října od křižovatky s Nemocniční chybí chodník, v navazující Hřbitovní rovněž není žádný. Vozovka je po opravách inženýrských sítí různě propadlá. Jezdí tudy MHD č.103 a č.106 , je tu rozbahněná zastávka u oplocení nemocnice.
Kdy bude vybudován chodník a opravena vozovka ? Děkuji předem za odpověď.
Petr Liška, Stavbařů 3329/4, Jbc/N
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 3.3.2021 14:55:27
Máte pravdu, že tato vozovka a chodník vyžadují celkovou rekonstrukci. Po pokládce inženýrských sítí jsou již provizorní povrchy porušené a potřebují opravit.
Vlivem situace s koronavirem byl v loňském roce snížen rozpočet na investiční akce a část nerealizovaných akcí z loňska byla přesunuta k realizaci letos. Tímto došlo i k určitému posunu původně letošních akcí do příštího roku.
Komunikace Hřbitovní tedy do akcí k realizaci letos zařazena nebyla, je ale mezi prvními akcemi, které jsou zahrnuty do rezervy v případě náhlého výpadku některé ze zařazených akcí. Proto na akci Hřbitovní připravujeme projektovou dokumentaci tak, abychom v případě potřeby byli schopni vypsat výběrové řízení a akci byli schopni letos zahájit a co největší objem z této zakázky letos zrealizovat.
Věříme, že tato zpráva bude pro Vás dostačující, jinak se ozvěte.
S pozdravem,
Ing. Pavel Sluka - vedoucí oddělení investiční výstavby
Poplatek za psa
Zdenka Koutná  |  25.1.2021 18:16:52
V květnu 2021 dovrším 65 let. Musím v roce 2021 zaplatit za psa 1500 nebo 200 Kč?
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 26.1.2021 8:48:34
Místní poplatek ve výši snížené sazby zaplatíte až v následujícím poplatkovém období. Důvodem je skutečnost, že sazba poplatku ze psů je pevně stanovena na celý kalendářní rok. Možnost zaplatit poplatek v poměrné výši je možné pouze v případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok (viz ust. § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích) a při změně místa přihlášení fyzické osoby nebo změně sídla právnické osoby (viz ust. § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích).
Lenka Zikešová - referentka oddělení rozpočtu a poplatků
Účast na jednání v komisích, výborech a osadních výborech
Jan Vojíř  |  13.1.2021 17:10:33
Dobrý den, po přečtení tabulek účasti členů na jednáních komisí, výborů a osadních výborů (materiál do ZM 21.1.2021) se ptám:
a) jaký smysl má účast členů, kteří mají přítomnost na jednáních za celý rok pod 50 %;
b) je vhodné, aby tito členové za svou minimální účast ještě dostávali odměnu?
Díky za odpověď a srdečně zdravím.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 14.1.2021 14:19:45
Dobrý den,
Ad a) Komise a výbory jsou poradními orgány rady města nebo zastupitelstva města, které je i zřizují a jmenují či volí jejich členy. Povinnými výbory jsou pouze výbor finanční a kontrolní, jejichž zřízení ukládá zákon o obcích. Je třeba si uvědomit, že z předložených tabulek je zřejmá pouze účast, ale není zřejmé, čím je způsobená neúčast (neomluvená neúčast nebo omluvená neúčast z důvodu např. nemoci, dovolené, pracovních důvodů, kolize termínů apod.). Tyto skutečnosti eviduje předseda komise nebo výboru případně tajemník komise nebo výboru. V případě více neúčastí člena komise nebo výboru má předseda právo navrhnout orgánu, který člena do komise nebo výboru jmenoval nebo zvolil, i jeho odvolání. V žádném případě toto není na posuzování magistrátem města.
Ad b) způsob odměňování členů komisí a výborů je odlišný pro členy komisí a výborů, kteří jsou zároveň zastupiteli – v tomto případě se odměňování řídí nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které stanovuje neuvolněným členům zastupitelstva maximální výši poskytovaných odměn za zastávané funkce. V souladu se zákonem o obcích může zastupitelstvo města stanovit další pravidla, která jsou pro podmínky Jablonce nad Nisou stanovena ve schválených „Zásadách pro odměňování členů orgánů statutárního města Jablonec nad Nisou“. Tyto „zásady“ dále obsahují principy odměňování členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města, např. způsob výpočtu výše daru pro člena komise nebo výboru, právo předsedy komise nebo výboru navrhnout změnu výše částky vypočteného daru v rámci celkové částky vypočtené pro danou komisi a výboru. Poslední slovo má zastupitelstvo města, které toto poskytnutí darů schvaluje. Posouzení vhodnosti poskytování darů členům komisí a výborů není na magistrátu města.
Bc. Pavlína Reichelová - vedoucí organizačního a personálního oddělení, personalista
Sauna v bazéně
Aleš Bobek  |  5.10.2020 21:41:08
Dobrý den,
zajímalo by mne, jako pravidelného uživatele sauny v jabloneckém bazénu, kdy bude finálně vyřešený problém s ochlazovacím bazénkem. Sice proběhly v posledních letech nějaké opravy, ale poslední roky fungoval omezeně/střídavě a nyní již nefunguje vůbec.

Hodilo by se aspoň, aby bylo na pokladně, případně i internetu uvedeno, že není bazének funkční a poskytnout slevu na vstupném.

Děkuji za odpověď,
Aleš Bobek
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 6.10.2020 14:15:04
Dobrý den,
o definitivní opravu ochlazovacího bazénku u sauny v bazénu se pokusíme během letní odstávky v r. 2021. Stávající porucha je skrytá a je náročné místo opravy určit. Pro ochlazení po pobytu v sauně je možno využít přilehlých sprch a i proto nespatřujeme jakýkoliv důvod ke slevě na vstupném.
S pozdravem,
Bc. Václav Kotek - vedoucí oddělení správy nebytových objektů
Schránka na doručenou poštu
Zelenková  |  15.4.2020 11:28:06
Prosím o odpověď, proč nemá magistrát zřízenou poštovní schránku na doručení obyčejné pošty na radnici? Proč v této kritické době musí jít vše až po telefonické dohodě přes podatelnu nebo úředníka? Ostatní úřady, např. Finanční správa nebo OSSZ takto bez problémů fungují. Děkuji za zdůvodnění. Přidávám navíc dotaz, proč Vám chybí kategorie otázky obecné (nebo různé, ostatní, apod.), kam by tento dotaz nejspíše měl být zařazen...?
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 22.4.2020 10:17:28
Pěkný den,
takovou schránku samozřejmě magistrát v odbavovací hale ISM po celou dobu nouzového stavu má (velká volební urna), ale je možné ji využít pouze pro poštu, která nevyžaduje potvrzení převzetí. Od kolegyň z ISM mám navíc informace, že i ostatní poštu přijímají i bez předchozího objednání.
JUDr. Marek Řeháček - tajemník
Ke druhé části dotazu:
Okruh otázek byl stanoven dle struktury činnosti magistrátu, ale sama vidíte, že i tento obecný dotaz nezapadl.
Mgr. Jana Matěchová - vedoucí kanceláře primátora
Busking
Martin Statec  |  13.4.2020 7:38:23
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli jsou v našem městě nějaké podmínky pro Busking, popřípadě jestli je nějak ovlivňuje současná situace.
Předem děkuji za odpověď
Statec Martin
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 17.4.2020 14:27:22
Dobrý den,
k problematice „Buskingu“ mohu sdělit následující:

„Busking“ v současné době:

Vzhledem k vládním nařízením týkajícím se kulturních akcí a omezení volného pohybu osob, nelze „Busking“ nyní provozovat. Omezení se týká akcí, kde je ve stejný čas na jednom místě 30 a více osob, nelze s jistotou určit počet lidí, který by se hypoteticky mohl této veřejné produkce zúčastnit. Dále by pro provozování „Buskingu“ mohlo být překážkou omezení volného pohybu osob, které rovněž v současné době platí a je pro tento typ kulturní produkce překážkou.

„Busking“ podmínky města:

Vyhláška 2010/5 - ZÁKAZ ŽEBRÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ v části č. I čl. č. 2 říká: Za žebrání dle této obecně závazné vyhlášky se nepovažují akce studentů středních škol u příležitosti ukončení studia a umělecká či divadelní vystoupení s dobrovolným finančním příspěvkem přihlížejících. Z pohledu vyhlášek je zřejmě tento typ kulturní produkce možný.
Mgr. Miroslav Šourek - vedoucí oddělení kultury a sportu
Učitelky MŠ - homeoffice
Lada Kloutvorova  |  17.3.2020 6:50:48
Je pravda, že učitelky MŠ musejí po dobu uzavření školek každý den osobně docházet do zaměstnání? Je to pokyn zřizovatele? Nedává to přece smysl, aby se každý den potkavaly (potenciálně nakazily v praci či cestou do práce), když je v celém státě omezeny pohyb osob. Mohly by si dělat doma v klidu přípravy na dobu, kdy se děti do školek vrátí.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 17.3.2020 9:35:40
Je plně v kompetenci každé z ředitelek MŠ, jako zaměstnavatele, jakým způsobem určí výkon práce svým podřízeným. K dispozici má více variant. My jako zřizovatel nemáme oprávnění zasahovat ředitelkám MŠ do pracovně-právních vztahů. V rámci příslušných nařízení vlády by měla ředitelka brát zřetel na ochranu zdraví svých zaměstnanců.
S přáním hezkého dne
Ing. Alena Purmová
oddělení školství
Daň z nemovitosti
Jiří Karásek  |  2.5.2019 9:31:01
Proslýchá se, že chcete zvýšit daň z nemovitosti. Je to pravda nebo poplašná zpráva? Pokud ano, proč?
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 7.5.2019 10:31:06
Dobrý den, tento návrh je ve stádiu úvah. Pokud by něco takového skutečně nastalo, budeme veřejnost předem informovat.


A. Říhová, oddělení pro komunikaci s veřejností.
Město plné tonů
1.3.2019 11:59:06
Jakým právem si může dovolit pan Žur registraci ochranné známky na Město plné tónů a následně nepovolí použití názvu, loga a všeho souvisejícího na další ročníky tohoto již tradičního festivalu? Měla jsem za to, že Městské divadlo v Jablonci patří městu, město jeho provoz financuje a ředitel divadla si toto dovolí vůči svému "zaměstnavateli"? Z jakého důvodu tak vlastně učinil? Být to v jakékoli jiné firmě a toto provést zaměstnanec, je v tu ránu propuštěn a s velkou pravděpodobností je po něm i vymáhána min. náhrada škody za způsobené problémy.. Bude se toto nějakým způsobem řešit?
Odpověděl: Mgr. Adéla Říhová | 4.3.2019 11:13:46
Dobrý den,
město tuto nešťastnou situaci řeší a bude dál řešit, nicméně, z časových důvodů bylo nutné přistoupit k novému názvu a částečně i konceptu akce, aby se vůbec mohla konat. Pro úplnost dodávám, že si ochrannou známku zaregistroval zaměstnanec divadla, nikoliv přímo pan ředitel Žur.

Adéla Říhová, pověřená vedením oddělení pro komunikaci s veřejností
1 2 3 4 5 6 [...] 12 | další >