Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
NOVÁ ASFALTOVÁ CESTA za cca 9 milionů Kč z "Břízek" na areál Kolečko v oblasti CHKO
Daniela Hable  |  25.11.2021 11:04:27
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč nebyla veřejnost dosud informovaná například v Jabloneckém měsíčníku o vydání stavebního povolení ze dne 22.2.2021 na novou komunikaci, která povede až k areálu Kolečko po lesní cestě v zákazu vjezdu v CHKO za plánovanou investici 9 miliónů Kč v roce 2022?
Město Jablonec, jako majitel této cesty, neinformoval jediného souseda dotčených pozemků, kde dojde k stavbě. Stavební povolení bylo sice vyvěšeno na úřední desce 22.2.2021, ale bohužel nikdo z lidí, kterých se to týká, si toho nevšiml. Připadá mi, že celá tato akce je před občany záměrně utajovaná a myslím si, že 9 milionů Kč by se dalo využít na jiné potřebné akce. Například parkování v Břízkách vyřešeno nebude vůbec. Proč pro pár trenérských aut a obsluhu je město ochotno investovat takovou částku, když jak nám bylo řečeno, nikdo jiný nahoru na kolečko přístup mít nebude, protože jde o CHKO a lesní pozemek v zákazu vjezdu? Již je vyznačeno k pokácení dle projektu 297 ks stromů a brzy dojde ke kácení. Chtěla bych touto cestou alespoň občany našeho města informovat. Myslím si, že tato investice musí být veřejně známa a měli by mít občané možnost se k takovému záměru nejdříve vyjádřit. Zejména občané, kterých se tato stavba, která může trvat i roky, bude týkat. Pro informaci, cesta v lese v CHKO bude obousměrná, asfaltová a osvětlená. Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Zuzana Bencová, příprava staveb města | 3.12.2021 9:44:31
Dobrý den, do měsíčníku nejsou nikdy oznamována vydaná stavební povolení, maximálně jsou vydávány zprávy k velkým a významným stavbám, týkajících se širší veřejnosti.
Proces stavebního řízení byl v tomto případě veden speciálním stavebním úřadem, a to standartně veřejnou vyhláškou.
Ke stavebnímu řízení se vyjadřovala CHKO bez námitek stejně tak jako odborné útvary veřejné správy.
Na místním šetření dne 30.11.2021 za účasti náměstka Ing.Roubíčka, Ing. Sluky, p. Bencové, projektanta p.Maděry byly vyslyšeny připomínky místních občanů (manželé Hablovi, p. Petráček, p. Pícha) a oddělení investiční výstavby jako nositel projektu zaujme k připomínkám stanovisko.
IP: xxx
Oprava výmolu komunikace Stará Osada
Martina Trdlová  |  24.11.2021 10:11:05
Dobrý den, dne 16.9.2021 jsem přes aplikaci Lepší Jablonec prosila o opravu výmolu v ulici Stará Osada ( místo viz foto u dotazu). Oprava je stále v řešení. Prosím znovu o opravu. Výmol alespoň provizorně zasypala firma, která zde měnila lampy, perkem z výkopu, ale výmol je samozřejmě opět vyježděný a dost hluboký. Děkuji
Dobrý den, opravy výtluků v ul. Stará osada jsou na TSJ zadány již od 16.9.2021. Zmíněný výtluk z podnětu není na této komunikaci jediný. Provedení mělo proběhnout zároveň s prováděním provizorních oprav komunikace po stavebním zásahu v rámci akce jiného oddělení magistrátu. Bohužel byl opraven pouze zmíněný stavební zásah v komunikacích a požadované výtluky nikoliv – provádělo se zde nové veřejné osvětlení a práce mimo komunikaci. Je tedy možné, že firma vámi zmíněný výtluk zasypala z důvodu zajištění sjízdnosti bez našeho vědomí. Podnět jsme opětovně na TSJ zaurgovali.
Podle plánu oddělení investiční výstavby bude v příštím roce zahájena rekonstrukce ul. Stará Osada.
IP: xxx
Kanalizace Kokonín
29.11.2021 7:41:59
V návaznosti na článek v prosincovém měsíčníku prosím o bližší info ohledně výstavby kanalizace v Kokoníně. Aktuálně je Kokonín již několik měsíců uzavřen. V článku byl uveden termín dokončení jaro 2023. Znamená to, že do té doby bude Kokonín stále neprůjezdný? Nebo se otevře alespoň v zimním období, kdy předpokládám moc stavebních prací probíhat nebude? Jaký je harmonogram stavby od této doby až do jejího dokončení? Děkuji za informaci.
Dobrý den,
Na Váš dotaz ohledně výstavby kanalizace v Kokoníně lze z pohledu oddělení silničního a dopravního sdělit pouze, že ano, přes zimní sezónu 2021/2022 bude silnice Rychnovská po dokončení provizorního povrchu opět otevřena. Přesnější rozsah prací v následující stavební sezóně by Vám mohla sdělit SVS a.s., jako investor nebo Krajská správa silnic Libereckého kraje, jako správce komunikace. Statutární město Jablonec nad Nisou se na akci spolupodílí v části zajištěním povolení k připojení obyvatel na splaškovou kanalizaci a vybudováním či rekonstrukcí vodovodu a splaškové kanalizace na místních komunikacích.
Harmonogram prací je umístěn na webových stránkách města – sekce kanalizace Kokonín.
IP: xxx
ulice Palackého
Petr Š.  |  30.11.2021 10:25:23
Dobrý den, chtěl bych Vám "pogratulovat" k situaci, kterou jste způsobili na ulici Palackého. Teď před zimou je opravdu velice nutné rozkopat co se dá, jen aby jste měli přípravu na cyklostezku k hasičárně. Co se týče inteligentních semaforů, za mě vyhozené peníze jelikož nejlépe šlo křižovatku u přehrady projet pokaždé, když byly semafory vypnuté. Jak už tu někdo nedávno zmínil, město by mělo na průběh staveb dohlížet nebo je nějak koordinovat, protože jinak Vám nezbyde nic jiného než se vymlouvat na sníh, který na konci listopadu opravdu nikdo v Jablonci nečekal, že? Jezdím tam bohužel každý den a kdybych počítal dny, kdy se tam nic nedělo nebo dělníci postávali v debatním kroužku, tak bych se asi ani nedopočítal. Navíc si dovolím rozporovat nutnost cyklostezky podél nejfrekventovanější silnice města. Jablonec býval vždy vyhlášeným městem sportu, takovou kravinou mu ale vážení zvolení zašlou slávu nevrátíte. Počítám s tím, že si to jako u každého zdejšího komentáře nějak okecáte, ale místo toho by jste se měli chytnout za nos a postavit se k tomu čelem. A hlavně se poučit, aby se příště podobná dopravní komplikace neopakovala.
Dobrý den, pokládka asfaltu je prováděna s příslušnou technologickou změnou (krátká vzdálenost obalovny, úprava teploty směsi a pokládaného povrchu). Je zřejmé, že toto nejsou ideální podmínky, příčiny zpoždění jsou v tomto případě jednak administrativní (bez možnosti města je ovlivnit) a jednak kapacitní. Zhotovitel bere samozřejmě plnou záruku na prováděnou pokládku.
Akce byla realizována především kvůli modernizaci semaforů, co se týče cyklistiky - nelze ji chápat pouze jako sportovní aktivitu, s rozvojem elektromobilty bude tato také citelným hráčem v osobní dopravě.
IP: xxx
Jak byla vyřešena žádost z " Lepší Jablonec" Datum poslední změny: 22.11.2021, 14:24:25
Jakub  |  29.11.2021 11:42:43
Dobrý den,
zajímalo by mě, když v aplikaci " Lepší Jablonec" zde na webu se žádost o zlepšení výškových poměrů na cestě, která je hojně využívaná se zlepšilo?
Žádost byla v tom, že na cestě se vysypáním nového chodníku vytvořil neúnosný výškový rozdíl se sklonem cca 30 stupňů.
Místo toho, aby jste s tím skutečně něco udělali, tak jste si to odškrtli a vykašlali se na to....vytvořit jakousi nájezdovou rampu, aby úhel nebyl tak zásadní a dalo by se normálně projít, je asi nad schopnosti magistrátu to udělat či to zařídit.

Na druhou stranu, co je zajímavé, že se provedl na křižovatce kde probíhala rekonstrukce se vyfrézovala vozovka, což by nebylo tak hrozné, ale určitě to dělat, když hlásí týdenní sněžení je velmi mírně řečeno podivné...
Nevím, co je na tom pravdy ale logické by bylo, že se vrchní vrstva asfaltového koberce měla propojit z podkladní vrstvou, když se to nepropojí, vzniká takzvaně studený spoj a je zbytečné něco takového dělat a to není jen o podkladní vrstvě ale i v druhu asfaltu a zrnitosti přidaných materiálů a teplotního rozdílu.
Pak se nemůžeme divit, že ty asfalty nic nevydrží
Dobrý den, tak jak bylo popsáno v aplikaci Lepší Jablonec – jednalo se srovnání nivelity chodníků a vozovky, podíváte-li se např. do aplikace Mapy.cz, je zřejmé, že ten odskok od tehdejší silnice k soukromému parkovišti byl před rekonstrukcí stejný, pouze probíhal ve třech odstupňovaných vlnách s různým úhlem. V tomto místě navíc musel být zachován výjezd z parkoviště a k tomuto účelu je uzpůsoben i chodník do vozovky. To nehezké zakončení bylo konzultováno s majitelem plochy a vytvoření nájezdové rampy na cizím pozemku nebylo možné, musí si jej vybudovat sám. Zkratka přes roh křižovatky je též na soukromém pozemku.
Pokládka asfaltu je prováděna s příslušnou technologickou změnou (krátká vzdálenost obalovny, úprava teploty směsi a pokládaného povrchu). Je zřejmé, že toto nejsou ideální podmínky, příčiny zpoždění jsou v tomto případě jednak administrativní (bez možnosti města je ovlivnit) a jednak kapacitní. Zhotovitel bere samozřejmě plnou záruku na prováděnou pokládku.
IP: xxx
štěrk na ulici stále
30.11.2021 8:54:49
U domu Saskova 21 je na ulici stále štěrk, který měl prý být do tohoto pondělí odstraněn, ale není. Jak je to možné? Bude tedy majitel objektu pan Skála pokutován? Co s tím budete dělat? Kdy to vyřešíte? Ten štěrk je tam několik týdnů, předtím několik týdnů písek. Jak je možné, že jsou v uvedeném objektu v oknech cedule, že je prostor před nimi soukromý, když to není pravda? Nejdříve zde dělali neplechu nepřizpůsobiví nájemníci pana Skály a teď si z nás ještě dělá srandu. Doufáme, že mu to řádně spočítáte, aby se aspoň zaplatili výjezdy mp, kvůli rušení klidu jeho nájemníky.
Dobrý den, situaci již řeší městská policie.
IP: xxx
soukromé parkovište u pekarny Mšenská
Jan  |  27.11.2021 17:08:12
Dobry den, reaguji na velmi přínosný dotaz p. Semeráda ohledně plochy na parkovani ul. Mšenská u pekarny Šumava.

Chtel bych vyzvednout, že příjezd k parkovacím místum na soukromém pozemku, “znemožnuje parkovaní na parkovisti veřejném, toto zcela jistě legální není. Opravdu nerad bych zapoměl svuj maly mikrobus zaparkovany na verejnem parkovisti před tou žlutou čarou, jelikož by odtažen byt nemohl...

Prosim o jednoznačnou odpoved jak bude dale řešen tento nešvar, dekuji
Dobrý den, situace je v současné době zkoumána z pohledu legislativy (věcné břemeno) a platných kolaudačních rozhodnutí z let 95 a 96, kdy se objekt, ke kterému odstavní plocha patří, stavěl. Obnovené stání a zvláště vodorovné dopravní značení je řešeno ve správním řízení, neboť zde chybí souhlas města s jejím obnovením. Což nevylučuje, že bude v souladu s platnými dokumenty (viz výše) následně povoleno.

Souběžně probíhá debata o možnosti definovat stání na parkovišti tak, aby bylo organizované, a možném přesunu kontejnerového stání. Dále bude parkování rozšířeno na tzv. "mozaice" na druhé straně objektu. Všechny změny mají být projednány Osadním výborem Mšeno, pokud máte zájem se aktivně podílet nějakými nápady, kontakty na osadní výbor naleznete na našem webu.
IP: xxx
štěrk na ulici
23.11.2021 8:53:30
V objektu Saskova 21 probíhá rekonstrukce a štěrk mají složený na ulici před vedle stojící frafostanicí. Vždy do těchto míst ts odhrnují sníh, tak nevíme, kam ho letos budou odklízet.
Dobrý den, situaci zmapuje městská policie a popř. bude řešit jako nedovolený zábor komunikace.

Doplnění 25.11.2021 - štěrk bude dle vyjádření majitele objektu odstraněn do pondělí 29.11.2021
IP: xxx
Díky za zlepšení průjezdnosti křižovataky u Jablonexu a dotaz na inteligenci budoucích semaforů
Štěpán Pospíšil  |  24.11.2021 15:15:22
Hezký den, nejsem sice ze Mšena, tak to nemohu posoudit ve špičce, ale při průjezdu v různých dobách se mi zdá, že situace je zdaleka nejlepší ze všech zkoušených variant provozu. Tak bych za to chtěl poděkovat, abychom stále jen neremcali. Skoro se mi chce chce zaremcat, že by to tak už mohlo zůstat napořád, a ušetřili bychom si zácpy se sebeinteligentnějšími semafory.:)
V této souvislosti se bych se rád zeptal, jestli je pravda, že na zmíněné křižovatace budou nainstalovány intelitgentní semafory, v čem se měří jejich inteligence a jak se projevuje?:)

Nikde jsem zatím nedohledal technický princip - bude tam kamera, která bude sledovat délku fronty a nejdelší frontu preferovat? Nebo nějaké detekční zařízení ve vozovce. V čem budou semafory inteligentnější než ty stare? Děkuji za odpověď.
Dobrý den, řízení semaforů bude nově zajištěno mikroprocesorovým řadičem, indukčními smyčkami ve vozovce a kamerami s videodetekcí.
IP: xxx
Advent
Nováková Eva  |  24.11.2021 7:02:35
Dobrý den, dotaz nejde nikam zařadit. Nyní hýbe Jabloncem kauza ohledně zrušení rozsvícení vánočního stromu - bez účasti veřejnosti. Chápeme důvody, tak jak je vysvětlujete, ale nechápeme, jak je možné, že zítřejší fotbalový zápas zrušen není. Z diskuze ze sociálních sítí jsme se dozvěděli od jednoho zástupce města, / skrytý pod jistou organizací/, že varianta zrušení fotbalovéového zápasu byla taky na přetřesu, ale setkala se s nevolí. Měříte každému jiným metrem?
Paní Nováková, v diskuzi, kterou zmiňujte, Kultura Jablonec p.o. odpovídá, že podobná opatření, jaká platí při vstupu na fotbalový stadion, měl organizátor připravená i na rozsvícení stromu, tzn. ohraničení prostoru, šest vstupů a kontroly u nich. Toto se však setkalo s velkou nevolí veřejností. Město nemůže diskutovat o tom, zda povolí nebo zakáže fotbalový zápas, který je pořádán v souladu s platnou legislativou - opatření vlády a Krajské hygieny LK.
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 124 | další >