Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
snih
4.1.2017 8:19:12
Uvažuje město o novém plánu údržby silnic?Tuto zimu jsem nucen čerpat druhý den dovolenou jen díky neprotažené silnici(musím dojíždět autem).Znechuceně poslouchám jak je město připraveno na zimu a pak toto.Celé vánoce na Vrkoslavicích projíždí traktůrek který slouží snad na chodníky.Dovede te si představit jak to zde vypadá.Dnes Malé Vrkoslavice odřízlé od světa.To opravdu nejde,aby bylo během noci aspoň jednou protaženo,aby se mohlo jet do práce?Hlavně nepište,že jsou důležitější části města,včera jsem byl ve měste a katastrofa,tedy kromě před radnicí!!!
K tomu směřuje druhá otázka.Kdo dal stavební povolení na Central?To je hrůza a katastrofa.At se jde podívat někdo z radnice jak je to hezké.Betonové monstrum mezi baráky.Ani se to tam nehodí,fuj.Tento obchodní dům měl stát ve mšeně tam by se to hodilo,ale centrum!!!Tato vláda města za toto palec dolů.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 5.1.2017 16:16:42
Dobrý den,
o novém plánu zimní údržby se neuvažuje. Ten aktuálně platný je připravený pečlivě podle zákona o provozu na místních komunikacích a v souladu s potřebami v terénu. Po dvou zimách bez sněhu se může zdát, že se současný sněhový příval neuklízí, opak je ale pravdou. V terénu je jak technika tak ruční pracovníci.
Dle sdělení vedoucího zimní údržby a dispečera TSJ s.r.o. jezdila mechanizace (průtahy) celou noc, čili i ve zmiňované oblasti. Spad sněhu za během úterý a noci na středu je cca 35cm nového sněhu. S konkrétním požadavkem nebo dotazem na zimní údržbu se můžete obrátit na dispečink TSJ.
Kontakt na TSJ s.r.o.:Dispečink zimní údržby TSJ s.ro., Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, tel. 483 369 926, 483 369 929 (na obou číslech je i záznamník), nebo 483 369 911. Krizový telefon je na čísle 775 790 315. Dispečerská služba je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně jedním až dvěma dispečery.

Co se týká stavby OC Central: Stavební povolení vydal Stavební úřad MMJN dne 16. 7. 2012, kdy projekt a každou jeho změnu odsouhlasili zastupitelé města. Projekt obchodního centra posuzovali také pracovníci památkové péče a k této podobě neměli námitek.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

Odklízení sněhu
Vlašicová  |  4.1.2017 13:54:16
Chtěla bych zde poděkovat, že tentokrát byly technické služby i pracovníci VPP a další zainteresovaní velmi připravení a odklízení sněhu při dnešní kalamitě dne 4.1.2017 zvládli výborně. Byla jsem mile překvapena brzy ráno ze Žižkova Vrchu, že i pro pěší na většině chodníků bylo v rámci možností odhrnuto a dalo se do práce jít pohodlně.
Děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 5.1.2017 16:00:27
Dobrý den,
děkujeme za slova uznání, moc si toho vážíme.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
sníh
4.1.2017 18:19:21
04.01.2017 - V Jablonci nad Nisou napadalo od včerejška do dnešního rána 32 cm sněhu. Úklidové vozy Technických služeb Jablonec nad Nisou i nasmlouvaných dodavatelů zprovozňovaly komunikace města v průběhu celé noci.
A KDE PROSÍM?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 5.1.2017 15:59:20
Dobrý den,
úklid sněhu probíhá v souladu se schváleným plánem zimní údržby. Jinak řečeno, zimní údržba má svá pravidla, podle nichž TSJ postupují. Plán zimní údržby a další související informace jsou zveřejněny zde: http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=31293&xuser=191630722429954687&lanG=cs&slozka=30
Chápu, že po dvou letech bez sněhu, je současná situace nezvyklá a může se vám zdát, že nikdo neuklízí, opak je ale pravdou. V terénu je veškerá technika TSJ i ruční pracovníci, udržují průjezdnost i průchodnost města, tak jak je to za současné situace neustálého spadu sněhu možné.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
webkamera
Eva Kotyková  |  2.1.2017 11:25:52
Kde prosím najdu webkameru? Nějak ji nemohu najít. 2.1.17. Děkuji
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 3.1.2017 8:57:02
Bohužel z důvodu rekonstrukce radniční věže nelze webovou kameru nyní provozovat. Práce na věži budou pokračovat i tento rok, takže kameru bude možné zprovoznit až bude vše dokončeno. O přesném termínu budeme včas informovat. Děkuji za pochopení.
Schody u Tesca
Irena Hradecká  |  5.12.2016 19:41:55
Dobrý den,
ráda bych upozornila na dlouhotrvající problém se schody u autobusové zastávky u Tesca. Bohužel v zimě nejsou udržované a to každý rok. Vzniká tak jeden velký kopeček, na kterém můžou leda děti sáňkovat, chodit po nich však není možné. V létě to ale není o nic lepší a to díky kovovým profilům, které na hranách schodů nedrží a hrozí úraz. Bude se to řešit?
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 20.12.2016 8:44:00
Dobrý den,
schodiště u TESCA je z velké části na pozemku, který patří firmě Fisolta plus s.r.o., tudíž nemůže být zařazeno do zimní údržby pozemních komunikací (Plánu zimní údržby), která je hrazena z veřejných prostředků.
Dobrou zprávou je, že schodiště je zařazeno do komplexního řešení křižovatky s pracovním názvem Jablotron - křížení ulice U Přehrady a vjezdy k TESCU a do areálu Jablotronu na protilehlé straně. Realizace se ale předpokládá ne dříve než za dva roky. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Taxislužba
Stanislava Nohýnková  |  12.11.2016 20:35:15
Vážení, ráda bych věděla. kdo povolil provoz pražské firmy Vi3 taxi po Jablonci nad Nisou.Tato firma porušuje zákon o taxislužbě 1) nemá ceník na dveřích vozidla,2) nemá na dveřích SPZ vozidla a jmenovku majitele 3) používají komunistické symboly - barva i nápis firmy věrně připomínají tehdejší vozidla vozidla VB.Navíc pravidelně blokují místa , která jsou určená pro parkování zákazníků v Kauflandu,Albertu a mnohdy parkují na místech určených pro rodiny s dětmi.A to nejde o parkování krátkodobé potřebné pro dobu nákupu,ale několika hodinové.Taxi místních firmem musí být řádně označené a do obchodů přijedou na zavolání. Nezabírají místa pro zákazníky na celé hodiny.Zajímalo by mě kdy dojde k nápravě a tato firma bude odvolána?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 28.11.2016 16:41:35
Dobrý den,
bohužel tato taxislužba Vi3 nepotřebuje v současné době od města žádné povolení. Město již před lety zrušilo zkoušky z místopisu, obsluhy taxametru, znalosti právních předpisů a technické základny a nyní není na základě čeho povolovat, případně zakázat, provozování taxislužby ve městě. Podle mých informací této taxislužbě licenci vydal Magistrát Liberce – podle sídla dopravce, a tamtéž mají zaevidovaná vozidla taxislužby. Zdejší dopravní úřad prozatím vydal dvě oprávnění řidičům taxislužby (řidiči se sami přiznali, že budou pro tuto taxislužbu jezdit). Nyní se zvažuje, že se výše popsané zkoušky zavedou zpět, ale to bude nějakou dobu trvat.

A jak je v dotaze uvedeno, pokud není vozidlo označeno tak, jak hovoří zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (střešní svítilna s nápisem TAXI, jméno a příjmení nebo název dopravce) jedná se o porušení ustanovení tohoto zákona. Barvy a označení vozidla, i když připomíná bývalé vozidlo SNB, bohužel není v rozporu s ničím. Chybějící ceník (není podmínka zákona o silniční dopravě, vyplývá ale z jiných zákonů – zákazník musí být před nástupem do vozidla informován o sazbách) může kontrolovat a sankcionovat ČOI.
Bohužel, jak vyplývá z výše uvedeného, nemá město možnost tuto činnost jakkoli regulovat.

Radka Šrýtrová, odd. dopravní a silniční, e-mail:srytrova@mestojablonec.cz
Vylepování reklam
Ing. Ota Slabý  |  15.11.2016 11:28:10
Dobrý den, jak je řešeno polepování stožárů městského osvětlení, různých plechových krytů apod. soukromými reklamami na např. taneční kurzy, bazárky, ztráty psů atd? Na těchto letácích jsou většinou uvedeny telefony autora. Jak je pokutováno toto hyzdění města? Jak je vedeno řízení s autory?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.11.2016 12:12:13
Dobrý den,
pokuty za nelegální výlep skutečně hrozí, a to v závislosti na tom, kde by byla takováto reklama umístěna. Např. v případě polepu jízdních řádů na zastávkách, dopravních značek či semaforů, by mohlo by jít o přestupek na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších právních předpisů, za který lze uložit ve správním řízení pokutu až do výše 5 000,- Kč. Nejčastěji však půjde o přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. e), za který hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 20 000,- Kč nebo písm. h), za který hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 50 000,- Kč. Co se týče odpovědnosti - postihnuty by byly především ty osoby, které by byly příslušnými orgány dopadeny při vylepování, těm by tedy hrozila především výše uvedená pokuta za přestupek. Zadavatel takovéto propagace by pak mohl být postižen v případě, že by mu bylo prokázáno, že si nelegální výlep objednal nebo jej inicioval. A toto prokazování bývá často velmi složité a problematická a zneužíváno osobami.

Výlep plakátů by mohla v obci rovněž upravovat obecně závazná vyhláška obce, kterou obec může vydat na základě oprávnění daného § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů. Ve statutárním městě Jablonci nad Nisou takovouto obecně závaznou vyhlášku nemáme.

Mgr. luboš Raisner, ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou, e-mail: raisner@mestojablonec.cz
Semafory.
Jeden z Turnovský.  |  13.11.2016 21:37:41
Dobrý večer.Tak se zase -letos po několikáté-rozbily semafory na Turnovský.Běží non stop.Múžu říci,že je tady za trest bydlet.Město,kromě výmluv komu co vlastně patří či nepatří tak se o tento stav vůbec nezajímá.Stejně tak , jak úředníky statutárního města Jablonec nezajímají obyvatelé tohoto města.Silnice je rozježděná,každý průjezd auta způsobuje neskutečný hluk.Hlavně že na Radnici máte teplíčko a pohodu.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 15.11.2016 8:00:55
Dobrý den,
děkujeme, o poruše semaforů víme a řešíme s pracovníky firmy ELTODO. Turnovská ulice nepatří městu, je ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, která je také zodpovědná za její stav a opravy.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Central
LiskaBystra  |  2.11.2016 9:55:27
Dobrý den, ráda bych se dozvěděla termín konce výkopových prací a uzávěrek komunikací v okolí betonového monstra Central. Trvá to již příliš dlouho, výkopy jsou na některých místech opakovaně, město pouze přihlíží a v konečné fázi povolí vše, co si investoři nadiktují.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 7.11.2016 11:43:06
Dobrý den,
výkopy v okolí stavby OC Central budou bohužel probíhat minimálně do konce listopadu. Výkopy se znovu otvírají právě kvůli tomu, aby byla zajištěna průjezdnost alespoň místy a alespoň občas. Je to komplikovaná situace.
Obchodní centrum bude otvírat na jaře příštího roku. Konec je tedy již na dohled, ani nás složitá dopravní situace v centru města netěší a děkujeme všem za trpělivost.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Výjezd na ulici Želivského od OC Rýnovka a OBI
Ondřej Dědič  |  2.11.2016 21:35:37
Dobrý den,
dnes jsem opět bohužel vyjížděl autem z parkoviště od OC Rýnovka a musím říci, že to je o nervy. Výjezd z parkoviště neni na takový nápor dopravy určitě ani náhodou dimenzován a je to poznat. Při odpolední špičce se z parkoviště nedá vyjet dobrých 10, nebo i 15 minut. Vím, že komunikace od OBI je v soukromém vlastnictví, ale nemohlo by město začít řešit situaci nějak s ohledem na to, že jde o ulici Želivského? Nehledě na to, že mám pocit, že výjezd je poslední dobou sám o sobě nebezpečný a přibývá nehod.
Jde situaci nějak řešit?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 7.11.2016 11:38:27
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Máte pravdu, dopravní situace je skutečně komplikovaná. Bohužel městu nepatří ani pozemky, na nichž stojí obchodní centra ani ulice Želivského, která je v majetku a správě Libereckého kraje. Bohužel investor při stavbě obchodního centra neuvažoval o dostatečně dimenzovaném vjezdu/výjezdu ani o bezpečnosti pěších zákazníků. V roce 2014 město nechalo na své náklady vybudovat alespoň chodník pro pěší od okružní křižovatky k OBI.
Váš podnět bereme jako další v řadě argumentací k jednání s majiteli dotčených pozemků a případně i dopravním inspektorátem PČR. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 77 78 79 80 81 82 83 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 142 | další >
load