Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Zimní údržba komunikací
Roman Šeberka  |  21.12.2022 9:44:28
Dobrý den,
kde bych, prosím mohl najít seznam komunikací s uvedením způsobu jejich zimní údržby (pluhováni, chemický nebo inertní posyp)?
Ve schváleném plánu zimní údržby jsem tuto informaci nenašel.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Dobrý den, na úvodní stránce městského webu je dlaždice zimní údržba - odkaz na již otevřenou je zde https://www.mestojablonec.cz/cs/doprava/zimni-udrzba.html
zde najdete vše co potřebujete.
auto bez spz na ulici
16.12.2022 9:37:29
V ulici Saskova u trafostanice u domu č. 21 stojí šedá mazda bez spz. Může to mp prověřit, zda lze takto blokovat místo?
Dobrý den, na místo bude vyslána hlídka.

doplnění 19.12 - provozovatel vozidla je podezřelý ze spáchání přestupku dle § 42a odst. 1 písm. i) zákona č. 13/1997 Sb. pro porušení ustanovení § 19 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb.
Na vozidlo bylo vylepeno oznámení, že vozidlo vykazuje známky vraku č. MP01152JN a z místa pořízeno foto. Věc byla dle § 10 odst. 2,3 zákona č. 553/1991 Sb. oznámena na magistrát města, který vozidlo prověří z pohledu platné legislativy a případně zahájí likvidaci vraku.
Asi není potřeba, aby semafory fungovaly i v osm hodin večer.
Marek Medřický  |  15.12.2022 6:15:35
Dobrý den,
měl bych k plynulosti dopravy v oblasti světelné křižovatky postřeh, že by se mělo omezit fungování semaforů na křižovatce Palackého.
Domnívám se, že v osm hodin večer opravdu provoz tak nízko, že by jste auto sotva hledali.

Dokonce jsem zaznamenal, že bylo na chvíli omezeno používání semaforů omezeno i v deset hodin dopoledne, kdy sice provoz sice byl, byl však plynulý a v podstatě bez čekání.

Chodím často pěšky a pokud řidiči budou ohleduplní, což často bývá a k tomu bych jim CHTĚL PODĚKOVAT, jsou semafory účinné akorát v době velkých dopravních špiček.

Co se týká poptávkového přechodu v dolní části Mšena, tak poptávkový semafor používám jako možnost při vyšším frekvenci dopravy, proto se domnívám, že je poptávkový.
To, že tam je nalepená informace " DĚTI JSOU TAKY LIDI " nejspíš se vztahuje k rodičovství a rodičům.....stačí zadat do internetového vyhledávače.
Pokud chce někdo běhat přes přechod, může, je to jeho volba, nicméně to není potřeba.
Dobrý den, signalizační plán je odsouhlasen dopravním inspektorátem, navržen dopravním inženýrem a to po zkušebním provozu, vyhodnocení kamerových záznamů a dat ze sw semaforu a dalších zhodnocení křižovatky. Váš podnět jsem zpracovateli křižovatky předal.
Zazimovaná auta Na Úbočí
14.12.2022 12:39:27
Dobrý den,

je prosím možné nějakým způsobem bojovat proti dočasně odstaveným vozidlům v ulici Na Úbočí? Jedná se o vozidla viditelně "zazimovaná", se kterými jejich majitelé nemají v plánu přes zimu jezdit. Tímto zazimováním ale snižují již tak velmi nízký počet parkovacích míst a blokují parkovací místo po celou zimu. Není to spravedlivé ani fér vůči ostatním obyvatelům. Podle mého názoru to lze i považovat za nedovolenou blokaci parkovacího stání, jako kdyby si zde postavili např. nějakou překážku, aby jim tam nikdo neparkoval. Děkuji za odpověď.
Dobrý den, pokud zde parkují v souladu se zákonem a jejich vozidla splňují zákonné požadavky k provozu, neexistuje nástroj, který by nám umožnil zasáhnout.
Účel umístění vodorovné dopravní značky - Šikmé rovnoběžné čáry V13a
Josef Olbricht  |  30.11.2022 19:38:47
Dobrý den,

mohl by někdo vysvětlit účel umístění vodorovné dopravní značky - Šikmé rovnoběžné čáry V13a v parkovacím "zálivu" na ulici Palackého, před domem č.163/49? (jde o nově zbudovaný "záliv" parkovacích a zásobovacích míst na silnici III/29029 (ul. Palackého) na pravé straně směrem do centra).
Předem děkuji za vysvětlení.
Dobrý den, přikládám vyjádření projektanta :

je to tak, že tvar nového zálivu je stavebně (poloha obrub) navržen tak, aby se do něj dalo vozidlem pohodlně najet.
V jeho zúžené (nájezdové) části, která je vyšrafována by ovšem neměla být vozidla zaparkována.
Vyšrafovaná část tedy umožňuje najetí do podélného parkovacího zálivu, ale zůstat stát se smí, až v místě, kde záliv nabyde své konstantní šířky.
Blokace parkovacích míst
Daniel Pommer  |  12.12.2022 19:09:28
Dobrý den,

Již po několikáté došlo k blokaci parkovacích míst natažením pásky mezi euro paletou a sloupkem dopravního značení v ulici Boženy Němcové na parkovišti na parcele 518/225 v katastrálním území Mšeno nad Nisou. Tímto způsobem jsou obvykle blokována 3-4 parkovací místa. Na parkovacích místech byl jednou umístěn kontejner na odpad, nebo zaparkovaná dodávka při rekonstrukci přilehlého objektu na parcele 518/237. Udělilo město k tomuto zabraní souhlas? S příchodem sněhu je parkování v ulicích obtížnější a toto zabírání míst tomu moc nepomáhá.

Děkuji
Dobrý den, na místo byla vyslána městská policie, majitel byl vyzván k odstranění pásky a k podání řádné žádosti k záboru komunikace. Má zde probíhat rekonstrukce a po nezbytně nutnou dobu přistaven velkoobjemový kontejner.
Dolní ulice
Čestmír Svoboda  |  13.12.2022 3:39:07
Dobrý den, nedávno byla zrekonstruovaná ulice Dolní v Kokoníně u Mš což je v pořádku, jenom nechápeme proč je zjednosměrněna od spoda nahoru protože když napadne sníh mají vozidla problém s rozjížděním do kopce, podotýkám že většinou tam zastavují maminky které vyzvedávají děti ze školky. Děkuji
Dobrý den, důvody vedení jednosměrné provozu už byly několikrát publikovány. Nové dopravní opatření po opravě ul. Dolní bylo projednáno napříč všemi spektry a bylo všemi akceptováno. Vzhledem k šířkovým poměrům zde je jednosměrný provoz nutný. Vedení jednosměrného provozu z kopce bylo původně v plánu. Vzhledem k tomu, že není možné bezpečně odbočit ve směru od Rychnova do leva do ul. Dolní, protože nejsou rozhledové poměry směrem od centra, DI Policie povolil pouze tuto variantu. Do té zatáčky prostě není vůbec vidět. Odbočení do leva by tak bylo ruskou ruletou. Z tohoto důvodu byla i tato komunikace přeřazena do chemického posypu, aby bylo možné se do kopce rozjet.
Dalším důvodem může být i skutečnost, že pokud zaparkujete podél školky ve směru dolů, tak řidič neotevře dveře a pak těžko vyndá dítě. Situace zde byla opravdu posuzována ve všech ohledech a dotčené orgány povolili pouze toto dopravní řešení. V případě problémů s údržbou vozovky doporučuji volat přímo dispečink zimní údržby na tel: 775790315
Ulice Široká + Horní
Rokytka  |  17.11.2022 10:00:16
Dobrý den,
každý den jezdím do města z Horní Proseče. V prvé řadě bych chtěl pochválit povedenou rekonstrukci ulice Široké, kde bych chtěl upozornit, že u kanálového poklopu ve směru od kruáče k překladišti vznikla na novém koberci velká vlna. Mohlo by to město řešit v rámci reklamace.
Dále bych se chtěl zeptat na stav ulice Horní v oblasti přeladiště, kde je z důvodu špatného stavu vozovky umístěna varovná značka a omezená rychlost 30 km/h. Bude s s tímto stavem něco do zimy dělat? Případně kdy bychom se mohli dočkat opravy i této části ulice, jejíž stav je velmi špatný.
Děkuji
Dobrý den,
váš podnět na zvlněnou vozovku v ul. Široká je evidován a bude řešen společně s několika dalšími podněty a nedodělky na jaře příštího roku.
Ul. Horní je řešena na oddělení přípravy a realizace investic, kde se připravuje rozšíření a humanizace této komunikace s autobusovou dopravou.
Přes zimu zde bude probíhat běžná údržba komunikace, větší zásah zde není plánován.
Určité úseky této komunikace jsou evidovány v seznamu na souvislou údržbu a jejich zařazení bude řešeno z kraje příštího roku v rámci harmonogramu prací podle finančních možností města.
Semafory, které jsou zapnuté 24/7 se asi nedá hovořit o plynulosti dopravy.
František Jandera  |  2.12.2022 10:36:34
Dobrý den,
zajímalo by mne, co je to za záměr, nechat puštěné semafory po celý týden každý den a hovořit o plynulosti dopravy?
Dříve se semafory spouštěly jen v období dopravní špičky, tom se dalo říkat plynulost dopravy, ale aby zastavoval auta, když nikde široko daleko žádné další není nedává nějak smysl.
Chápal bych, kdyby semafory fungovaly v režimu pozor a v případě rychlé jízdy by přeskočilo na červenou. ale z predikce věci aby byly zapnuty celé dny se o plynulosti hovořit nedá.
Dobrý den, zasílám vyjádření odborné firmy, která dodávala řešení celé křižovatky : návrhy na chod signalizace vychází z dopravního průzkumu, který zpracovává dopravní inženýr a na jeho základě zpracuje dopravní řešení předmětného světelného signalizačního značení (SSZ), kde jsou zohledněny jak průjezdy vozidel v jednotlivých směrech tak i zapracovává možnost přejití chodce přes SSZ. Tento projekt se nechá posoudit jak PČR tak i odborem dopravy, kteří se k tomu vyjádří. V rámci rekonstrukce této rozlehlé křižovatky bylo nutné přihlédnout k velkému množství přecházejících chodců, kteří měly velký problém přejít SSZ v době mimo dopravní špičku, kdy SSZ byla v režimu blikající žlutá. Z tohoto důvodu byla schválena změna dosud používaného starého systému provoz pouze ráno a odpoledne, na který si stěžovalo dost občanů, kteří měli problém přejít bezpečně přechod pro chodce.
ulice U Rybníka
J. Petříčková  |  29.11.2022 9:50:26
Dobrý den,

odbočení z ul. Palackého do ulice U Rybníka bude takto znemožněno nastálo nebo je to jenom zimní úprava? Případně komu máme být za tuto změnu "vděční"?

Děkuji za odpověď
J.P.
Dobrý den, uvedené opatření bylo stanoveno v průběhu výstavby a schváleno Policií ČR a tedy zůstává v platnosti při uvedení do trvalého provozu.
< předchozí | 1 [...] 3 4 5 6 7 8 9 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 142 | další >
load