Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Poddotaz
Věra  |  7.2.2023 22:11:57
Mám poddotaz k otázce Údržba komuikace: cesta je na soukromém pozemku, na koho se tedy mám obrátit, až si tam natluču? Nemá snad každý majitel pozemku odpovědnost za bezpečný provoz? Třeba i tím, že ho na zimu uzavře?
Dobrý den, v dotazu nebylo specifikováno, že se jedná zřejmě o zkratku a ne o oficiální cestu (obě vedou kolem výměníku), zkratka je vyšlapána, není vedena v pasportu komunikací ani tím pádem v plánu zimní údržby. S tazatelem jsme si toto nedorozumění vysvětlili a pokusíme se cestu (zkratku) zlegalizovat.
Icom
Nespokojený občan  |  13.2.2023 7:07:12
Dobrý den,
můžete mi nějak rozumně vysvětlit, proč nový dopravce ČSAD Slaný nevyjíždí na linky tak jak má? Dnes ráno tj. 13.2.2023 nejel spoj ve čtyři ráno ze Mšena do Rychnova. Jak je tohle možné?!? Kdo za toto nese zodpovědnost? Tento spoj je nejen pro mě důležitý k dopravení se do zaměstnání. A ve čtyři ráno si nikdo po městě chodit pěšky nechce. Mám si příště vzít taxíka a náklady vymáhat po Jablonecké dopravní nebo jak?
Žádám okamžitou nápravu!!!
Dobrý den, posílám vyjádření dopravce :

Dnes, 13.02.2023 nebyl z provozních důvodů odjet spoj 535101-1.
Za vzniklou situaci se velice omlouváme. Věříme, že se situace nebude opakovat.

S pozdravem,

Jiří Oberdörfer
vedoucí dispečer ČSAD SlanýMob: +420 725 262 433
Mail: jiri.oberdorfer@icomtransport.cz
křižovatka Kamenná, Podhorská
Zuzana Kuncová  |  1.2.2023 10:33:02
Jablonec nad Nisou
1.2.2023

Dobrý den

Chtěla jsem se podělit se svým zážitkem z našeho města a zároveň se zeptat,

je-li možná nějaká náprava.

Šla jsem s návštěvou ulicemi našeho města a zastavili jsme se na rohu Mírového

náměstí u výlohy s mincemi. V hovoru jsme pokračovali směrem k finančnímu úřadu

a najednou jsme spadli po nakloněné rovině do nově „zrekonstruované“ Kamenné ulice.

Můj doprovod neřekl „wou, to je krásný“ , ale v úleku z něj vypadlo

„ to se u vás zbláznili?“. Musím říci, že mně se to stalo už několikrát.

Po obhlédnutí situace jsme zkonstatovali, že uprostřed křižovatky mít nakloněnou

rovinu a obrubník, který šikmo nesmyslně spojuje žluté žulové kostky, místo toho,

aby zde byl normální přechod pro občany je jaksi nevhodné.

Není to vtipné, není to estetické, je to jen upocené nesmyslné zakončení silnice prvkem,

co tam vůbec nemá být. A ta šílená dlažba. Ty obludné kostky. Kudy mám jít?

Proč zde nemůže být normální čtvercová křižovatka přátelská k občanům?

Lidé zde nebudou vrávorat na nakloněném nesmyslu.

Přála bych si, aby Jablonec nad Nisou byl městem sportu, ale aby jeho občané

nemuseli skákat jak kamzíci na hlavní třídě?

A co až si v létě vezmu lodičky na podpatku?

Šlo by uvést tuto křižovatku do logického stavu, přátelského k občanům?

Děkuji za odpověď.

Zuzana Kuncová ,Smetanova 38, Jablonec nad Nisou
Dobrý den, ulice Kamenná v loňském roce prošla velice náročnou rekonstrukcí - bez uvozovek - jak píšete níže. Nejednalo se pouze o povrch Kamenné, ale hlavně o výměnu či rekonstrukci všech podzemních sítí, které se zde vyskytují – tedy vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu, rozvodů kabelů elektřiny, veřejného osvětlení, sítě teplárenské a metropolitní sítě. Dále byl vyprojektován kompletní nový povrch ulice Kamenná, kdy bylo navrženo řešení z různých druhů dlažeb v souladu s požadavky pracovníků státní památkové péče, dopravní společnosti a všech ostatních dotčených orgánů.
Jednalo se o stavbu značně náročnou z hlediska koordinací jednotlivých sítí, z hlediska časového i finančního. Veškerá činnost probíhala dle odsouhlasené projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla schválena všemi orgány, které se k dokumentaci dle zákona vyjadřují. Průběh stavby byl pravidelně kontrolován na kontrolních dnech, kdy se jednotliví účastníci mohli k problémům vyjádřit a rovněž docházelo k případným změnám či úpravám. Kontrolních dnů se kromě projektantů, stavebních dozorů a stavebníků účastnili i pracovníci státní památkové péče. Po celou dobu výstavby se k Vámi popisovanému místu nevyskytla žádná připomínka k navrženému řešení jak po stránce vzhledu a velikosti jednotlivých dlažeb, tak i ke sklonu vozovky či chodníku. Proto bylo místo křižovatky takto navrženo, zrealizováno a dílo předáno.
Během provádění díla bylo vždy na jednotlivé připomínky občanů reagováno a pokud byla připomínka či doplnění shledáno jako pozitivní, byla provedena změna. Např. osazení zábradlí před školou, úprava chodníků poblíž budovy radnice apod. Na Vámi poukazované místo jak během výstavby, tak i po uvedení do provozu nedorazila žádná další stížnost či připomínka k řešení.
Naopak, hodnocení celkové úpravy je pozitivní.
Údržba komunikace
30.1.2023 12:38:34
Dobrý den, kdo udržuje v zimním období spojovací komunikaci mezi pěší zónou ve Mšenské ulici směrem ke Kauflandu kolem výměníku? Komunikace je dosti frekventovaná a v současné době je velice kluzká a připadá mi, že ji nikdo celé zimy neobhospodařuje.
Dobrý den,
Zmíněná komunikace se v zimě neudržuje. Komunikace podél výměníku je na soukromém pozemku a nejedná se o komunikaci města.
Chodníky
Radek Tribuček  |  27.1.2023 9:49:39
Dobrý den, včerejší cesta okolo přehrady, naprostá katastrofa. Cesta od sauny lesem o zabití, ještě klika, že nějaká dobrá duše kopec posypala popelem z kamen. Chápu je tam cedule, že se cesta neudržuje ale to je ostuda města. Cesta u přehrady kolem paneláků jeden led a posyp nikde. Musel jsem jít po cyklostezce, kde to bylo rozhodně lepší. A ještě jedna věc ty cedule cesta na vlastní nebezpečí... ona by měla asi být na začátku a konci? Ne? To že je máte dány třeba uprostřed schodiště, tak podle mě platí pouze na tom schodu.
Dobrý den, cesta pro pěší kolem přehrady část za saunou, se v zimě neudržuje. Jsou zde cedule o tom, že cesta je zde na vlastní nebezpečí a v zimě se neudržuje. Cedule jsou z obou stran. Pokud ji nějaký vandal odstranil nebo zničil, dozvíme se to se zpožděním.
Cedule na schodiště se na konci a na začátku umisťují u delších schodišť. Když je schodiště krátké , umisťuje se pouze na jednu tyč ale z obou stran.
Město není povinno a ani nemůže udržovat úplně všechny cesty a zvlášť ty, které nejsou v majetku města. Udržují se komunikace dopravně důležité. I tak ročně město stojí zimní údržba přes 25 milionů. Stezky a pěšiny kolem přehrady nejsou většinou majetkem města.
Pokud občan zjistí nedostatky v zimní údržbě je nutné volat dispečink zimní údržby, který je schopen aktuálně reagovat na podněty.
Aplikace MHD v mobilu
25.1.2023 13:19:33
Dobrý den.
Proč není aktualizovaná aplikace MHD v mobilu ? Spoje - např. spoj Nemocnice - AN , linka 103 a 116 neplatí. Jinou možnost bez nutnosti připojení nenabízí ani Jabl.dopravní.
Děkuji za odpověď.
Pěkný den,
aktuální data zasílá správci aplikace dopravce. Zástupce dopravní společnosti Umbrella Coach @ Buses s.r.o. přislíbil nápravu.
Jablonecká dopravní nabízí pro cestující moderní prohlížeč dopravního spojení na adrese https://jr.jabloneckadopravni.cz/, kde máte k dispozici vyhledávač spojení, jízdní řády a panely odjezdů jednotlivých linek MHD.
Semafory Palackého
Petr Dostál  |  13.1.2023 16:31:36
Dobrý den, je opravdu nutné, aby semafory na Palackého fungovaly i mimo špičku? Protože plynulosti to rozhodně nepřidává. Hlavně nastává to, že jakmile jsou semafory v provozu - město je ucpané a kolony; pokud v provozu nejsou - město je snadno průjezdné bez kolon a čekání - předpokládám, že tak by to nemělo fungovat, že? Odrazil bych se od provozu starých semaforů, kde to bylo dle mého rozumně nastavené. Argument pana dopravního inženýra, že mimo špičku je i tak velká poptávka po přechodech chodců beru, ale tak snad zde funguje zákonem daná přednost chodců na přechodech, sice ne absolutní, ale řidiči to chápou.
Dále bych orodoval za zrcadlo na výjezdu z Mánesovy na Palackého - pokud člověk odbočuje do leva, nemá díky nově stojícím zaparkovaným vozidlům na Palackého výhled na přijíždějící vozidla zprava a člověk někdy jede vyloženě naslepo.
Díky za zvážení, protože za mě je aktuální situace na Palackém z hlediska motoristy velkým krokem zpátky - snížená plynulost, zúžení, odstranění odbočovacích pruhů atd.
Odpověděl: Petr Mikulášek, realizace staveb města | 16.1.2023 12:36:50
Dobrý den,
při koncipování signalizačního plánu křižovatky byl respektován názor vedení města, že nejzranitelnějším článkem dopravy jsou chodci (včetně seniorů, hendikepovaných, maminek a otců s kočárkem, dalších občanů s omezením a cyklistů) a je třeba dbát na jejich bezpečnosti.
Váš názor řidiče je protichůdný s chodci, kteří nám často argumentují, že je řidiči řidiči absolutně nerespektují.
Při odbočení z ulice Mánesova do Palackého vlevo jsou na pravé straně v parkovacím pruhu instalovány zahrazovací sloupky, aby zde nikdo neparkoval a byl zde dostatečný rozhled. V tomto místě nebylo zrcadlo umístěno a není s ním ani počítáno.
Tak jak konstatujete: snížená plynulost, zúžení, odstranění odbočovacích pruhů atd. je právě dnešní trend jak řešit komunikace v zastavěném území obce.

Bohužel nejsme schopní v tento moment vám dle vašich představ vyhovět.
Jak je ICOM připraven přebrat MHD v Jablonci aneb když se chcete dostat do školy nebo práce, pokuty nikoho nezajímají.
František Jandera  |  15.1.2023 15:21:19
Dobrý den, jak daleko je příprava převzetí dopravních výkonů v Jablonci n.N dle smlouvy se společností ICOM Slaný, jenž je předchází velmi mizerné reference. Chtěl bych upozornit, že v nedávné době nebyla společnost schopna pokrýt veškeré linky MHD v Teplicích a tak byla společnost opakovaně pokutová-na za nedodržení smlouvy obsluhy všech zastávek a cest podle harmonogramu MHD Teplice.
Chtěl bych zdůraznit, že v takovém případě nás obyvatele, jako uživatele MHD pokuty nezajímají kvůli tomu, že společnost nedokáže odjet všechny trasy MHD v požadovaném čase a kvalitě dle itineráře rozpisu. Padá to na hlavu vedení města a výběru dodavatele veřejné služby!
Protože městem uložené pokuty, když se chce někdo dostat do školy, práce či lékaři nikoho nezajímají.
Pěkný den, přeposílám vyjádření ředitele společnosti Jablonecká dopravní a.s.:

nový dopravce se postupně systematicky připravuje k převzetí závazku dopravní obslužnosti Jablonecka od 1. 2. 2023.
O stavu přípravy zajištění dopravy jsou pravidelně informováni i zastupitelé města.
https://www.mestojablonec.cz/cs/samosprava/zastupitelstvo/2023/zastupitelstvo-19-01-2023/program-a-materialy-zastupitelstva.html
(Bod jednání č. 15 – Zajištění městské hromadné dopravy od 1. 2. 2023, III. průběžná zpráva, v materiálu jsou uvedeny i aktuální počty řidičů).
Jedním ze zásadních úkolů nového dopravce je zajistit dostatečný počet provozních zaměstnanců. ČSAD Slaný postupně uzavírá smlouvy s částí současných řidičů MHD, proškoluje nové zaměstnance na HPP, uzavírá smlouvy s řidiči – brigádníky a dále bude mít k dispozici proškolené řidiče z jiných dopravních oblastí.

S přáním hezkého dne

Ing. Luboš Wejnar
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/jablonec-uzavira-dalsi-dohody-na-uklid.html
Šedivá  |  4.1.2023 13:58:34
Dobrý den. Reaguji na výše uvedený odkaz v nadpisu. Dnes jsem byla svědkem, kterak skupina cca 15 ukrajinských pomocníků špacírovala podél přehrady. Dva ze skupiny měli do poloviny naplněný pytel, občas kleštičkami něco sebrali, zbytek skupiny se pěkně pomaličku šoural, debatovali, pytle prázdné, žádný spěch, měli hole s kleštičkami na sběr odpadků, ale žádná aktivita. Domnívala jsem se, že třeba zajdou mezi panelové domy na trávníky, kde je bordelu ažaž / pet láhve, pytlíky, plechovky/, ale nic. Došourali se na hřiště u Rybářské bašty, sedli si na lavičky a zase jen veselá diskuze, mezi nimi 2 - 3 děti školního věku/ nechodí do školy?/, bylo 9:45. Poté se odebrali do Kauflandu, kam si došli nakoupit. Opravdu za tohle město platí? V době, kdy šetříte pomalu na všem, osekáváte náklady, platíte každému stovku na hodinu? Za nic nedělání? Uvědomujete si, že občani tohle vidí ze nejen ze svých oken, ale i ve skutečnosti?
Odpověděl: Jiří Podskalský, koordinátor veřejných prací | 16.1.2023 11:02:58
Dobrý den, výše jmenovaná skupina pracovníků uklízela okolí přehrady a zelené plochy a hřiště mezi panelovými domy. Za pracovní směnu sesbírali 28 pytlů s odpadky. Pro vaši informaci od 2.1 2023 nasbírali tři skupiny ukrajinských pracovníků během jednoho týdne 382 pytlů tj. asi 3,4 t odpadu. Mnozí tito pracovníci jsou v důchodovém věku, proto možná chodí pomaleji a koupit si svačinu pochopitelné taky mohou.
Vrak - parkoviště I.Olbrachta (k tělocvičně základní školy)
Martina Cafourková  |  12.1.2023 19:03:31
Dobrý den, mám dotaz kdy bude odstraněna dodávka firmy A. S. V. Stěhování Hrubý s RZ 3AY 5479, které parkuje na parkovišti v ulici Ivana Olbrachta směrem k tělocvičně ZŠ. Ptám se proto, že zde je svízelná situace ohledně parkování a každé uvolněné místo je dobré. Na zadní RZ je datum konce platnosti technické kontroly 03/2022, což je více jak půl roku a vykazuje známky vraku. Děkuji za odpověď
Předáno k řešení na příslušný odborný útvar a městskou policii. O výsledku Vás budu informovat.
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 142 | další >
load