Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Info tabule na autobusáku
Zapletalova  |  6.12.2011 10:11:38
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli informační tabule na autubusovém nádraží zůstane ta, která tam je, nebo zda bude pořízena jiná. Tato je špatně přehledná a malá. Pokud chci z tabule zjistit kdy mi co pojede, musím stát v jízdní dráze autobusů. Není to jen můj problém, víc lidí si stěžuje, ale nevím, zda se na to někdo už ptal nebo si stěžoval. Určitě nebyla zadarmo, ale v tomto případě mi to připadá přinejmenším jako špatně investované peníze. Děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 23.1.2012 12:12:47
Dobrý den, světlená informační tabule na autobusovém nádraží byla pořízena přímo společností BusLine a.s. Město Jablonec nad Nisou poskytlo prostřednictvím odboru územního a hospodářského rozvoje na její pořízení pouze finanční příspěvek. Se svou připomínkou se tedy, prosím, obraťte přímo na společnost BusLine.

Markéta Hozová, kanecelář starosty, hozova@mestojablonec.cz
parkování
Tribuček Radek  |  12.1.2012 11:15:21
Dobrý den, chtěl bych se zeptat již 3x jsem psal a bohužel bez odpovědi. Chtěl bych vědět zda-li se dá zaplatit parkovací místo v ulici Smetanova. Děkuji snad za odpověď Tribuček
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 16.1.2012 10:28:49
Dobrý den,
o parkovací místo lze požádat na oddělení dopravním a silničním u paní Šilhánové. Přidělení místa probíhá formou správního řízení. Poplatek za toto řízení činí 1000,- Kč. V případě kladného vyřízení činí poplatek za toto parkovací místo 850,- kč za měsíc splatných jednorázově do konce kalendářního roku.


Městská policie.
Obyvatel Mšena  |  13.1.2012 10:33:31
Zajímalo by mně, jak je možné, že dnes chodí příslušník městské policie po Mšeně a vylepuje radniční reklamní nálepky na dveře soukromých domů. Radnice si přece nemůže svévolně udělat reklamní plochu ze soukromých dveří.
Požaduji proto, aby nálepky byly neprodleně odstraněny na náklady města a skla dveří řádně očištěna. Snad každý normální člověk ví, že dveře se mají zavírat a nemusí proto městská policie poškozovat soukromý majetek.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.1.2012 13:58:42
Dobrý den,
výlep etiket "Zamykejte" je akcí městské policie s názvem "Labeling" v rámci prevence kriminality. Přednostně je výlep realizován na objektech ve vlastnictví města, po dohodě s majiteli soukromých domů či zástupci družstev také na ostatních objektech. Pokud tedy nebyl výlep předem projednán s vlastníkem objektu a nejedná se o majetek města, obraťte se, prosím, na svého okrskáře.
http://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/pro-novinare/tiskove-zpravy/aktualni-zpravy/etikety-mestske-policie-vyzyvaji-k-zamykani.html

Zimní údržba
Milan  |  7.1.2012 20:33:23
Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč není prováděná zimní údržba v Lesní ulici konkrétně mám na mysli slepou cestu k místu na které město každoročně naváží sníh.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 13.1.2012 13:50:17
Dobrý den, komunikace Lesní je celá zařazena v plánu zimní údržby 2011/2012, zimní údržbu provádí Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o. , kteří na toto opomenutí budou upozorněni. Vámi zmíněné místo již není určeno k navážení sněhu. K tomuto účelu jsou ve městě nové lokality. V případě problémů se obracejte přímo na 24h dispečink ZÚ Technických služeb Jablonec na Nisou s.r.o., tel. 775 790 315.

Podzimní X Pasecká
Michal  |  2.1.2012 18:04:05
Dobrý den,
v minulých letech opravovaná ulice Podzimní ke křižovatce s Paseckou ulicí proběhla v podzimních měsících. Na křižovatce do té doby bylo a stále je propadlé zařízení správců IS. Během "rekonstrukce" došlo k zasypání těchto zařízení, nicméně voda toto odnesla a nyní se křižovatka prostě nedá projet tak, aby alespoň jedno kolo netrefilo otvor, který se časem zvětšuje.
Na toto jsem dne 25.10. poslal dotaz novému vedoucímu odboru dopravy místní samosprávy p. Kozákovi, dodnes nemám odpověď. Protože se jedná o místní komunikací v majetku města, mělo by být v zájmu MěÚ toto řešit (nehledě na záruku na práce provedené na rekonstrukci ulice Podzimní).
O léta slibované opravě ulice Pasecké raději ani nemluvím, chápu že jde o MK 4.pořadí, která nikoho nezajímá), na druhou stranu pokud se pokládá koberec na hlínu (viz. ulice Hluboká).... to nechám na jindy...

Nyní slibovaný dotaz: Bude se s touto záležitostí něco dít, dostanu alespoň odmítavou odpověď?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 5.1.2012 10:20:39
Dobrý den,
odpověď na uvedený dotaz byla zaslána vedoucím oddělení správy komunikací Bc. Kozákem přímo na e-mailovou adresu tazatele.
Ples města
Jana  |  3.1.2012 10:12:53
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, za kolik Kč budou lístky na ples města a na jakou neziskovou organizaci poputuje výtěžek z tohoto plesu? Děkuji Jana.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 4.1.2012 16:07:14
Dobrý den,
vstupenky na Ples města budou k dispozici v předprodeji Eurocentra od 12. ledna. Cena vstupenky je 299,- Kč. Část výtěžku z plesu v tradiční výši 25.000,-Kč poputuje občanskému sdružení Naděje v Jablonci nad Nisou.
MHD
Karolína  |  28.12.2011 19:38:46
Dobrý den,velice by mne zajímalo jak je to se zdražením jízdného MHD.Nejdříve čtu,že se zdražení netýká držitelů OPUSCARD jak měsíčního kuponu,tak i el. peněženky.Dnes v měsíčníku zase,že se zdražení týká i el.peněženky.Mám to chápat,že co měsíc tak změna?Děkuji za odpověď K.H.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 29.12.2011 9:45:35
Dobrý den,
dle vyjádření DPMLJ, a.s. dochází od 1.1.2012 k úpravě cen jízdenek pro jednotlivou jízdu MHD v Jablonci nad Nisou. Změna cen se týká jak papírových jízdenek, tak i jízdenek pro jednotlivou jízdu zakoupených prostřednictvím elektronické peněženky. Ceny předplatného zůstávají v dosavadní výši. Pokud si tedy kupujete jednotlivé jízdy přes elektronickou peněženku, bude cena vyšší. Pokud využíváte předplatné, zůstává cena na stejné výši jako v roce 2011.
Viz http://www.dpmlj.cz/mhd-jablonec-nad-nisou/aktuality/ceny-jizdneho-mhd-jablonec-platne-v-roce-2012-a-vymena-stavajicich-jizdenek_91/
Parkování na chodníku.
Václav  |  28.12.2011 11:01:49
Dobrý den.
Zajímá mě, proč jsou městskými strážníky přehlížena auta , zaparkovaná na chodníku od budovy soudu až před úřad práce. Některá auta mají za oknem kartu s povolením vjezdu do pěší zóny, ale né k parkování v pěší zóně, jiná tam nemají nic co by je k parkování v těchto místech opravňovalo. Jedná se o chodník, a chodci, i třeba s kočárky se jim musí vyhýbat směrem do komunikace.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 28.12.2011 16:35:52
Dobrý den,
máte pravdu, v pěší zóně může chodec využívat celou šířku komunikace, nejen chodník. Váš podnět jsem předala městské policii, strážníci se na uvedenou lokalitu zaměří.
Nová Pasířská - jednosměrka (po x-té)
Roman Langer  |  19.12.2011 20:07:50
Dobrý den,
bylo by možné zveřejnit celé stanovisko Policie ČR, Ing. Kvíčalové, jak je na něj odkazováno v odpovědí Jany Fričové (viz. Odpověděl: Jana Fričová, referent pro komunikaci s veřejností | 28.11.2011 9:41:42. ...ovšem po jednání s Policií ČR, Ing.Kvíčalovou, byla dohodnutá změna...) když dříve bylo na webu publikováno následující:
Odpověděl: Jana Fričová, referent pro komunikaci s veřejností | 7.1.2011 8:33:20
Dobrý den, jednosměrnost od ulice U Balvanu směrem k Vodní byla po konzultacích zvolena proto, že při opačném směru je při nepříznivých povětrnostních podmínkách problematický výjezd do kopce směrem ke gymnáziu U Balvanu, neboli z důvodu bezpečnostních. Podobná situace je např. ve Mšeně, kdy jsou stejným směrem ze stejného důvodu zjednosměrněny komunikace Vladimírská, 1. máje a 9. května. Pro příští zimní sezónu bude o této věci znovu jednáno.
ing. Jan Vojíř, vedoucí dopravního a silničního úřadu, vojir@mestojablonec.cz

S ohledem na čerstvé zkušenosti, kdy dodávky typu Tranzit či Boxer kloužou v kopci ke gymnáziu už teď, kdy se nedá o zimě ještě ani mluvit (psáno dne 19.12.2011) a opravdu měli řádné zimní pneumatiky .

Jednosměrka je výborná, ale můj pocit je, že loňská varianta byla lepší. Co brání "otočení" cca 120 metrů jednosměrky v ulici Havlíčkova? Samozřejmě chápu zvyk obyvatel, jedná se pouze o dotaz člověka, který by rád dojel vždy včas tam kam má a nechtěl u toho tlačit či vyprošťovat auta uvázlá v kopci ke gymnáziu (v žádném případě mi nevadí pomoc druhým, ale ne vždy mám tolik času).

Děkuji Vám předem za odpověď.

Roman Langer
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 23.12.2011 10:51:36
Dobrý den, pane Langere,
pokud máte zájem, můžete navštívit Ing. Kvíčalovou v úterý 27.12.2012 na dopravním inspektorátu PČR ulice 28.října. Ví o Vás a je ochotna Vám osobně sdělit důvod této změny. Případně dostanete začátkem roku 2012 písemné vyjádření.

Pavel Kozák, vedoucí odd. správy komunikací
Parkování u firmy AKT
Carlos  |  14.12.2011 22:57:32
Dobrý den.
Mám dotaz ohledně parkování u vrátnice firmy AKT čechy ul.Želivského konkrétně jde o parcelu č.385/10.V minulosti zde chtěli zaměstnance za \"špatné\" parkování dokonce pokutovat i když je pozemek ve vlastnictví města.Je takové jednání normální??
Včera se v úrovni již zmiňované vrátnice objevila dokonce i značka zákaz stání.Bylo takto jednáno s vědomím města které je vlastníkem parcely?Podotýkám že komunikace je plně průjezdná a zaparkované vozy nijak průjezdu nebrání.
Děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 22.12.2011 13:56:45
Dobrý den,
dopravní značka „zákaz stání“ byla původně umístěna na vjezdu přístupové komunikace do areálu AKT (hned za odbočením z ul. Želivského)tzn., že zákaz parkování vozidel platil v celé délce komunikace. Důvodem pro toto umístění byl nájezd a výjezd kamionů do areálu, značka byla oficiálně schválena silničním správním úřadem. Firma AKT, která zde zmiňované značení umístila, bude vyzvána, aby vysvětlila důvod úprav dopravního značení. Na základě projednání bude značení uvedeno buď do původního stavu popřípadě bude po opětovném posouzení zvolen jiný způsob dopravního značení.

Radka Šilhánová, oddělení dopravní a silniční
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 142 | další >
load