Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Ohniště a skládka u dětského hřiště
31.8.2021 14:22:02
Dobrý den, v ulici Rybářská 8a vzniklo ohniště u dětského hřiště. Které si vytvořil nájemník pro svoji potřebu. Hromadí se tu akorát skládka odpadu. Je možné zrušit ohniště, které je u dětského hřiště dosti nebezpečné hrozí úraz dítěte a zlikvidovat odpad.
Dale je možné dát cedule zákaz venčení psů. Je dosti nepříjemné uklízet vykali aby dítě mohlo na pískoviště. Sice je tu ochranná síť ale kolem pískoviště není nic. Děkujeme
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 22.11.2021 12:49:17
Dobrý den,
o nelegálním ohništi v Rybářské ul. 8 a víme, v minulosti si ho pro svoji potřebu vybudovali nájemníci obytných domů v ulicích, Rybářská 8 a, 8 b, 10 a, 10 b a Smetanova 63. V prostorách ohniště nezaznamenáváme rušení nočního klidu ani jsme v minulosti nemuseli řešit vznik černé skládky, pouze zde byly zanechány vánoční stromky a surové dřevo ke spálení. Na základě vašeho podnětu došlo k místnímu šetření, na kterém bylo zjištěno, že se zde nachází černá skládka, na které jsou kusy nábytku, které budou odklizeny pracovníky veřejně prospěšných prací a místo bude uklizeno. Nadále budeme toto místo sledovat a v případě opětovného zanesení smetím zajistíme úklid.
Pokud máte zájem o zrušení tohoto ohniště zajistěte projednání v dotčených domech, a to prostřednictvím podpisových archů. V případě souhlasu více než 50% obyvatel z obytných domů v ulici Rybářská 8 a, 8 b, 10 a, 10 b, a ulici Smetanova 63, následně zajistíme odstranění ohniště.
Další možnou variantou je projednání tohoto požadavku prostřednictvím Osadního výboru. Osadní výbor Centrum se může vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v této části obce.

Umístění cedule zákazu vstupu se psy zajistíme, ale bohužel nedokážeme zaručit, že ho občané budou respektovat. Toto jako sbírání psích exkrementů je na zodpovědnosti vlastníků psů.

Klára Halamová - správa dětských hřišť
Prevod bytu do OSOBNIHO VLASTNICTVI
Ilona Neubauerova  |  24.10.2021 10:26:28
Dobrý den
V roce 2020 uplynulo 20 let , a mela by byt možnosť prevodu bytu z družstevniho vlastníctví do osobniho

Mohu poprosiť o konkretni informace?
O prevod bych mela zajem.

Dekuji predem

Ilona Neubauerova
Žitna 2
Jablonecnad Nisou

Korešpondenčni adresa : Žižkova 812, Havlickuv Brod, 58001

TČ 702009880
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 29.10.2021 12:13:19
Vážená paní Neubauerová,
v návaznosti na váš dotaz vám sděluji následující. V případě, že jste nájemkyní „bytu“, který se nachází v nástavbě bytového domu v Žitné ulici, je tento ve spoluvlastnictví SM Jablonec nad Nisou a SBD LIAZ. V těchto dnech je připravován materiál, týkající se převodu podílu města na SBD LIAZ s tím, že po převodu podílu na SBD budete o převodu družstevního podílu na vás jednat se zástupcem SBD LIAZ. Proces je však teprve na začátku, všechny kroky, které budou následovat, musí schválit zástupci družstva i města (např. výbor pro hospodaření s majetkem města, rada a zastupitelstvo města). V této chvíli není možno sdělit závazný termín, kdy k převodu podílu na SBD LIAZ dojde.

Petra Musilová - referentka majetkoprávního oddělení odboru ekonomiky
IP: xxx
Odpady - nové smlouvy
8.9.2021 10:34:01
Dobrý den,
město rozeslalo občanům nové smlouvy na odvoz odpadu. Zajímalo by mě, k čemu je nutné vyplňovat tak velké množství osobních údajů, když prakticky všechny má již o nás magistrát k dispozici. Možná jsem se nedobře dívala, ale ve smlouvě nevidím, nač je nutné všechny tyto údaje poskytovat, k čemu jsou nutné, jak s nimi bude nakládáno, zda budou poskytovány dalším subjektům atd., zkrátka, zda je to v souladu s GDPR? Nač potřebujete např. moje telefonní číslo? Myslíte, že se mi dovoláte? Čísla, která neznám, nezvedám.
Dále se domnívám, že tato odpadová politika (tedy zdražování) povede spíš k novým černým skládkám, než že by lidé začali více třídit odpad. Kdo třídí, dělá to už dávno a teď bude platit víc. protože v mnoha případech menší nádobu na odpat již mít nemůže...
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 27.10.2021 13:22:02
Zastupitelstvo města 17.6.2021 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022. Vzhledem k tomu, že se to týká velkého počtu plátců (poplatníků), rozeslalo město s předstihem Ohlášení plátce poplatku k místnímu poplatku. Nejedná se o žádnou smlouvu, stávající smlouvy, uzavřené s firmou Severočeské komunální služby, končí k 31.12.2021.
V ohlášení jsou povinné náležitosti stanovené zákonem o místních poplatcích (565/1990 Sb.) a údaje rozhodné pro stanovení výše místního poplatku. Údaj o telefonním čísle nebo emailu je údaj dobrovolný, ale značně usnadňuje oboustrannou komunikaci. Pokud ho nebudete chtít uvést, což je samozřejmě možné, bude Vám doručováno v souladu s daňovým řádem.
Co se týká ochrany osobních údajů, správce daně (místního poplatku) je při shromažďování údajů v režimu místního poplatku vázán mlčelivostí dle § 52 a násl. Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Ing. Jitka Hujerová - vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků
Pronájem obecního bytu?
Marková  |  7.9.2021 12:06:46
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat. Mám reálnou šanci získat nový domov ve vašem obecním bytě - dlouhodobý pronájem?
Byť mám trvalé bydliště v Liberci, pátým rokem žiji v Jablonci nad Nisou v pronajatém bytě. Nájemné platím celou dobu řádně. V těchto dnech nám majitel domu ( jsme 4 bytové jednotky) oznámil, že bude nemovitost prodávat. Ta nejistota, co bude a nebude - nikomu nepřeji.
Chci v Jablonci zůstat nastálo, mám tu i svého zaměstnavatele. Je mi 52let, bydlím sama a bohužel nemám finanční prostředky na předražené nabídky.
Děkuji předem za případnou reakci. S přátelským pozdravem, Marková
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 26.10.2021 14:17:39
Dobrý den,
o pronájem bytu může žádat fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, která má na území ČR trvalý pobyt a místo pobytu hlášené ve městě Jablonci nad Nisou.
Takže i Vy si můžete za splnění stanovených podmínek podat žádost o pronájem bytu. Podmínky jsou vždy stanoveny u každého výběrového řízení, které je zveřejněno na webových stránkách města.

Jana Jodasová - pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
Opakovaný dotaz
23.9.2021 10:17:50
Dobrý den,
zatímco na ostatní dotazy odpovídáte přibližně do tří dnů, tak na můj dotaz, zaslaný dne 8. 9. 2021, nepřišla dosud žádná odpověď. Vypadá to tak, že ani já, ani ostatní obyvatelé Jablonce se nedozvíme, zda nové smlouvy na odvoz odpadu, které chcete, abychom podepsali do 30. 9. 2021, jsou v souladu s GDPR.

Původní dotaz:
Dobrý den,
město rozeslalo občanům nové smlouvy na odvoz odpadu. Zajímalo by mě, k čemu je nutné vyplňovat tak velké množství osobních údajů, když prakticky všechny má již o nás magistrát k dispozici. Možná jsem se nedobře dívala, ale ve smlouvě nevidím, nač je nutné všechny tyto údaje poskytovat, k čemu jsou nutné, jak s nimi bude nakládáno, zda budou poskytovány dalším subjektům atd., zkrátka, zda je to v souladu s GDPR? Nač potřebujete např. moje telefonní číslo? Myslíte, že se mi dovoláte? Čísla, která neznám, nezvedám.
Dále se domnívám, že tato odpadová politika (tedy zdražování) povede spíš k novým černým skládkám, než že by lidé začali více třídit odpad. Kdo třídí, dělá to už dávno a teď bude platit víc. protože v mnoha případech menší nádobu na odpad již mít nemůže...
Dobrý den, tato sekce slouží jak je uvedeno v úvodu k ..."aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií. Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři."
Problematika nově nastavených poplatků za odpady je zde řešena velmi často, včetně sběru dat, je to například uvedeno 6.9. v odpovědi paní Svobodové - důvodem sběru počtu uživatelů popelnic je to, že od sčítání lidu uběhla již nějaká doba, počty se mohou měnit a v nájemních domech je navíc velká fluktuace. Důvodem jsou tedy čerstvá data, která plátce nebudou diskriminovat. Dále, pokud máte s městem uzavřít smlouvu o svozu odpadu je nutné poskytnout základní data, město je přísně vázáno normou GDPR, není možné aby z naší strany došlo k zneužití těchto informací.
Prosím v příštích dotazech uvádějte jméno a nějaký funkční kontakt, děkujeme.
Bezpečnost
Kateřina R.  |  3.9.2021 13:22:55
Dobrý den, mám dotaz ohledně bezpečnosti v Pasekách. Dnes mi volal uplakaný syn, že je cestou ze školy obtěžovali nějací bezdomovci v Erbenově ulici. Kluci vystrašení utekli. Ale co s tím dál? Těch bezdomovců a jiných individuí je tam poslední dobou nějak moc. Teplárna je jich plná … nechtělo by s tím město něco udělat? Vím, že teplárna je v soukromém vlastnictví … ale takhle to dál nejde. Děkuji! KR
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 6.9.2021 15:23:37
Dobrý den,
z pohledu městské policie se jedná o složitou a těžce uchopitelnou problematiku, která naráží na pravomoc a oprávnění strážníků městské policie (Výkon státní moci je omezen zákonem, tedy principem omezenosti a zákonnosti výkonu veřejné moci, t. j. orgány veřejné moci smějí činit a také činí jen to, co jim zákon výslovně dovoluje. Naopak občan smí činit vše, co mu zákon výslovně nezakazuje).
Bezdomovectví je spíše společenský problém, jehož řešení nespadá do působnosti městské policie. Skutečnost, že přítomnost bezdomovců je na veřejně přístupných místech vnímána okolím negativně, neznamená, že bezdomovci svou přítomností porušují platnou legislativu. Zároveň, pokud se bezdomovci zdržují v objektu, který je v soukromém vlastnictví, je to problém, který nepřísluší řešit městské policii, ale majiteli objektu.
Pokud byl váš syn vystaven, nebo se stal svědkem protiprávního jednání, doporučuji tuto skutečnost bezodkladně oznámit na Policii ČR - obvodní oddělení Jablonec nad Nisou. V případě, že by se v budoucnu tato skutečnost opakovala, doporučuji toto ihned oznámit na tísňovou linku městské policie tel.156 nebo Policie ČR na tel. lince 158.

S pozdravem
Mgr. Bc. Michal Švarc, ředitel MP Jablonec nad Nisou
Rušení klidu.
Zdeňka Šudová  |  27.6.2021 21:52:32
Prosím mám dotaz. Bydlím vedle parku u Muzea,takže počítám s občasným hlukem,nočními koncerty apod. Co nás ale trápí jsou sousedi z vedlejšího domu z velké části obývané Romy. Kdy přes celé léto a kdykoliv když neprší vysedávají buď v parku anebo před vchodem do našeho domu. Obtěžují všechny okolo hlukem,odhazovanim odpadků. Jejich děti kopou míčem o fasádu která je omlácená a počmáraná. Mohu po městské policii požadovat nápravu?
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 29.6.2021 14:15:24
Dobrý den,
při řešení Vámi uvedeného problému může Městská policie Jablonec nad Nisou pomoci v rámci především represe, tj. zasáhnout v okamžiku, kdy dochází k narušování veřejného pořádku či poškozování majetku. Je třeba se obrátit na policii, a to buď městskou nebo policii ČR, v okamžiku, kdy přímo dochází k protiprávnímu jednání. Operátorovi na tísňové lince podrobně popište k jakému protiprávnímu jednání dochází, popište pachatele této činnosti, případně využijte mobilní telefon či jiné zařízení k dokumentaci tohoto jednání. Vzhledem k tomu, že po příjezdu hlídky na místo ve většině případů již k protiprávnímu jednání nedochází, můžete být ze strany policistů nebo strážníků vyzváni k případnému svědectví, a to buď u správního orgánu nebo soudu. Bez takové spolupráce je téměř nemožné zajistit případné potrestání eventuálních pachatelů. Je třeba rovněž uvést, že ne každé obtěžující jednání naplňuje svou intenzitou minimální společenskou škodlivost, která je nezbytnou součástí skutkové podstaty všech přestupků a případně trestných činů.
Bc. Tomáš Svačina, DiS - manažer prevence kriminality Městské policie Jablonec nad Nisou
Opravdu nemá naše statutární město žádnou funkční webkameru?
Štěpán Pospíšil  |  23.6.2021 9:41:56
Hezký den,
snažil jsem se na internetu najít aspoň jednu webkameru, která by ukázala turistům cokoliv z Jablonce. Donedávna byl na webu hezký pohled na panorama města a Jizerek z Petřína, ale už několik měsíců nefunguje. Taky jsem našel nějakou rozmazanou fotku z webkamery z věže radnice na Mírové náměstí, ale není jasné, jestli je aktuální, a moc reprezentativně nepůsobí.

Při hledání na googlu Jablonec webkamera se objeví kamery ze Smržovky, Železného Brodu, Tanvaldu, ale naše město ne... Není to škoda? Určitě by to přilákalo více turistů a byli bychom trošku vidět.

Děkuji za odpověď
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 23.6.2021 11:38:41
Město v minulosti provozovalo webkameru na věži radnice. Během rekonstrukce věže však byly všechny venkovní prvky odstraněny a technicky již není možné toto místo využít. V současné době tedy žádná webkamera, kterou by spravovalo město v provozu není. Z Petřína jsme nikdy žádnou webkameru neprovozovali. Je možné, že na některých webových stránkách mají ještě starý odkaz na webkameru, ale v provozu již několik let není.
Petr Vitvar - webmaster
Bydlení
Monika Matoušková  |  5.6.2021 17:41:40
Dobrý den, chci se zeptat zda je někde seznam a nějaké fotky městských/obecních bytů. Děkuji
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 8.6.2021 14:16:15
Dobrý den,
seznam bytů evidujeme v softwarovém programu a fotodokumentace je pořizována za účelem evidence technického stavu bytů.
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte oddělení správy bytových objektů.
Jana Jodasová - pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
Úmrtí psa
Blanka Pešková  |  24.5.2021 16:39:34
Dobrý den, zemřel nám pes. Stačí zrušit v evidenci NRMZ? Nebo je třeba ještě něco dalšího? Nevím, kam hlásit úmrtí na Magistrátu. Děkuji předem za odpověď. Blanka Pešková
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 25.5.2021 8:57:51
Dobrý den,
veškeré záležitosti ohledně psa (odhlášení, přihlášení, změny adresy, jména) se řeší na odboru ekonomiky, oddělení rozpočtu a poplatků, budova radnice, 1.patro, číslo dveří 110, Zikešová Lenka, e-mail: zikesova@mestojablonec.cz.
S pozdravem,
Lenka Zikešová - referent oddělení rozpočtu a poplatků
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 41 | další >