Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Zničené parkoviště
Zuzana Kubinová  |  20.3.2023 18:55:05
Ráda bych upozornila v ulici nemocniční na zničené zpevněné parkoviště. Loni tam nejspíš město zavezlo jakési podivné směsi štěrku a kamení udusalo, čímž se snazilo parkoviště zpevnit. Bohuzel situace je opačná. Při prvním dešti se toto z parkoviště navezené cosi vyplavilo dolu do ulice Polni a děje se tak stále když prší. Parkovací plocha je samý hrbol a díra a zaparkovat je tam nadlidský úkol a jako bonus jsem si prorazila díru v chladiči nafty který mě nový stál 4000kc. Bylo by možné parkovací plochu zpevnit nějak trvale a hlavně bezpečně? Děkuji mockrát Kubinová
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 22.3.2023 13:32:49
V uváděném případě se nejedná o oficiální parkoviště, ale pouze o zpevněnou krajnici a plochu, kterou si lidé vyjezdili. Jiná údržba této nezpevněné části, než údržba recyklátem nepřipadá v úvahu. Plocha, na které parkují auta, je po zimě vymletá erozními rýhami. Aktuálně bylo zadáno TSJ k opravě živičným recyklátem.
Martin Černý - pověřený vedením oddělení správy komunikací
IP: xxx
díra v chodníku
Kateřina Nová  |  12.11.2022 11:54:08
Dobrý den. Ráda bych upozornila na velkou díru v chodníku v ulici Polní, kdysi tam byl kmen který vyhnil, pak to na upozornění sousedů město zadělalo (jejich dcera si díky díře dost ošklivě rozbila ret). Jenže bohužel práce kvapná málo platná. Díra zevnitř vyhnila a nyní je v chodníku poměrně velká díra. Někdo na ni hodil aspoň desku aby tam nespadlo dítě či pes. Bohužel díra se dále zvětšuje a místo propadá. Je to zhruba na úrovni písmene K vzadu za domem.
Kousek od této díry už rok a půl parkuje černý ford SPZ 3L6 1867 bez hnutí. Dokonce už má propadlou technickou a nevypadá to, že by s tím někdo něco dělal. Přitom sídlistě přeplněné a každé parkovací místo je plus.
A ještě bych měla jednu drobnou výtku. Jde o hřiště vepředu před paneláky. Vím, že se klouzačka natírá červenou barvou, což je super že město pečuje o tyto věci, ale nebylo by lepší sehnat barvu která na to je vhodná? Syn po jednom či dvou sklouznutích má džíny vždy na zadku a pod koleny úplně červené. Naštěstí to s Vanishem člověk dostane dolů ale divím se, že si ještě nikdo nestěžoval. Vždyť je to mazec, pokaždé návšťevě hřiště odmáčet kalhoty. Díky za kladné vyřízení.
S pozdravem Nová
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 19.1.2023 8:39:29
Díru v chodníku v ul. Polní prověříme a zadáme k opravě. Budeme se snažit s TSJ, aby byla opravena ještě do zimy. O všech výtlucích v Jablonci vědět nemůžeme, jsme rádi za případný podnět.
Co se týká parkování vozidla. Vozidlo lze z komunikace odstranit bezodkladně pouze pokud tvoří dopravní překážku. O tomto může rozhodnout policie bezodkladně sama. Pokud vozidlo splňuje zákonem definované podmínky vraku, pak může být zahájen proces odstranění, který trvá ze zákona až 3 měsíce. Pokud vozidlo nesplňuje definici vraku a nestojí v rozporu s vyhláškou o provozu či neporušuje jiná pravidla, město nemá možnost jej odstranit. Situaci prověříme a případně zahájíme procesy v souladu se zákonem.

Martin Černý - pověřený vedením oddělení správy komunikací

Vyjádření městské policie k zaparkovanému autu:
Na místo se dostavila hlídka, která zde zjistila v ulici Polní za ABECEDOU osobní vozidlo zn. Ford Fiesta rz 3L2 1867 modré barvy. Lustrací byl zjištěn provozovatel vozidla. Vozidlo má propadlou STK do 09/2022. Hlídka MP se pokusila spojit s provozovatelem na adrese trvalého pobytu, ale bez výsledku. Další pokusy o spojení s provozovatelem budou probíhat následující dny. Vozidlo má ke dni 15.11.2022 řádně sjednané zákonné pojištění. Jelikož musí být propadlá STK více jak 6 měsíců, tak dané jednání nesplňuje ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a nelze dané porušení oznámit. Dále bez dalšího zákroku hlídky MP. Věc vedena pod č.j.: 2022/14293.

Petr Horčička - vedoucí dopravní služby Městské policie Jablonec nad Nisou

Vyjádření v souvislosti s dětskou skluzavkou:
V tuto chvíli nelze získat potřebné přesné informace pro nemoc kompetentní pracovnice správy dětských hřišť. Možná by mohlo jít o otázku reklamace u dodavatele. Aktuálně navíc dochází k reorganizaci úřadu, po které bude správa dětských hřišť spadat pod jiné oddělení magistrátu. Uvedenou problematiku tak bude možné dořešit v rámci předávání agendy. Děkujeme za pochopení.

Štěpánka Gaislerová - vedoucí odboru městské ekologie

Dodatek 19. 1. 2023:
Dobrý den, vážená paní Nová,
z dotazu nedokážu přesně lokalizovat, o kterou klouzačku se jedná, zda o dětské hřiště Liberecká ABC, nebo Stavbařů. Obecně lze však ke všem skluzavkám na území SMJN uvézt – při nátěru skluzavek jsou používány speciální barvy, které je vhodné použít na sklolaminát a skluzné plochy, z území celého města nemáme na nátěry skluzavek žádné stížnosti. Napadá mě tedy zda problém nemohl vzniknout větší třecí silou rifloviny. Proto bych se ráda maminky zeptala, zda tento problém vzniká i v případě kdy má na sobě dítě oblečení z teplákoviny, bavlny či jiného materiálu vhodného pro pohyb na dětském hřišti?

Omlouvám se za časovou prodlevu s odpovědí.
Pěkný den,
Klára Halamová - referentka oddělení zelené infrastruktury, odboru městské ekologie

Dobrý den, vážená paní Nová,
jen pro doplnění, jestli se jedná o skluzavku na DH Liberecká abeceda, tak tam bude skluzavka vyměněna z důvodu praskliny.
S pozdravem,
Jan Čermák - referent odboru technického
Reakce na odpověď ředitele MP Švarce ohledně ohledně nepořádku a požívání alkoholu ulic Rýnovická - Větrná
Nováková  |  22.11.2022 9:32:51
Pan ředitel píše, že Městská policie nebyla a není zřízena pro ochranu a střežení soukromého majetku. Jak tedy vysvětlíte, tato lokalita byla na poslední chvíli zařazena do seznamu míst, kde je zákaz požívání alkoholu, pod číslem 31?
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/vyhlasky/ozv-4-2010-zakaz-konzumace-alkoholu-na-verejnem-prostranstvi-uplne-zneni.html

pozemek p.č. 898/7 v k.ú.Jablonec nad Nisou – prostranství kolem domů Rýnovická 20 a 22

To lze zakazovat popíjení na soukromém pozemku?
Děkuji za odpověď.

Nováková
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 28.11.2022 13:25:39
Dobrý den,
odpověď je úplně jednoduchá. Vložením tohoto území do OZV 4/2010 pod bodem č. 31 město přidalo nástroj pro boj s problémy v této lokalitě. Nicméně to nesnímá odpovědnost z vlastníka tohoto pozemku zjednat si na svém soukromém pozemku pořádek. Analogicky např. pořádání sportovních a kulturních akcí – pořadatel si na stadionu, diskotéce, zábavě, obchodním domě, galerii odpovídá za dodržování a vymáhání návštěvního (provozního) řádů sám a toto není na městské policii. Pokud si na tuto činnost nasmlouvá např. bezpečnostní agenturu a nebo toto vymůže vlastní silou je pouze na něm. Nicméně ani v tomto případě nebude městská policie fungovat jako pořadatel či provozovatel a vymáhat dodržování pravidel místo pořadatele/vlastníka.
Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
Nepořádek / ochlastové / dělání si ze soukr. pozemku záchod
Kamil Novák  |  3.11.2022 19:35:46
Dobrý den, rád bych požádal o konkrétní kontakt na člověka nebo lidi, kteří by mohli pomoci při řešení zcela nevyhovující sociální situace na pozemku křižovatky Rýnovická - Větrná, u večerky. I přes umístění pozemku do OZV o zákazu konzumace alkoholu je kolem domu neustále rušno - tzn. místní spolek degustátorů piva a všeho co nějak teče hlučí, vyrušuje, pokřikuje, smrdí, čůrá a kálí okolo. Vynakládáme fin. prostředky na úklid a už nás to nějak nebaví. Nerozumím tomu, proč zde není zvýšený výskyt policistů / terenních soc. pracovníků, a jiných, kteří by zde danou situaci konečně vyřešili (nebo alespoň začali řešit). Nerozumím taky tomu, proč nepadají pokuty, proč se nesáhne na dávky, aj. prostředky. Rád bych tímto vyvolat diskuzi (jsme ochotni se dostavit k jednání) jak tuto situaci řešit. Děkuji za každou informaci a kontakt. S pozdravem Kamil Novák.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 21.11.2022 16:24:04
Dobrý den,
reaguji na Váš podnět týkající se neutěšeného stavu v okolí večerky nacházející se v křižovatce ulic Rýnovická x Větrná. Rozumím Vašemu rozhořčení nicméně je dobré upřesnit si stávající majetkové poměry. Vámi zmiňovaná prodejna/večerka je dle LV zapsaného v Katastru nemovitostí ČR v majetku Nguyen Văn Pháp, Rýnovická 3242/20, 46601 Jablonec nad Nisou. Dále dotčené pozemky na kterých dle Vašeho popisu „ Místní spolek degustátorů piva a všeho co nějak teče hlučí, vyrušuje, pokřikuje, smrdí, čůrá a kálí okolo“ jsou dle LV 12328 v majetku společenství vlastníků. Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí ČR pod parcelním číslem 898/7.

V prvé řadě je na vlastníkovi provozovny, jakož i na majitelích přilehlých pozemků, přijmout opatření k nápravě popisovaného neutěšeného stavu. Zda zvolí cestu technických opatření např. oplocení pozemku, který zabrání vstupu nepovolaných osob nebo cestu dohledu nad správou svého majetku osobně, či zastoupením např. soukromou bezpečnostní agenturou, je pouze na jejich rozhodnutí. Městská policie nebyla a není zřízena pro ochranu a střežení soukromého majetku. Náplní práce městské policie je dohled nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Jak jsem psal v předchozí části, ochrana soukromého vlastnictví je zejména věcí majitele, a tuto nemůže suplovat městská policie.

V úvodu svého podání píšete, že se na místě jedná o nevyhovující sociální situaci. Tato problematika nespadá do působnosti městské policie a městské policii nepřísluší tuto problematiku řešit. Vaše další otázka směřující na odebírání vyplácených dávek také není v působnosti městské policie.

Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
Ohrožení životů občanů na sídlišti Proseč
Karel Pauch Bc.  |  24.10.2022 11:47:14
Komu :
Magistrát města Jablonce n/Nisou
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ing. Mgr. Řimňáčová Ivana
Věc : S t í ž n o s t
Dobrý den,
jmenuji se Pauch Karel narozen 7. září 1957, bytem ulice Široká 4860/10, Proseč, Jablonec n/Nisou.
Obracím se na vás s opětovnou stížností, ohledně přemnožení divokých prasat na našem sídlišti Proseč ( lokalita ul. U tenisu - louka, Široká ). Vaše odpověď nás obyvatele sídliště Proseče, moc neuspokojila. Již druhým rokem nás sužuje tento problém. Zejména v těchto podzimních měsících jsme v ranních a zejména ve večerních hodinách ohrožováni na svých životech těmito přemnoženými zvířaty. Není u nás prostě bezpečno !
19.10.2022 s námi, a to p. Vrabcem U tenisu 4575 starobní důchodce předseda SVJ), mou osobou, natočil rozhovor vč. videa p. Sedlák z Jabloneckého deníku, ohledně zdevastování louky před a za panelákem. Začínají tam chodit i přes den na dětské hřiště ( stromy - žaludy ).
V rámci nedělní procházky 23.10. jsem bez pejska, také se o něho bojím, zašel i zkratkou po silnici a lesem na ul. Za Plynárnou č. 3, kde došlo k úrazu mladé dívky, otec to již dával k vám na MÚ. Má sešité koleno, když utíkala před prasátky. Dále u rodinných domků na Domovině jsou již také, č.p. 233 sdílná paní důchodkyně ráno chodí zkratkou okolo ul. U tenisu na BUS zastávku, také je viděla i ve dne. Již jim lezou i do zahrádek. Dále Za Plynárnou 13 u ADomu se též v nočních hodinách hojně vyskytují. Jeden jejich klient se s nimi potkal, když šel v ranních hodinách na tramvaj do zaměstnání.
Proto vás opětovně žádám jménem svým, předsedů SVJ sídliště Proseč, i dalších obyvatel této lokality, aby jste tento problém urgentně řešili v rámci svých kompetencí. Přijali přísnější a adekvátnější opatření. Abychom se mohli všichni bezpečně pohybovat na tomto sídlišti. Máme strach. Neřešit jen důsledky, ale zejména příčiny. Druhou stížnost podávám proto, že se na mne v hojné míře obracejí se svými názory, starostmi o své životy.

Abychom jen nekritizovali, navrhujeme tato opatření :

- provizorní mobilní kovový plot ul. U Tenisu, odpuzující prostředky proti zvěři
- naháňka, doporučení od veterinářky hospodářských zvířat pí. Ďurašové, využít k tomu OSložky ( ČA, PČR, MěPolicie, vězenství - psovodi ve spolupráci s myslivci ), tak, jak se to podařilo vyřešit v Poděbradech, ve Zlíně ( možno načíst na jejich web. stránkách ).

Za urgentní řešení a odpověď předem děkuji. Jde nám o bezpečnost obyvatel našeho sídliště, ale i v dalších lokalitách.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 1.11.2022 13:51:01
Informace k přemnožené černé zvěři a výzva k likvidaci bioodpadů a všech krmných zařízení (krmelců a jesliček) v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) a v souladu s orgánem státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) zjistil z vlastní úřední činnosti, že v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče se nachází na okolních lesních pozemcích při jejich hranici velké množství bioodpadů (včetně posekané trávy a ořezaných větví), které jsou v některých místech doplněny krmnými zařízeními (krmelce a jesličky).

Tímto bychom Vám chtěli k momentální nelehké situaci přemnožených prasat, které se vyskytují v zastavěných oblastech Jablonce nad Nisou poblíž lesních pozemků, sdělit:
Celou věc intenzivně řešíme s myslivci i městskou policií. Hledáme adekvátní řešení a přijímáme různá opatření, která by zaručila určitý úspěch ve vytlačení divokých prasat zpět do přírody.
Je nutné uvést, že vytrvalost divokých prasat je obrovská a stěžuje jejich odlov. Divoká prasata mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou a mají svou taktiku pro přemisťování a kontrolu místa, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají. Počet divokých prasat nelze nikdy spočítat. V zimě za potravou ujdou v noci až padesát kilometrů. Jejich migrace je vskutku velká. Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za předpokladu, že je příznivý vítr na to, že přijdou k místu, kde mají tzv. zakrmeno. I na tomto místě nemusí k odlovu dojít třeba i několik nocí. Dalším tíživým elementem, který brání dostatečnému odlovu je návštěvnost příměstských lesů. Na lesních pozemcích se pohybují obyvatelé Jablonce nad Nisou od brzkých ranních až do téměř nočních hodin, což prodlužuje odlov někdy z několika nocí až na týdny. Bohužel je nutné podotknout, že jedním z důvodů přemístění divokých prasat do zastavěné zóny je zároveň realizovaná rekonstrukce tramvajové trati. Ruch ze stavby vytlačil černou zvěř více mezi lidská obydlí, kde prasata vědí, že mají tzv. klid.
Prvním ze zvolených opatření je umístění odchytové klece, pro které se již našlo vhodné stanoviště, na kterém bude klec v co nejbližší době instalována. Ve spolupráci s myslivci, orgánem státní správy myslivosti a městskou policií bude správním orgánem opět vyhlášen opatřením obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Rádlo, který umožní realizaci naháňky, která by vytlačila divoká prasata zpět do lesních pozemků. Uzavření části honitby je z pohledu orgánu státní správy myslivosti nutné k omezení pohybu divokých prasat, ke kterému dochází vysokou návštěvností příměstských lesů – jedná se převážně o západní hranici statutárního města Jablonec nad Nisou, od Srnčího Dolu směrem k Horní Proseči. Pokud nedosáhneme omezení pohybu prasat, byla by realizace naháňky kontraproduktivní.
Dalším opatřením, které bude probíhat souběžně s výše uvedenými opatřeními, bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích. Tento druh odlovu je mnohonásobně ztížen právě obydleností v místech, kde se prasata zdržují. Z hlediska bezpečnosti při používání loveckých zbraní je potřeba mít na zřeteli, na jakou vzdálenost může střela doletět. Při přímé střelbě s kulovou zbraní ve stoje je možný dostřel až 500 m. Navíc je nutné počítat s možným odrazem střely při nárazu. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasažených zón, aby nechali myslivce v klidu konat svou práci, dali střelcům co největší prostor a drželi si své psy na vodítkách.
Vás občany bychom chtěli vyzvat ke spolupráci všech zúčastněných tím, že je třeba ve Vašem okolí odstranit všechny bioodpady vyskytující se na hranici lesních pozemků a zároveň všechna krmná zařízení (krmelce a jesličky), ve vzdálenosti 200 m od hranice lesních pozemků.
Aby se regulace divokých prasat povedla v co nejkratší době, je nutné spojit všechna opatření dohromady, proto Vás tímto prosíme o spolupráci. Statutární město Jablonec nad Nisou pro Vás rozmístilo popelnice na bioodpad, které můžete využívat.
Na závěr je z pohledu správního orgánu potřebné sdělit, že právo myslivosti každý myslivec vykonává dobrovolně ve svém volném čase, jako pracující občan, proto Vás prosíme o trpělivost v řešení takto složité situace.


S pozdravem

Ivana Řimnáčová - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ohrožení životů občanů na sídlišti Proseč
Karel Pauch Bc.  |  24.10.2022 11:48:41
Komu :
Magistrát města Jablonce n/Nisou
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ing. Mgr. Řimňáčová Ivana
Věc : S t í ž n o s t
Dobrý den,
jmenuji se Pauch Karel narozen 7. září 1957, bytem ulice Široká 4860/10, Proseč, Jablonec n/Nisou.
Obracím se na vás s opětovnou stížností, ohledně přemnožení divokých prasat na našem sídlišti Proseč ( lokalita ul. U tenisu - louka, Široká ). Vaše odpověď nás obyvatele sídliště Proseče, moc neuspokojila. Již druhým rokem nás sužuje tento problém. Zejména v těchto podzimních měsících jsme v ranních a zejména ve večerních hodinách ohrožováni na svých životech těmito přemnoženými zvířaty. Není u nás prostě bezpečno !
19.10.2022 s námi, a to p. Vrabcem U tenisu 4575 starobní důchodce předseda SVJ), mou osobou, natočil rozhovor vč. videa p. Sedlák z Jabloneckého deníku, ohledně zdevastování louky před a za panelákem. Začínají tam chodit i přes den na dětské hřiště ( stromy - žaludy ).
V rámci nedělní procházky 23.10. jsem bez pejska, také se o něho bojím, zašel i zkratkou po silnici a lesem na ul. Za Plynárnou č. 3, kde došlo k úrazu mladé dívky, otec to již dával k vám na MÚ. Má sešité koleno, když utíkala před prasátky. Dále u rodinných domků na Domovině jsou již také, č.p. 233 sdílná paní důchodkyně ráno chodí zkratkou okolo ul. U tenisu na BUS zastávku, také je viděla i ve dne. Již jim lezou i do zahrádek. Dále Za Plynárnou 13 u ADomu se též v nočních hodinách hojně vyskytují. Jeden jejich klient se s nimi potkal, když šel v ranních hodinách na tramvaj do zaměstnání.
Proto vás opětovně žádám jménem svým, předsedů SVJ sídliště Proseč, i dalších obyvatel této lokality, aby jste tento problém urgentně řešili v rámci svých kompetencí. Přijali přísnější a adekvátnější opatření. Abychom se mohli všichni bezpečně pohybovat na tomto sídlišti. Máme strach. Neřešit jen důsledky, ale zejména příčiny. Druhou stížnost podávám proto, že se na mne v hojné míře obracejí se svými názory, starostmi o své životy.

Abychom jen nekritizovali, navrhujeme tato opatření :

- provizorní mobilní kovový plot ul. U Tenisu, odpuzující prostředky proti zvěři
- naháňka, doporučení od veterinářky hospodářských zvířat pí. Ďurašové, využít k tomu OSložky ( ČA, PČR, MěPolicie, vězenství - psovodi ve spolupráci s myslivci ), tak, jak se to podařilo vyřešit v Poděbradech, ve Zlíně ( možno načíst na jejich web. stránkách ).

Za urgentní řešení a odpověď předem děkuji. Jde nám o bezpečnost obyvatel našeho sídliště, ale i v dalších lokalitách.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 1.11.2022 13:48:11
Informace k přemnožené černé zvěři a výzva k likvidaci bioodpadů a všech krmných zařízení (krmelců a jesliček) v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) a v souladu s orgánem státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) zjistil z vlastní úřední činnosti, že v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče se nachází na okolních lesních pozemcích při jejich hranici velké množství bioodpadů (včetně posekané trávy a ořezaných větví), které jsou v některých místech doplněny krmnými zařízeními (krmelce a jesličky).

Tímto bychom Vám chtěli k momentální nelehké situaci přemnožených prasat, které se vyskytují v zastavěných oblastech Jablonce nad Nisou poblíž lesních pozemků, sdělit:
Celou věc intenzivně řešíme s myslivci i městskou policií. Hledáme adekvátní řešení a přijímáme různá opatření, která by zaručila určitý úspěch ve vytlačení divokých prasat zpět do přírody.
Je nutné uvést, že vytrvalost divokých prasat je obrovská a stěžuje jejich odlov. Divoká prasata mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou a mají svou taktiku pro přemisťování a kontrolu místa, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají. Počet divokých prasat nelze nikdy spočítat. V zimě za potravou ujdou v noci až padesát kilometrů. Jejich migrace je vskutku velká. Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za předpokladu, že je příznivý vítr na to, že přijdou k místu, kde mají tzv. zakrmeno. I na tomto místě nemusí k odlovu dojít třeba i několik nocí. Dalším tíživým elementem, který brání dostatečnému odlovu je návštěvnost příměstských lesů. Na lesních pozemcích se pohybují obyvatelé Jablonce nad Nisou od brzkých ranních až do téměř nočních hodin, což prodlužuje odlov někdy z několika nocí až na týdny. Bohužel je nutné podotknout, že jedním z důvodů přemístění divokých prasat do zastavěné zóny je zároveň realizovaná rekonstrukce tramvajové trati. Ruch ze stavby vytlačil černou zvěř více mezi lidská obydlí, kde prasata vědí, že mají tzv. klid.
Prvním ze zvolených opatření je umístění odchytové klece, pro které se již našlo vhodné stanoviště, na kterém bude klec v co nejbližší době instalována. Ve spolupráci s myslivci, orgánem státní správy myslivosti a městskou policií bude správním orgánem opět vyhlášen opatřením obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Rádlo, který umožní realizaci naháňky, která by vytlačila divoká prasata zpět do lesních pozemků. Uzavření části honitby je z pohledu orgánu státní správy myslivosti nutné k omezení pohybu divokých prasat, ke kterému dochází vysokou návštěvností příměstských lesů – jedná se převážně o západní hranici statutárního města Jablonec nad Nisou, od Srnčího Dolu směrem k Horní Proseči. Pokud nedosáhneme omezení pohybu prasat, byla by realizace naháňky kontraproduktivní.
Dalším opatřením, které bude probíhat souběžně s výše uvedenými opatřeními, bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích. Tento druh odlovu je mnohonásobně ztížen právě obydleností v místech, kde se prasata zdržují. Z hlediska bezpečnosti při používání loveckých zbraní je potřeba mít na zřeteli, na jakou vzdálenost může střela doletět. Při přímé střelbě s kulovou zbraní ve stoje je možný dostřel až 500 m. Navíc je nutné počítat s možným odrazem střely při nárazu. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasažených zón, aby nechali myslivce v klidu konat svou práci, dali střelcům co největší prostor a drželi si své psy na vodítkách.
Vás občany bychom chtěli vyzvat ke spolupráci všech zúčastněných tím, že je třeba ve Vašem okolí odstranit všechny bioodpady vyskytující se na hranici lesních pozemků a zároveň všechna krmná zařízení (krmelce a jesličky), ve vzdálenosti 200 m od hranice lesních pozemků.
Aby se regulace divokých prasat povedla v co nejkratší době, je nutné spojit všechna opatření dohromady, proto Vás tímto prosíme o spolupráci. Statutární město Jablonec nad Nisou pro Vás rozmístilo popelnice na bioodpad, které můžete využívat.
Na závěr je z pohledu správního orgánu potřebné sdělit, že právo myslivosti každý myslivec vykonává dobrovolně ve svém volném čase, jako pracující občan, proto Vás prosíme o trpělivost v řešení takto složité situace.


S pozdravem

Ivana Řimnáčová - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Bezpečnost
Radek Tribuček  |  19.10.2022 21:31:28
Dobrý den chtěl bych se zeptat ohledně bezpečnosti našich dětí. Prý se po Jablonci pohybuje dodávka a láká děti na různé sladkosti a jiné věci. Děkuji za odpověď. Tribuček
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 24.10.2022 9:55:41
Dobrý den,
Vámi popisovanou věc prověřuje Policie ČR, OO 5. května v Jablonci nad Nisou. Z uvedených důvodů a zejména k probíhajícímu prověřování se obracejte s dotazy na Policii ČR, OO 5. května v Jablonci nad Nisou. Městská policie není oprávněna v této souvislosti cokoliv sdělovat.
Děkuji za pochopení.

Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
Zhoršená bezpečnost sídliště Šumava
Petr Pusman  |  10.9.2022 0:07:50
Dobrý den,

můj podnět bude nyní už směřován přímo na pana Svačinu. Nepříjemné situace v denních i nočních hodinách se opakují a ačkoliv nejsou hlášeny stížnosti lidé si tu na nově vzniklou situaci stěžují mezi sebou. Domnívám se, že jde taktéž dohledat nedávný zásah lékařské služby u drogově závislých. Místo se stalo oblíbenou lokalitou k setkávání narkomanů a osob, které nechcete, aby v noci potkala Vaše dcera. Uvedu i konkrétní případ, kdy jsem nemohl incident natočit ani nestihl včas informovat policii. 2m přede mnou a mými malými dcerami napadl pachatel svou družku a vláčel po zemi. Další tři kumpáni z této skupiny se tomu smáli. Stihl jsem odnést své dcery do bezpečí a mezitím incident skončil a účinkující odešli. Rád bych upozornil, že avizovanou zvýšenou kontrolu městské policie v této lokalitě jsem nezaznamenal. Mohu si tak pouze přát, že tu někdy uvidím zaparkovanou hlídku MP v autě ve večerních hodinách.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 19.9.2022 10:13:50
Dobrý den,
uvedenou situaci nebere městská policie na lehkou váhu. Budeme pokračovat v namátkových kontrolách uvedené lokality a v rámci možností se pokusíme počet kontrol zvýšit. Případně nabízím osobní schůzku, kdy můžeme řešení tohoto problému prodiskutovat. Můžete mě kontaktovat níže uvedených číslech, nebo prostřednictvím mailu.

S pozdravem

Bc. Tomáš Svačina, DiS
Manažer prevence kriminality

Městská policie Jablonec nad Nisou
Hasičská 983/3
46601 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 357 438, 773 756 800
E-mail: svacina@mestojablonec.cz
Web: www.mestojablonec.cz
Dešťová a splašková kanalizace Vrkoslavice
Štěpán Pospíšil  |  30.8.2022 3:19:34
Hezký den, při páteční bouři nám v Janáčkově ulici opět po roce tekla do sklepa ze sifonů vany splašková voda z kanalizace. Chápu, že bouřka byla velká, ale můžeme se dočkat nějaké změny, aby se to nestávalo? Není to způsobeno ucpáním kanalizace ze stavby mezi Janáčkovou a Stavební?
Děkuji za pomoc velmi nepřijemné situace.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 6.9.2022 12:26:06
V daném místě je jednotná kanalizace v majetku SČVK a.s., takže je to spíš dotaz na ně, ale zajisté a oprávněně odpoví, že na takový přívalový déšť není žádná kanalizace kapacitní.
Vybudování oddílné dešťové kanalizace v místě není možné, protože ji není kam vyústit (kapacitní potok, řeka).
Zuzana Bencová - oddělení přípravy a realizace investic, investiční odbor
ulice Dlouhá a Souběžná
23.8.2022 14:14:57
Dobrý den, určitě by stálo za to, zaměřit se na ulici Dlouhou a Souběžnou . Konkrétně adresa Dlouhá 20 a ulici Souběžná 2067. V těchto domech bydlí nepřizpůsobivý občané a po těchto ulicích se válejí odpadky ( někdy i použité injekční stříkačky, použité dámské hygienické potřeby atd.). Bylo by potřeba zaměřit se také na namátkovou kontrolu těchto míst, jelikož v těchto místech není zhruba po 18. hodině bezpečno a i po 22. hodině je neustále rušen noční klid. Člověk se bojí zavolat na MP, jelikož se s těmito lidmi nechce dostat do konfliktu. Děkuji.
Požádali jsme o úklid a o namátkové kontroly městské policie.
Do instruktáží výkonu služby MPJN jsme v této souvislosti již zanesli provádění namátkových kontrol se zaměřením na stav veřejného pořádku. V případě zjištění narušení VP (nepořádek, porušení nočního klidu) a dalšího protiprávního jednání budeme jednat v souladu se zákonem a vymáhat nápravu. V případě naléhavé situace doporučujeme oznámení na linku 156 nebo 158, aby mohla být situace řešena obratem, kdy ještě protiprávní jednání probíhá, neboť takové řešení má největší efektivitu a je nejlépe prokazatelné.

Oddělení správy místního hospodářství provedlo šetření v uvedené lokalitě. Nepořádek se nachází hlavně na pozemcích u uvedených nemovitostí. Majitelé pozemků budou vyzváni k úklidu nepořádku. Město zajistí úklid odpadků na vlastních pozemcích v okolí.
Barbora Šnytrová - referentka oddělení správy místního hospodářství, odbor technický
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 44 | další >
load