Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Hluk z výkopových práci ulice Liberecká
Květoslava Mlejová  |  17.7.2022 22:37:15
Dobrý večer, každý den od velice brzkých ranních hodin do 22:15h! Je silný hluk z výkopových práci v ulici liberecká (tramvajová trať). Jak je možné, že někdo povolil akci, aby probíhala i v nočních hodinách? Nezlobte se na mě, ale vstávám ve 4:40h si práce a potřebuji se vyspat. Již téměř měsíc je tu nepřetržitý hluk trvající cca 17h každý den.
Proč nepostavite protihlukové zábrany? Proč není omezen čas kdy práce skončí? Třeba ve 20h?Chápete jak lidi trpí? Opravdu by někdo u vás zasloužil dostat po puse, aby se probral.
Ohrozujete naše zdraví a to i psychické.!

Stačilo by trochu logicky uvažovat...

Prosím o odpověď, jak daný problém vyřešíte.

Děkuji.
Mlejová
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 25.7.2022 17:58:42
Dobrý den paní Mlejová,
děkujeme za Vaši připomínku, která však musí být směřována úplně někam jinam. Ne každá stavba, která probíhá v katastru města Jablonec nad Nisou, musí být nutně stavbou města.
Vaše konkrétní připomínky, stížnosti a v neposlední řadě neodborné rady je třeba tudíž směřovat na stavebníka, kterým je Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou se sídlem v Liberci. Oni jistě uvítají a ocení i Vaše inzultační doporučení.
Ve věci protihlukových stěn bych rád upozornil na šíření hluku všemi směry, což je základní vlastností akustiky a fyziky, tudíž bez vytvoření jakéhosi obepínajícího tunelu není možné hluku zabránit v šíření. Pak tato stavba nebude trvat 2 roky, ale třeba 5 let a bude násobně dražší, což by se v budoucnu jistě projevilo v ceně jízdenek. Pokud je hluk z probíhajících stavebních prací tak zdravotně závadný a ohrožuje občany, obraťte se na Krajskou hygienickou stanici, aby Vám hluk na Vaší fasádě domu změřili. Město v této chvíli nemá možnost a pravomoc omezit pracovní činnost jiného investora. Dle ověření u investora se jednalo víceméně o nárazovou 2 denní akci (pátek/ sobota , sobota/neděle , kdy stavební firma musela pracovat kvůli termínu a umožnění napojení ulice Na Vršku z důvodu dlouhodobějšího omezení do večerních hodin a investor byl o této mimořádné činnosti informován, tudíž se nejednalo o žádnou svévoli stavební firmy.
Luboš Kousal - oddělení přípravy a realizace investic, odbor investic
IP: xxx
Zničené a nebezpečné dětské hřiště
Zuzana Kubinová  |  12.7.2022 11:05:25
Dobrý den. Rád bych upozornila na zničené a nebezpečné dětské hřiště v ulici Polní v místě kde je školka Jablůňka. Na tom otevřeném prostranství jsou kovové herní prvky. Prolézačky jsou vyvrácené včetně betonu, kolotoč je rozbitý již několik a druhá prolézačka je též ulomená a celou touto částí se dá pohnout. Bylo by fajn to buď odstranit nebo dát do pořádku, je to opravdu nebezpečné. S pozdravem Kubinová
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 14.7.2022 13:22:33
Děkujeme za informaci, průlezky budou v co nejkratším možném termínu demontovány.

S pozdravem,
Klára Halamová - referentka oddělení správy veřejné zeleně
IP: xxx
Výměna písku v pískovišti
Kateřina Hejtmánková  |  20.6.2022 20:55:30
Dobrý den, budete v tomto roce měnit písek v pískovištích? Respektive v pískovišti Ivana o
Olbrachta 17? Pískoviště je zaneseno výkaly od koček. Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 11.7.2022 15:59:54
Výměna písku v pískovištích je prováděna 1x za dva roky, v ul. I. Olbrachta měl být písek měněn v roce 2023. S ohledem na hlášené znečištění provedeme výjimečně výměnu v letošním roce. Vlastní výměna však proběhne v rozmezí cca 6 týdnů, dle kapacity dodavatele.

S přáním pěkného dne,
Klára Halamová - oddělení správy veřejné zeleně
IP: xxx
Sebastian
Sebastian malik  |  4.7.2022 11:43:39
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaké podmínky jsou pro získání městského bytů, když mam trvalý pobyt na městském úřadě. Od doby co jsem opustil Dětský domov..
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 7.7.2022 12:51:12
Dobrý den,
o pronájem bytu může žádat fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, která má na území ČR trvalý pobyt a místo pobytu hlášené ve městě Jablonci nad Nisou.
Podmínky jsou vždy stanoveny u každého výběrového řízení, které je zveřejněno na webových stránkách města.

Jana Jodasová - pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
IP: xxx
dětské hriště
Petr Rovný  |  22.6.2022 12:27:54
Dobrý den.
Rád bych upozornil na tři postarší nepřizpůsobivé dámy na dětském hřišti před panelovým domem na Liberecké(abeceda). Dámy tu celá odpoledne prosedí, kouří zde a vodí si sem psa. Pes mi minule vrčel na dvouletého syna, když jsem onu dámu upozornil že je zde zakázáno kouření a hlavně ten pes tam nemá co dělat, mi bylo řečeno že pokud mi to vadí ať tam nechodím. Takže já se synem tam nemám chodit a ona se psem může? To opravdu budou dětská hřiště určená psům a ne dětem? Tato dáma už to vytunila natolik, že si na hřiště pro psa nosí i misku s vodou. Sám jsem na tuto paní již dříve několikrát volal MP (paní měla fenku). Dále bych rád upozornil na bezdomovce, kteří se zde srocují, popíjejí a vykonávají veřejně potřebu.
Děkuji s pozdravem Rovný
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 27.6.2022 10:45:25
Dětské hřiště Liberecká (abeceda) je osazeno návštěvním řádem, který zakazuje jak kouření, tak vstup do prostor dětského hřiště se zvířaty. Jedinou možností k vymístění a regulaci nevhodného chování spoluobčanů a sociálně nepřizpůsobivých skupin, jak pan Rovný správně činí, je opakované přivolávání MP, která má možnost dotyčné osoby z prostor dětského hřiště vykázat.
Co se týká srocování bezdomovců, tak je opět řešením přivolání MP, která vzniklou situaci může řešit v souladu s OZV města.
Klára Halamová - referentka oddělení správy veřejné zeleně odboru technického

Ohledně dotazu občana k porušování návštěvního řádu v prostoru dětského hřiště v ul. Liberecká je to přesně tak, jak popisuje Klára Halamová. Pokud je tazatel svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání, je nejúčinnější toto oznámit na linku 156 či 158. Psaní e-mailů, že byl tazatel kdysi v minulosti svědkem nějakého jednání, nic neřeší a je ztrátou času. Ideální je, pokud tazatel při oznámení na tísňovou linku popíše čeho je svědkem s popisem konkrétního jednání a osoby, která se tohoto jednání dopouští. Vyčká na místě příjezdu hlídky, s touto se spojí, věc jí popíše a na místě ukáže, a to včetně pachatele. Zakročující hlídka si po vytěžení oznamovatele přijme dle situace opatření k nápravě.
Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
IP: xxx
nárok na soukromí
helena stehlíková  |  18.5.2022 10:32:39
Dobrý den,
pracujeme s manželem na zahrádce a nad námi lítá dron - docela mi to vadí - považuji to za narušení soukromí. Nestačí že jsme na mnoha místech monitorováni kamerami. Ale až skoro do domu?
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 18.5.2022 13:40:23
Provoz bezpilotních letounů nespadá do působnosti městské policie, tuto problematiku upravuje a řeší Úřad civilního letectví ČR. Městská policie není technicky vybavena na řešení této problematiky a legislativně jí nepřísluší do této problematiky zasahovat. Z uvedených důvodů doporučuji stěžovateli obrátit se na Úřad civilního letectví ČR.
Michal Švarc - ředitel městské policie
nedělní klid - vyhláška
Monika  |  2.5.2022 11:04:26
Dobrý den, má město Jablonec nad Nisou závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností během nedělí?
Vyhlášku, která zajišťuje klid o nedělích v době od 6 do 22 hodin, během níž by lidé neměli používat hlučné stroje, které mohou ostatní rušit v době odpočinku - v otevřených prostorech (např. používání sekaček na trávu, motorových pil apod.), ale i v bytech (např. v panelácích).
Co mohu udělat pro případný vznik vyhlášky?
Kdo zajišťuje dodržování vyhlášky?
Děkuji za odpověď
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 3.5.2022 13:49:17
Otázka: Má město Jablonec nad Nisou závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností během nedělí?
Odpověď: Statutární město Jablonec nad Nisou obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných zařízení strojového typu (sekačky, pily atd.) v určitých dnech či čase nemá. V současné době se mimo ochranu nočního klidu reguluje obecně závaznou vyhláškou č. 9/2021 obtěžování reprodukovaným hlukem či hudbou.
Otázka: Vyhlášku, která zajišťuje klid o nedělích v době od 6 do 22 hodin, během níž by lidé neměli používat hlučné stroje, které mohou ostatní rušit v době odpočinku - v otevřených prostorech (např. používání sekaček na trávu, motorových pil apod.), ale i v bytech (např. v panelácích).
Co mohu udělat pro případný vznik vyhlášky?
Odpověď: Obecně může každý občan Jablonce nad Nisou iniciovat podnětem na město řešení určité problematiky. K tomu však dodáváme, že téma vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných zařízení je již delší dobu na městě projednáváno.
Otázka: Kdo zajišťuje dodržování vyhlášky?
Odpověď: Dodržování vyhlášek zajišťuje Městská policie Jablonec nad Nisou, event. jiné správní orgány.

Jiří Kučera - vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek
Odpadky na Mšenské
Pavel Semrád  |  27.4.2022 8:24:44
Dobrý den, před nedávnem došlo ke zbourání přístřešků pro popelnice před Mšenskou 26. Pochopitelné.. esteticky to nebyl velký zázrak. Nicméně technické služby čas o času (pravděpodobně s nějakou pravidelností) uklízeli okolí popelnic. Nyní popelnice stojí volně na asfaltové ploše (esteticky celkem žádný velký posun k lepšímu). Když někdo odloží své odpadky mimo popelnici, tak už je nikdo neuklidí. Nyní jsou tam hromady asi 2 měsíce. Odpadky sem velmi často odkládájí lidé, kteří sem přijedou autem, odloží a odjíždějí. Možná chalupáři. Takže zde bydlící občané mají jen omezenou možnost, jak ovlivnit, aby vše mohlo být čisté. Je toto konečný stav ? Plánuje město tímto stavem podpořit množení hlodavců ? Děkuji. V případě potřeby pošlu foto aktuálního stavu.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 3.5.2022 8:26:51
Dobrý den,

jedná se pouze o dočasný stav. Nejpozději do konce května bude na tomto místě dokončena stavba nového přístřešku s možností uzamykání nádob na směsný komunální odpad. Nepořádek kolem popelnic zadáme do seznamu úklidů na tento týden.

Lukáš Krámský - referent oddělení správy místního hospodářství
Popelnice
Marie Berounská  |  13.4.2022 22:49:29
Dobrý den, bylo by možné aby jsi majitel domu v kamenné 12 uklidil popelnici z chodníku? Já jako matka s kočárkem jsem nucena popelnici objet po silnici.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 14.4.2022 14:59:37
Dobrý den,
o situaci víme, je objednána oprava chodníku a majitel nemovitosti byl vyzván k opravě vrátek a uklízení popelnice do přístřešku.
S pozdravem,
Lukáš Krámský - referent oddělení správy místního hospodářství
Chtěl bych požádat, jestli bude areál výtopny Paseky sloužit k bytové výstavbě, bylo by možné využít systém podle kterého se stavěla Interma sídliště na Horní Proseči
Marek Medřický  |  2.3.2022 14:24:47
Dobrý den,
chápu, že je potřeba revitalizovat místo areálu výtopny ale zároveň bych chtěl požádat aby bydlení bylo dostupné a aby si nájemci mohli po splacení družstevního závazku byty odkoupit.
Tady aby bylo v tomto ustanoveno družstvo nájemců a nesloužila výstavba pro investiční machinace.

Osobně bych mnohem raději viděl snahu města o zřízení domova pro seniory, vzhledem ke stárnutí populace by taková záležitost také sloužila k určitému uvolnění bytového fondu. Tady prospěšnost existence dostatku míst domovů pro seniory by vytvořil více akční revolving v oblasti realit. Liberecký kraj má největší rezervy co se týká k neexistenci dostatečných kapacit pro seniorské uživatele.
Může se k tomu taktéž vyjádřit?
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 7.3.2022 16:39:41
V areálu výtopny Paseky aktuálně probíhá Změna územního plánu, v rámci které má dojít ke změně plochy z kategorie výroby a skladování VS na plochu kategorie Plochy smíšené městské SM, které umožňují jak klasické bydlení, tak specifické bydlení např. pro seniory s pečovatelskou službou. Teoreticky tak bude Územní plán umožňovat všechny žadatelem navrhované varianty. Záměr však bude muset vyhovět řadě dalších předpisů, problematický bude zejména vztah objektů k železnici (hluk), oslunění, ochrannému pásmu lesa a rovněž potenciální kontaminaci ropnými deriváty.
Michal Tichý - pověřený vedoucí oddělení územního a strategického plánování

Na stárnutí obyvatel město pochopitelně reaguje, již v současné době má cca 180 bytů vyhrazených pouze osobám seniorského věku. A připravujeme další dostupné bydlení ve Střelecké ulici, kde budou vybudovány další bytové jednotky právě pro seniory. Zbytek bytového fondu, tedy takřka 600 bytů, je dostupným bydlením pro ostatní skupiny občanů.
Pokud se jedná o pobytové služby dle § 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, tedy o domy pro seniory, domovy důchodců apod., ty město nezřizuje a neprovozuje. Zřizovatelem je buď Liberecký kraj (viz Jablonecké Paseky, Velké Hamry apod.) nebo soukromý investor (např. Jablotron či SeneCura). Krajská zařízení jsou dotována MPSV, takže jsou výrazně levnější, tomu odpovídá i obložnost. V krajských zařízeních jsou dostupné ceny, ale dlouhá čekací doba, v soukromých zařízeních jsou volná místa, ale cena je velmi vysoká, takže bez podpory rodiny ji senior neuplatí.
Pokud by se město rozhodlo provozovat Domov pro seniory, jako sociální službu (samo nebo i ve spolupráci se soukromým investorem), a pokud bychom byli zařazeni do krajské sítě sociálních služeb, musíme počítat s příspěvkem v řádech milionů, ale i to je možná cesta.
Martina Rosenbergová - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 43 | další >
load