Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Parkování
Radek Tribuček  |  10.4.2021 12:41:20
Dobrý den, dnes se mě dostala do ruky tato fotka, 4 parkujících aut podél kartonážky v Manesce. Všichni 4 botičky. Bohužel se sem nedá vložit. Zajímalo by mě zda-li město hodlá nějak řešit parkování na sídlištích a nebo je pro něj mít naštvané obyvatele města. Kontrétně toto se jedná o sídliště na Šumavě, ulice Vysoká a Pasecká. Po 16 hodině se již nedá kde zaparkovat a pak to vypadá, jak to vypadá. Bohužel na fotce je i auto příslušníka MP. Bohužel musíme bydlet v kralíkárnách, ne jako zastupitelé, kteří tento každodenní boj o zaparkování nemusí řešit. S pozdravem Tribuček
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 19.4.2021 11:19:33
Situace s nedostatkem parkovacích míst zejména v sídlištní zástavbě je dlouhodobý koncepční problém, jehož řešení nespadá do kompetence městské policie. Rozhodnutí o výstavbě nových parkovacích míst či navýšení kapacity současných odstavných ploch také nespadá do kompetencí městské policie. Městská policie plní úkoly zadané jí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. V ustanovení § 2 písm. d) citovaného zákona je uvedeno : Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Tedy pokud strážník sám zjistí nebo je občany upozorněn, že dochází k porušování dopravních předpisů, je povinen tuto skutečnost prověřit a řešit. Tato povinnost je zakotvena v ustanovení § 7 odst. (1) shora citovaného zákona. Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt, anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
K otázce, zda chce město mít naštvané obyvatele, uvádím, že toto mi nepřísluší komentovat.
A ano, k umístění TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla) tzv. botičky došlo v ul. Mánesova na 4 vozidla. Jednalo se o vozidla odstavená v místě, kde je stání na komunikaci zakázáno dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 3a vyznačující délku úseku. K umístění TPZOV došlo po telefonickém upozornění občana, který věc oznámil na linku 156.
Zda se na přiložené fotce nachází i vozidlo příslušníka MP nemohu posoudit, tato skutečnost mi není známa. Městská policie nevede evidenci soukromých motorových vozidel strážníků.

Za sebe jako zastupitele bych se ještě rád vyjádřil k citaci stěžovatele :
"Bohužel musíme bydlet v králíkárnách, ne jako zastupitelé, kteří tento každodenní boj o zaparkování nemusí řešit."
Nevím, jak pán na toto tvrzení přišel, že já jako zastupitel nemusím řešit každodenní problémy s parkováním jako každý jiný občan. Pokud je to možné, rád bych věděl, jak toto své tvrzení myslel. Za sebe uvádím, že jako zastupitel nejsem oproti jinému občanovi města nijak zvýhodněn v případě parkování svého vozidla.
Mgr. Bc. Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou

Odbor územního a hospodářského rozvoje má v pokročilé fázi přípravy projekt revitalizace sídliště Šumava v několika etapách, které dílčím způsobem řeší i problematiku parkovacích míst a jejich částečnou optimalizaci.
Ing. Martin Jančík - vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
Dotaz
Lenka Poustecká  |  12.4.2021 12:34:00
Dobrý den, mohu se zeptat jak získat místo na stání u domu. Nějak se jich poslední dobou moc vyskytlo před naším domem a nejsou to místa pro invalidy. Zajímá mě na jakém základě jde toto získat a jestli to tak půjde dál s místy před paneláky tak lidé co tam nebudou mít značku s číslem nebudou mít kam dát auto.
Děkuji P.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 12.4.2021 16:14:02
Pěkný den, vyhrazené parkování podléhá režimu správního řízení (tzn. řízení o žádosti). Aby bylo možné žádosti vyhovět, je ze zákona potřeba kladného souhlasu vlastníka komunikace /stat. město Jablonec n. N./ a souhlasu Policie ČR (vyjádření těchto institucí si může žadatel obstarat předem a dodat je přímo se žádostí, nebo si je vyžádá správní orgán při projednávání žádosti). Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí 1.000,- Kč. Roční místní poplatek za vyhrazené stání je 12.000,- Kč.
Upozorňuji, že v sídlištních celcích se v současné době placená stání vyhrazují velice zřídka a to z důvodu nedostatku parkovacích míst. V místě, kde bydlíte, se nyní žádné nové stání nevyhrazovalo – a to jak placené, tak pro imobilní občany.
Na oddělení dopravním a silničním je možné získat žádost a metodický pokyn, jak postupovat.
Radka Šrýtrová - referentka oddělení dopravního a silničního
Tyršův park
29.3.2021 17:22:02
Dobrý den.
Čemu má sloužit budova městské policie v Tyršově parku. Její provoz byl slavnostně zahájen v Listopadu loňského roku. V Prosinci a lednu kdy je není park využívaný zde pobývali asistenti prevence kriminality. Od Února je obj. nevyužívaný.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 6.4.2021 8:38:19
Dobrý den,
budova služebny městské policie slouží jako zázemí pro strážníky a asistenty prevence kriminality, kteří vykonávají pěší hlídku v centru města a okolí části města Žižkův vrch. Služebna primárně neslouží jako kontaktní místo pro návštěvníky Tyršových sadů. Vzhledem k současné situaci spojené s vymáháním vládních opatření spojených s epidemií COVID-19 a také vzhledem k současné personální situaci Městské policie Jablonec nad Nisou nebyla tato služebna dočasně využívána. Předpokládáme, že ke zlepšení personální situace dojde v první polovině měsíce dubna 2021, kdy bude služebna opětovně využívána.
Mgr. Josef Penz - zástupce ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou
Popelnice
Jana Franková  |  22.3.2021 4:04:57
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli když má někdo trvalý pobyt na městském úřadě musí platit poplatky za popelnice nebo jiné děkuji
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 24.3.2021 11:14:23
V Jablonci nad Nisou není poplatek za odpady nastaven podle trvalého bydliště, ale každý je povinen mít objednanou nádobu na odpad tam, kde se fyzicky zdržuje a kde produkuje odpad. V případě, kdy je osoba hlášena k trvalému pobytu na radnici, musí zaplatit za odpady tam, kde skutečně bydlí. Pokud se jedná o bytový dům, může být platba za popelnici zahrnuta v nájmu, případně ji správce nebo majitel domu rozpočítá zvlášť mezi jednotlivé nájemníky, případně si každý nájemník objednává svoji nádobu. Vzhledem k tomu, že z dotazu není patrné o jaký případ se jedná, nemůžeme podat konkrétnější odpověď. Podrobnější informace sdělíme na telefonním čísle 483 357 357.
Mgr. Barbora Šnytrová - referentka oddělení správy místního hospodářství
Sdílení na FB
Nováková Eva  |  8.2.2021 9:28:45
Dobrý den, nevím, kam zařadit dotaz. S novým webem města zmizela možnost sdílení na FB. Přitom některé aktuality a zprávy by bylo docela vhodné nasdílet, aby se dostaly k více uživatelům. Nebo hledám možnost sdílení špatně? Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 19.3.2021 9:11:08
Dobrý den, vážená paní Nováková!
Možnost sdílení se na web vrátí. Ještě probíhají nějaké úpravy, dám Vám vědět prostřednictvím e-mailu, až to bude hotové.

Vážená paní Nováková, přeji Vám pohodový den!
Jak jsem Vám před časem slíbil, posílám informaci o tom, že sdílení z městského webu na sociální sítě už je opět funkční.
S přátelským pozdravem,
Jan Štol
Hřiště Žižkův vrch
Pavel Tischler  |  9.3.2021 17:33:21
Hřiště na Žižkově vrchu mezi ulicemi Lužická a Řetízková je v rámci pandemických opatření uzavřeno, ale neustále jsou zde vidět velké skupiny dětí pohybujících se bez roušky. Tj. je to místo kontrolováno?
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 18.3.2021 14:01:13
Dobrý den,
uvedené místo je pravidelně kontrolováno hlídkami městské policie. Během prováděných kontrol dosud nebylo zaznamenáno narušení ani pohyb osob v uvedeném prostoru. Vámi popisované jednání jednoznačně hodnotíme jako porušení vládních opatření přijatých v souvislostí s pandemií COVID-19. Díky personálnímu stavu městské policie nemůže být hlídka na místě přítomna nepřetržitě. Děkujeme proto za Váš podnět. Na místě zintenzivníme dle možností kontrolní činnost. Zároveň bychom Vás tímto chtěli požádat, aby v případě opětovného zjištění jste tuto skutečnost obratem oznámil na linku 156 nebo 158, aby mohla být zjednána okamžitá náprava.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pěkný den.
Mgr. Josef Penz - zástupce ředitele, vedoucí MZT a prevence Městské policie Jablonec nad Nisou
Pronájem
Simona Juhaňáková  |  4.3.2021 8:22:57
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli o městský byt může žádat jen osoba s trvalým pobytem v Jablonci? Mám tři děti a jsem na mateřské, opustil nás tatínek, tak jsem musela jít bydlet k rodičům takže momentálně mám trvalý pobyt na Hraničné. Můžu i tak žádat město Jablonec? Děkuji Juhanakova
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 4.3.2021 9:01:51
Dobrý den,
o pronájem bytu může žádat fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, která má na území ČR trvalý pobyt a místo pobytu hlášené ve městě Jablonci nad Nisou.
Takže i Vy si můžete za splnění stanovených podmínek podat žádost o pronájem bytu. Podmínky jsou vždy stanoveny u každého výběrového řízení, které je zveřejněno.

Jana Jodasová - pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
Pronájem
29.1.2021 11:07:27
Dobrý den, ráda bych se zeptala jak často se vyvěšují volné byty k pronájmu. Případně kdy bude zveřejněný seznam bytů. Konkrétně tzv. Městské byty. Ráda bych si zažádala o pronájem.
Předem děkuji za odpověď.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 29.1.2021 14:01:13
Seznam volných bytů k pronájmu se vyvěšuje, když jsou k dispozici byty, které můžeme pronajmout. Pokud to rada města schválí, budou další byty k pronájmu zveřejněny po 12.2.2021.
Jana Jodasová - pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
Městský byt
Červeňáková Miriam  |  28.1.2021 17:48:45
Dobry den mam takovy dotaz hledám byt s přítelem momentálně čekáme miminko jelikoz normalni podnájmi maji vysoké kauce ráda bych žádala o obecný neboli městský byt mám nejakou přesnost kdyz jsem momentálně těhotná a nemám bydlení a bydlim pro za6tim u babičky děkuji
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 29.1.2021 11:19:37
V současné době není vyhlášeno žádné výběrové řízení na pronájem bytu. Sledujte prosím na internetových stránkách města úřední desku, kde se pronájmy bytů zveřejňují.
Veškeré žádosti se posuzují jednotlivě.
Jana Jodasová - pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů
popelnice Sadova 3504/15
Petr Kadlec  |  19.1.2021 7:52:57
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jestli je možné, aby město zařídilo uzamykatelnou kóji popelnic. Jedná se o poplenice určené pro obyvatele v: Sadová 3504/15. Problém je, že je tam hodně popelnic (kontejnerů) na odpad, ale bohužel je v podst. každým dnem terčem bezdomovců, kteří to vše přehrabou a vyházejí ven. Vypadá to tam jak za středověku. Jedná se o pozici na mapě: https://mapy.cz/zakladni?x=15.1659557&y=50.7211231&z=19&source=osm&id=1034738794

díky za odpověď
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 19.1.2021 9:26:33
Dobrý den,
v letošním roce není v plánu investic modernizace kontejnerového stání na této adrese.
Navrhujeme zamykání jednotlivých kontejnerů (na SKO-černé), které si zajišťuje sám jejich uživatel.
Město pouze zapůjčí klíč k výrobě duplikátu, tak aby odpovídal centrálnímu klíči, který používají pracovníci svozové firmy.
Ing. Stanislav Čech - referent oddělení správy místního hospodářství
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 40 [...] 44 | další >
load