Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
nárok na soukromí
helena stehlíková  |  18.5.2022 10:32:39
Dobrý den,
pracujeme s manželem na zahrádce a nad námi lítá dron - docela mi to vadí - považuji to za narušení soukromí. Nestačí že jsme na mnoha místech monitorováni kamerami. Ale až skoro do domu?
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 18.5.2022 13:40:23
Provoz bezpilotních letounů nespadá do působnosti městské policie, tuto problematiku upravuje a řeší Úřad civilního letectví ČR. Městská policie není technicky vybavena na řešení této problematiky a legislativně jí nepřísluší do této problematiky zasahovat. Z uvedených důvodů doporučuji stěžovateli obrátit se na Úřad civilního letectví ČR.
Michal Švarc - ředitel městské policie
nedělní klid - vyhláška
Monika  |  2.5.2022 11:04:26
Dobrý den, má město Jablonec nad Nisou závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností během nedělí?
Vyhlášku, která zajišťuje klid o nedělích v době od 6 do 22 hodin, během níž by lidé neměli používat hlučné stroje, které mohou ostatní rušit v době odpočinku - v otevřených prostorech (např. používání sekaček na trávu, motorových pil apod.), ale i v bytech (např. v panelácích).
Co mohu udělat pro případný vznik vyhlášky?
Kdo zajišťuje dodržování vyhlášky?
Děkuji za odpověď
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 3.5.2022 13:49:17
Otázka: Má město Jablonec nad Nisou závaznou vyhlášku o regulaci hlučných činností během nedělí?
Odpověď: Statutární město Jablonec nad Nisou obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných zařízení strojového typu (sekačky, pily atd.) v určitých dnech či čase nemá. V současné době se mimo ochranu nočního klidu reguluje obecně závaznou vyhláškou č. 9/2021 obtěžování reprodukovaným hlukem či hudbou.
Otázka: Vyhlášku, která zajišťuje klid o nedělích v době od 6 do 22 hodin, během níž by lidé neměli používat hlučné stroje, které mohou ostatní rušit v době odpočinku - v otevřených prostorech (např. používání sekaček na trávu, motorových pil apod.), ale i v bytech (např. v panelácích).
Co mohu udělat pro případný vznik vyhlášky?
Odpověď: Obecně může každý občan Jablonce nad Nisou iniciovat podnětem na město řešení určité problematiky. K tomu však dodáváme, že téma vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných zařízení je již delší dobu na městě projednáváno.
Otázka: Kdo zajišťuje dodržování vyhlášky?
Odpověď: Dodržování vyhlášek zajišťuje Městská policie Jablonec nad Nisou, event. jiné správní orgány.

Jiří Kučera - vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek
Odpadky na Mšenské
Pavel Semrád  |  27.4.2022 8:24:44
Dobrý den, před nedávnem došlo ke zbourání přístřešků pro popelnice před Mšenskou 26. Pochopitelné.. esteticky to nebyl velký zázrak. Nicméně technické služby čas o času (pravděpodobně s nějakou pravidelností) uklízeli okolí popelnic. Nyní popelnice stojí volně na asfaltové ploše (esteticky celkem žádný velký posun k lepšímu). Když někdo odloží své odpadky mimo popelnici, tak už je nikdo neuklidí. Nyní jsou tam hromady asi 2 měsíce. Odpadky sem velmi často odkládájí lidé, kteří sem přijedou autem, odloží a odjíždějí. Možná chalupáři. Takže zde bydlící občané mají jen omezenou možnost, jak ovlivnit, aby vše mohlo být čisté. Je toto konečný stav ? Plánuje město tímto stavem podpořit množení hlodavců ? Děkuji. V případě potřeby pošlu foto aktuálního stavu.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 3.5.2022 8:26:51
Dobrý den,

jedná se pouze o dočasný stav. Nejpozději do konce května bude na tomto místě dokončena stavba nového přístřešku s možností uzamykání nádob na směsný komunální odpad. Nepořádek kolem popelnic zadáme do seznamu úklidů na tento týden.

Lukáš Krámský - referent oddělení správy místního hospodářství
Popelnice
Marie Berounská  |  13.4.2022 22:49:29
Dobrý den, bylo by možné aby jsi majitel domu v kamenné 12 uklidil popelnici z chodníku? Já jako matka s kočárkem jsem nucena popelnici objet po silnici.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 14.4.2022 14:59:37
Dobrý den,
o situaci víme, je objednána oprava chodníku a majitel nemovitosti byl vyzván k opravě vrátek a uklízení popelnice do přístřešku.
S pozdravem,
Lukáš Krámský - referent oddělení správy místního hospodářství
Chtěl bych požádat, jestli bude areál výtopny Paseky sloužit k bytové výstavbě, bylo by možné využít systém podle kterého se stavěla Interma sídliště na Horní Proseči
Marek Medřický  |  2.3.2022 14:24:47
Dobrý den,
chápu, že je potřeba revitalizovat místo areálu výtopny ale zároveň bych chtěl požádat aby bydlení bylo dostupné a aby si nájemci mohli po splacení družstevního závazku byty odkoupit.
Tady aby bylo v tomto ustanoveno družstvo nájemců a nesloužila výstavba pro investiční machinace.

Osobně bych mnohem raději viděl snahu města o zřízení domova pro seniory, vzhledem ke stárnutí populace by taková záležitost také sloužila k určitému uvolnění bytového fondu. Tady prospěšnost existence dostatku míst domovů pro seniory by vytvořil více akční revolving v oblasti realit. Liberecký kraj má největší rezervy co se týká k neexistenci dostatečných kapacit pro seniorské uživatele.
Může se k tomu taktéž vyjádřit?
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 7.3.2022 16:39:41
V areálu výtopny Paseky aktuálně probíhá Změna územního plánu, v rámci které má dojít ke změně plochy z kategorie výroby a skladování VS na plochu kategorie Plochy smíšené městské SM, které umožňují jak klasické bydlení, tak specifické bydlení např. pro seniory s pečovatelskou službou. Teoreticky tak bude Územní plán umožňovat všechny žadatelem navrhované varianty. Záměr však bude muset vyhovět řadě dalších předpisů, problematický bude zejména vztah objektů k železnici (hluk), oslunění, ochrannému pásmu lesa a rovněž potenciální kontaminaci ropnými deriváty.
Michal Tichý - pověřený vedoucí oddělení územního a strategického plánování

Na stárnutí obyvatel město pochopitelně reaguje, již v současné době má cca 180 bytů vyhrazených pouze osobám seniorského věku. A připravujeme další dostupné bydlení ve Střelecké ulici, kde budou vybudovány další bytové jednotky právě pro seniory. Zbytek bytového fondu, tedy takřka 600 bytů, je dostupným bydlením pro ostatní skupiny občanů.
Pokud se jedná o pobytové služby dle § 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, tedy o domy pro seniory, domovy důchodců apod., ty město nezřizuje a neprovozuje. Zřizovatelem je buď Liberecký kraj (viz Jablonecké Paseky, Velké Hamry apod.) nebo soukromý investor (např. Jablotron či SeneCura). Krajská zařízení jsou dotována MPSV, takže jsou výrazně levnější, tomu odpovídá i obložnost. V krajských zařízeních jsou dostupné ceny, ale dlouhá čekací doba, v soukromých zařízeních jsou volná místa, ale cena je velmi vysoká, takže bez podpory rodiny ji senior neuplatí.
Pokud by se město rozhodlo provozovat Domov pro seniory, jako sociální službu (samo nebo i ve spolupráci se soukromým investorem), a pokud bychom byli zařazeni do krajské sítě sociálních služeb, musíme počítat s příspěvkem v řádech milionů, ale i to je možná cesta.
Martina Rosenbergová - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Odpady
Ivan Köhler  |  9.1.2022 14:08:32
Nás už ta věčná komunikace s vámi unavuje. Je to pořád dokola, jako kafemlýnek, jak zdražení vysvětlujete.
Dobře, asi nám není pomoci, ale je tu možnost zhotovit uzamykatelné stání na kontejnery směsného odpadu.
Kam se obrátit a kdo by nám toto stání postavil? Kontejnery stojí na pozemku města, z čehož pravděpodobně vyplývá, že by to mělo realizovat město.
My, jako obyvatelé nemáme právo uzamykat a cokoliv stavět na pozemku města.
Potom by byla ta možnost snížit četnost vývozů.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 20.1.2022 15:06:07
Město postupně opravuje přístřešky na kontejnery na svých pozemcích. Přednostně jsou opravovány ty, které jsou v havarijním stavu. U nových přístřešků již počítáme s uzamykatelnou variantou. Do doby než bude zbudován přístřešek je možné nainstalovat zámek přímo na nádobu. Jeho objednání je možné u Severočeských komunálních služeb.
Mgr. Barbora Šnytrová - referentka oddělení správy místního hospodářství
velikost popelnice u ubytovny
12.1.2022 13:43:26
Prosím o vysvětlení, jak je možné, že u ubytovny na konci Sadové číslo 145 je jedna nejmenší popelnice, když na osobu je minimum 60 litrů? Je v možnostech města toto řešit? Obyvatelé ubytovny dávají odpad do kontejnerů pro Sadovou 21 a 23. Máme v plánu řešit uzymykání kontejnerů, ale jak je možné, že vůbec k tomuto může dojít?
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 20.1.2022 12:19:10
Ubytovna v Sadové ul. není objekt určený k bydlení, a proto není povinností vlastníka přihlásit se k místnímu poplatku za odpady a zvolit odpovídající množství nádob. Neznamená to ovšem, že by provozovatel ubytovny nemusel nakládat s odpady, které vznikají při jeho podnikatelské činnosti, v souladu se zákonem o odpadech. Děkujeme za upozornění, dáme podnět orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství na zahájení kontroly v tomto objektu.
Mgr. Barbora Šnytrová - referentka oddělení správy místního hospodářství
Odpady
6.1.2022 12:48:31
Dobrý den,

v návaznosti na aktuální téma odpady se ptám i já. Byl mi vyměřen poplatek za svoz a likvidaci odpadu ve výši 116 Kč. Jedná se o poplatek za 1 osobu, na adrese Boženy Němcové, tj. panelový dům. Nerozumím tomu, kdo a na základě čeho si dovolil stanovit za mě takto vysoký poplatek? Mám vůbec možnost se někde ohradit proti této výši? Město se chvástá tím, že min. částka je 576 Kč za osobu a rok. V mém případě se jedná o více než dvojnásobek a upřímně se mi to opravdu nelíbí. Odpady třídím, kapacita 60L za měsíc je pro mě dostačující. Proč mám doplácet za ostatní obyvatele domu, kteří zřejmě netřídí a pro panelový dům je potřeba větší kapacita nádob? Zdá se vám tento "solidární" přístup správný? Proč mají ostatní doplácet na ty, kteří netřídí a produkují odpadu více?
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 20.1.2022 12:14:54
Družstvo, SVJ případně správce domu rozpočítal náklady tak, že poplatek za nádoby, které jsou umístěny u vašeho domu, vydělil aktuálním počtem obyvatel domu a možná do ceny zahrnul i manipulační poplatek. Požádejte správce domu o složení/výpočet ceny. Samotný poplatek se odvíjí od velikosti nádoby a četnosti svozu. Ceník lze najít na stránkách města https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/dalsi-informace/cenik-komunalni-odpad-2022.html. Výši poplatků byste měli projednat na domovní schůzi a domluvit se na způsobu, jak snížit produkci odpadů ve vašem domě. Následně lze snížit velikost nádoby, nebo četnost svozu a tím pádem se sníží i poplatek. Z analýzy odpadů, kterou si město nechalo zpracovat, vyplynulo, že až 65 % objemu černých kontejnerů na sídlištích tvoří odpad, který lze vytřídit. Z toho lze vyvodit, že poplatek by mohl být i o polovinu nižší, kdyby občané důsledněji třídili odpad. Je však potřeba spolupráce všech lidí v domě.
Mgr. Barbora Šnytrová - referentka oddělení správy místního hospodářství
Razantní zdražení odpadů
Ivan Köhler  |  1.1.2022 13:06:15
Toto hanebné zdražení vývozu odpadů u bytových domů opravdu nepovede k motivaci odpady třídit.
Vývoz kontejneru 1100 l, 2x týdně dodnes, 47 773,-kč, od zítřka, 91 520,-kč.
Vymlouváte se, že se tím pokryjí úklidy černých skládek a vyhozených věcí mimo stanoviště.
Opravdu se nechováte jako město vstřícné ke svým slušným občanům, kteří třídí a netvoří černé skládky.
Které politické síly v zastupitelstvu takový podraz schálili? To bycho rádi věděli.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 5.1.2022 12:05:21
Nárůst cen u velkých nádob na odpad je dán zákonnou povinností stanovit na celém území města jednotnou sazbu za litr objednané kapacity nádoby. Dlouhá léta platili obyvatelé bytových domů v Jablonci při přepočtu na jeden litr kapacity nádoby mnohem méně než obyvatelé rodinných domů. V roce 2021 byla cena u malých nádob i více než 1 Kč za jeden litr, kdežto na sídlištích, kde jsou většinou umístěny kontejnery o objemu 1 100 litrů byla tato cena 0,42 Kč. Zákon již neumožňuje toto nerovnoměrné rozložení a na celém území města musí být stanovena jednotná sazba za 1 litr objednané nádoby. Pro rok 2022 byla tato sazba stanovena do výše 0,80 Kč za litr. Z toho plyne uvedené navýšení ceny.
Z vlastních zkušeností i z analýzy odpadů, která byla v Jablonci provedena v listopadu loňského roku, víme, že třídění odpadu by mohlo být daleko efektivnější. Výsledky analýzy ukázaly, že 65 % objemu kontejnerů na sídlištích v Jablonci tvoří odpady, které lze vytřídit. Pokud se lidé budou chovat zodpovědněji, pak mohou snížit kapacitu nádoby či četnost vývozu a mají možnost ušetřit.
Je-li u Vašeho domu nádoba o objemu 1 100 litrů s vývozem 2 x týdně, pak je možné v případě důslednějšího třídění např. snížit četnost svozu na 1 x týdně a zaplatíte 45 760,- Kč. Tedy méně než v roce 2021. Vyžaduje to ovšem spolupráci všech obyvatel domu. Další možností je objednat nádobu o menším objemu. Vždy je však nutné dodržet minimální kapacitu nádoby odpovídající 60 l na osobu a měsíc. Rádi bychom upozornili, že ke snížení kapacity nádob je možné přistoupit až v momentě, kdy jsou vidět výsledky. Město totiž není povinno svážet odpad, který je odložen vedle nádob a rovněž není přípustné přeplňování nádob tak, že nejde zavřít víko. V případě většího zájmu o třídění může i město nabídnout spolupráci - přidat kontejnery na tříděný odpad nebo posílit četnost jejich svozu.
Mgr. Barbora Šnytrová - referentka oddělení správy místního hospodářství
Ohniště a skládka u dětského hřiště
31.8.2021 14:22:02
Dobrý den, v ulici Rybářská 8a vzniklo ohniště u dětského hřiště. Které si vytvořil nájemník pro svoji potřebu. Hromadí se tu akorát skládka odpadu. Je možné zrušit ohniště, které je u dětského hřiště dosti nebezpečné hrozí úraz dítěte a zlikvidovat odpad.
Dale je možné dát cedule zákaz venčení psů. Je dosti nepříjemné uklízet vykali aby dítě mohlo na pískoviště. Sice je tu ochranná síť ale kolem pískoviště není nic. Děkujeme
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 22.11.2021 12:49:17
Dobrý den,
o nelegálním ohništi v Rybářské ul. 8 a víme, v minulosti si ho pro svoji potřebu vybudovali nájemníci obytných domů v ulicích, Rybářská 8 a, 8 b, 10 a, 10 b a Smetanova 63. V prostorách ohniště nezaznamenáváme rušení nočního klidu ani jsme v minulosti nemuseli řešit vznik černé skládky, pouze zde byly zanechány vánoční stromky a surové dřevo ke spálení. Na základě vašeho podnětu došlo k místnímu šetření, na kterém bylo zjištěno, že se zde nachází černá skládka, na které jsou kusy nábytku, které budou odklizeny pracovníky veřejně prospěšných prací a místo bude uklizeno. Nadále budeme toto místo sledovat a v případě opětovného zanesení smetím zajistíme úklid.
Pokud máte zájem o zrušení tohoto ohniště zajistěte projednání v dotčených domech, a to prostřednictvím podpisových archů. V případě souhlasu více než 50% obyvatel z obytných domů v ulici Rybářská 8 a, 8 b, 10 a, 10 b, a ulici Smetanova 63, následně zajistíme odstranění ohniště.
Další možnou variantou je projednání tohoto požadavku prostřednictvím Osadního výboru. Osadní výbor Centrum se může vyjadřovat k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v této části obce.

Umístění cedule zákazu vstupu se psy zajistíme, ale bohužel nedokážeme zaručit, že ho občané budou respektovat. Toto jako sbírání psích exkrementů je na zodpovědnosti vlastníků psů.

Klára Halamová - správa dětských hřišť
< předchozí | 1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 44 | další >
load