Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Občerstvení a WC u přehrady 2
Miroslav Bartoš  |  20.4.2022 9:33:24
Dne 24.3.2022 jsem vložil dotaz e-mailem potvrzený :
Do aplikace otázky a odpovědi na serveru www.mestojablonec.cz jste přidali otázku "Občerstvení a WC přehrada"

Dobrý den, na základě v minulosti zveřejněné informace
"Dobrý den, na základě rozhodnutí zastupitelstva město stáhlo výpověď vlastníkům stánků kolem přehrady, důvodem byly nejasnosti okolo enormního nárůstu cen stavebních materiálů a i jejich nedostatku. Průzkum mezi stavebními firmami ukázal, že vyčkávají a nechtějí riskovat uzavření nevýhodných smluv, když neznají ceny materiálů v době možné realizace. Proto hrozilo, že do výběrového řízení na zhotovitele staveb se nikdo nepřihlásí či bude podaná nabídka pro město nevýhodná, a tak bude z jednoho či druhého důvodu výběrové řízení zrušené. Tím by se nenaplnily předpoklady zahájení již v zimě 2021-2022 a zázemí přehrady pro návštěvníky by nebylo žádné.
V současné době ještě probíhá projektová příprava a projednávání s orgány pro získání povolení staveb. Město předpokládá zahájení prací na inženýrských sítí v březnu/dubnu 2022.
Jana Fričová, mluvčí, odd. komunikace s veřejností"
bych se chtěl zeptat jaký je aktuální stav a jak bude zajištěno (mj. vzhledem k jarnímu počasí a tomu že již pomalu končí březen) občerstvení a WC např. "U prutu".

Doposud bez odpovědi.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 20.4.2022 13:13:36
Dobrý den,
z rozhodnutí vedení město činíme všechny možné kroky k zahájení realizace dílčí části celkové akce Zázemí jablonecké přehrady, a to objektem U Prutu. V současné chvíli dobíhá lhůta pro vydání stavebního povolení a dokončuje se dokumentace pro provedení stavby tohoto objektu.
Snažíme se získat také stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby i na další objekt, a to tzv. WC sever, což je objekt, který nahradí zrušené nevyhovující a zastaralé WC U Základny. Oba objekty by město chtělo začít budovat po skončení letní sezony, odhadem v říjnu 2022.
Projektově se dokončují i dva další objekty zázemí, a to objekt zázemí jih (u městského bazénu) a objekt zázemí sever (u Povodí Labe), u nichž se dlouhodobě projednávají u projektové dokumentace pro stavební povolení majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.

Ing. Luboš Kousal, odd. přípravy a realizace investic
IP: xxx
Hřiště na Šumavě zvané gumák
Barbora Kolmanová  |  7.4.2022 16:44:06
Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je v plánu nějaká oprava hřiště na Šumavě u benzínky zvané gumák. Byli jsme tam s rodinou v týdnu a stav přístřešku je v havarijním stavu, kdy střecha se propadá dovnitř. Je tedy otázkou času, kdy to na někoho spadne. Prosím byla by možnost aspoň tu střechu sundat, ať to není pro veřejnost nebezpečné? Děkuji předem za odpověď Kolmanová
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 19.4.2022 9:57:58
Dobrý den, celková oprava hřiště je připravovaná v rámci projektu regenerace sídliště Šumava, která bude rozdělená do několika etap. Letos je plánovaná oprava právě tohoto sportoviště. V současné době je do přístřešku s propadající se střechou zakázaný přístup, na který upozorňují informační tabulky.
IP: xxx
Ono, když se zde uvedl výtah z map k tématu zahájení stavby v ulici Stará Osada, by zajímalo, jestli to prznění zbytku pozemku k zastavění příjezdovou komunikací myslí Atrea vážně?
Marek Medřický  |  28.2.2022 12:00:06
Dobrý den,
velice nepotěší to, jakým způsobem společnost Atrea si privatizuje jakousi příjezdovou komunikací, která není příjezdovou komunikací ale jezdí po louce by zajímalo, zda si uvědomují, že tímto przní možnou výstavbu pro možné zájemce postavit tam KONEČNĚ něco jiného než montovnu?
Proč město nehájí zájmy potenciálních investorů a nechá Atreu nevybíravým způsobem privatizovat celou lokalitu výrazně neuváženým způsobem?

Kdy se zbavíme nálepky město montoven ? to si vážně myslíte, že lidi chodí do školy aby skončili ve skladech nebo v montovnách?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 4.3.2022 8:11:37
Vážený pane Medřický,
nevíme o žádných potenciálních investorech, jejichž zájmy by mělo město hájit. Firma ATREA měla zájem o koupi pozemků v průmyslové zóně, které jsou označené v platném územním plánu jako plochy VS4.7 - Plochy výroby a skladování. Stavbu areálu povolil obecný stavební úřad, úpravu stávající komunikace Stará osada včetně rozšíření křižovatky s ul. ČSA řádně povolil speciální stavební úřad v roce 2019. Dle vašich slov "jakousi příjezdovou cestu" si ATREA neprivatizuje, je na jejich pozemcích uvedených ve stavebním povolení pro skladovou halu.
Nemyslím si, ani jsem nikdy neslyšela, že by Jablonec nad Nisou měl nálepku město montoven. Jsem si však jistá, že firma ATREA dává práci mnoha Jablonečanům. A je na každém absolventovi školy, kde najde své pozdější uplatnění a jakým směrem chce budovat svou kariéru.
Přeji vám příjemný den
Jaký smysl má nechávat stát komín výtopny v Pasekách, když je jasné, že udržení tohoto komínu v nehavarijním stavu bude stát město nemalé prostředky?
Marek Medřický  |  2.3.2022 14:12:46
Dobrý den,
je srdceryvné, jak se město zastává existence komínu výtopny v Pasekách kvůli vysílačům, které jsou na komínu instalované ale dotaz je, kdo ten komín bude platit?
Když se jednalo o komínu s Makakem, zda si na něm zřídí " horolezeckou stěnu" vypočítali údržbu na velké finanční náklady. Co je tedy jiného na komínu v Pasekách a Brandlu z hlediska údržby v čase?
chápu, že tam jsou umístěny technologie navíc soukromých firem nechat zůstat stát ten komín moc smyslu nedává a po zástavbě se ten komín rozhodně už neodstřelí...tedy budem mít ten pomník mazutového teplárenství pořád na očích nebo se s tím něco skutečně uděje?
obecně však není důvod ani odůvodnění, proč má stát komín který má 72m, když jej není v této výšce třeba..
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 3.3.2022 15:19:45
Vážený pane Medřický,
komín bývalé výtopny v Pasekách využívají na základě smluv poskytovatelé internetu a mobilní operátoři. Komín je v majetku společnosti Jablonecká energetická, a.s., a město jeho údržbu neplatí.
kanalizace proseč
Michal Jirka  |  3.2.2022 10:49:41
Pěkný den, zajímám se o výstavbu kanalizace v lokalitě Proseč nad Nisou, kanalizace zde není, a pouze se staví lokální stokové sítě. Bude vůbec někdy realizována výstavba kanalizace jako celku, nebo se bude pokračovat po kouskách se svodem např. do nějakých retenčních nebo přečerpávacích stanic. Celkově tato lokalita je tak nějak stranou a spíše na vedlejší koleji než zbytek Jablonce.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.2.2022 15:17:36
Dobrý den, lokalita Proseče nad Nisou je velmi rozsáhlá. Je navržen a zpracován celkový generel rozvoje kanalizační sítě v této lokalitě, který je vzhledem k finanční i realizační náročnosti budován po menších celcích.

Ing. Martin Jančík, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
Kdy začne další etapa rekonstrukce kanalizace ve městě a kde?
Jakub  |  29.1.2022 6:10:23
Dobrý den,
kdy a kde začne letošní další z etap rekonstrukce kanalizace a dalších sítí a v jakém rozsahu a kdy se dostane na budování nového terminálu, tedy z podzemí se dostane do nadzemí
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.2.2022 15:16:18
Dobrý den, odpověď rozdělím na dvě části:
Kanalizace:
- zahájení akce v ulici Průmyslová je plánované se začátkem stavební sezony podle okolností cca od dubna letošního roku;
- ve stejném období budou zahájeny práce na retenční nádrži na Anenském náměstí;
- ještě v letošním roce začne práce na rekonstrukci sítí v ulici Kamenná, která je naplánovaná na dva roky.
Terminál:
- v případě terminálu jsme stále ve stavu přípravy projektové dokumentace bez bližších informací k zahájení výstavby

Ing. Martin Jančík, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
Vodovod a kanalizace ve staré zástavbě v Proseči n.N.
Josef Černý  |  28.1.2022 14:42:06
Dobrý den.
Rád bych se dozvěděl jak se řeší výstavba vodovodů a kanalizací ve staré zástavbě v Proseči n.N. Stávající stav bez této základní občanské vybavenosti je v 21. století velice neuspokojivý.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.2.2022 15:13:26
Dobrý den, lokalita Proseče nad Nisou je velmi rozsáhlá. Je navržen a zpracován celkový generel rozvoje kanalizační sítě v této lokalitě, který je vzhledem k finanční i realizační náročnosti budován po menších celcích.
Ing. Martin Jančík, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje, jancik@mestojablonec.cz
Výstavba rodinného domu v ulici Janáčkova Vrkoslavice
Libuše Č  |  6.12.2021 12:56:55
Dobrý den,
již od léta se na parcele 1026 na křížení ulic Stavební a Janáčkova staví, zřejmě, rodinný dům.
Celá stavba je nezabezpečena a v období dešťů z pozemku teče voda, která teče Janáčkovou ulicí až k Revoluční. Nevím, co to udělá, až se začne oteplovat. Ulice již nyní jsou v rámci údržby na posledním místě.
Dokud nenapadlo, na ulici byly nánosy hlíny.
Zároveň byla odebrána lampa pouličního osvětlení na rohu Stavební a Janáčkovi ulice. V noci není absolutně nic vidět. Nyní, kdy pomalu začíná oživovat Petřín, by tu mohlo dojít k četnějším nepříjemnostem vzhledem k nárůstu pohybu lidí, kteří chodí na Petřín a z Petřína.
V neposlední řadě by mne zajímalo, zda tuto stavbu může vůbec ulice Stavební vydržet-vzhledem k té jámě, která pod ulicí vznikla.
Děkuji za odpovědi
S pozdravem LČ
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 15.12.2021 17:38:22
Dobrý den, lampa a vedení veřejného osvětlení se, bohužel, nacházelo na soukromém pozemku a vlastník žádal o její odstranění, protože bránila jeho stavebnímu záměru. Poslední dohoda s vlastníkem byla, že až bude jasná podoba rodinného domu, tak se s městem dohodne na umístění lampy nové tak, aby nikomu nepřekážela.
S ulicí Stavební to vidím podobně. Zatím jsme žádný projekt neviděli, ale při jednání s vlastníkem ohledně veřejného osvětlení došla řeč i na komunikaci v ul. Stavební - město sice komunikaci vlastní, ale protože stavební práce provádí on, musí komunikaci před stavbou také on zabezpečit.
Martin Černý, pověřený vedením oddělení správy komunikací
Rekonstrukce zahrady ZŠ Janáčkova
Miroslav Bartoš  |  12.12.2021 16:14:53
V uplynulém období proběhla rekonstrukce zahrady ZŠ Janáčkova. Od té doby tam v trávě leží odstraněná basketbalová konstrukce a o budovu jsou opřeny díly z demontovaného venkovního stolu na stolní tenis. Chtěl bych se zeptat zda se plánuje jejich nějaké další využití u ZŠ nebo (pokud nikoliv) proč nebyly trvale z venkovní plochy odstraněny.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 14.12.2021 10:34:20
Dobrý den, jedná se o majetek školy a paní ředitelka má v úmyslu zmíněné prvky znovu využít. Jak, to nám není známo.
Skate park
Tomaš Kobr  |  2.12.2021 20:08:53
Dobrý den mám dotaz. Kdy a kde nám postavíte skatepark a pumptrack? Děkuji, Tomáš Kobr
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 3.12.2021 8:26:32
dobrý den
Skatepark:
- nový betonový skatepark bude umístěn na místě původního skateparku
- realizaci předpokládáme podle aktuálního investičního plánu na rok 2023
Pumptrack:
- umístění vedle silnice Průběžná u přehrady
- realizaci předpokládáme podle aktuálního investičního plánu souběžně s přeložkou ulice Průběžná v letech 2023 – 2024

příjemný den, Martin Jančík, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 41 | další >
load