Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
11.5.2022 - 19.5.2022 Oznámení o svolání 6. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 19.5.2022 Magistrát - kancelář tajemníka Různé
39359/2022 5.5.2022 - 20.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Zálesí k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
38357/2022 2.5.2022 - 18.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Liberecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
2.5.2022 - 17.5.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru investic Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
30.4.2022 - 16.5.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
KHSLB 09144/2022 29.4.2022 - 17.5.2022 Veřejná vyhláška- OOP- Monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2022 Jiný subjekt Vyhláška
28.4.2022 - 16.5.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (odborný referent/právní specialista) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
3/2022 28.4.2022 - 13.5.2022 Nařízení č. 3/2022 - Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou Magistrát - kancelář primátora Nařízení města
bez č.j. 28.4.2022 - 19.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060832845, Nový Svět: č. p. 265, 266, 267, 268, 271, 276, Za Tratí: č. p. 411, 652, 677; č. ev. 139 Jiný subjekt Různé
36749/2022 28.4.2022 - 13.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK ppč. 1370 k.ú. i obec Rádlo a MK IV. Třídy ul. Lužická (ppč. 3064) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou v souvislosti s úpravou dopravního značení na silnici I/65 v úsek Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
27.4.2022 - 10.5.2022 Revitalizace školního hřiště ZŠ Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
27.4.2022 - 27.4.2022 Dopravní opatření na linkách MHD č. 101, 105 a 113 v Kokoníně od pondělí 2. 5. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
35814/2022 26.4.2022 - 12.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
bez č.j. 25.4.2022 - 17.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060828798, Boženy Němcové: č. o. 23, 23a, 25, 27, 29, 31, Ivana Olbrachta: č. o. 15, 17 Jiný subjekt Různé
bez č.j. 25.4.2022 - 14.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060828797, část obce Mšeno nad Nisou, část obce Rýnovice Jiný subjekt Různé
22.4.2022 - 13.5.2022 Oprava osvětlení sálu Městské sportovní haly ----- Veřejné zakázky
KULK 28894/2022, OSH 120/2022/280.9/Fr 22.4.2022 - 20.5.2022 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou Liberecký kraj Vyhláška
34799/2022 22.4.2022 - 7.5.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/287 - ul.Rychnovská včtně chodníků, k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
4/2022 22.4.2022 - 19.5.2022 záměr prodeje a pronájmu p.p.č. 1808/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
22.4.2022 - 15.5.2022 Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou - pronájem prostoru sloužícího k podnikání pro ADRA, o.p.s. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
bez č.j. 20.4.2022 - 10.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060832841, část obce Proseč nad Nisou, část obce Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou Jiný subjekt Různé
bez.č.j. 20.4.2022 - 6.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060826433, kat. území Vrkoslavice (kód 656071): parcelní č. 776 Jiný subjekt Různé
4/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 záměr pronájmu p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
4/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 záměr pronájmu p.p.č. 2024/3 o výměře 516 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
4/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 záměr prodeje p.p.č. 273, 274, 275 vše v k.ú. Proseč nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
4/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 záměr prodeje části p.p.č. 1894/16 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
4/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 záměr prodeje části p.p.č. 964/13 o výměře cca 941 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
bez č.j. 20.4.2022 - 6.4.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060826433, kat. území Vrkoslavice (kód 656071): parcelní č. 776 Jiný subjekt Různé
4/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 záměr prodeje p.p.č. 2453/9 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
4/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 záměr prodeje p.p.č. 1145/9, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1145/15 o výměře 45 m2, p.p.č. 1226/6, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1226/9 o výměře 1 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
20.4.2022 - 19.5.2022 Návrh Závěrečného účtu města Jablonec nad Nisou za rok 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
32500/2022 20.4.2022 - 6.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova, Podhorská k.ú. i obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
20.4.2022 - 10.5.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí (referent oddělení vodoprávní úřad) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
19.4.2022 - 3.5.2022 Výluka na železniční trati 036 v úseku Smržovka - Tanvald (2.–3. 5. 2022) Jiný subjekt Veřejná doprava
bez. č.j. 19.4.2022 - 5.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060828862, Růžová: č. o. 9, 9a, 13, 15, Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Různé
bez č.j. 19.4.2022 - 2.5.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060826429, část obce Mšeno nad Nisou, Mozartova: č. o. 22 Jiný subjekt Různé
16.4.2022 - 29.4.2022 MŠ 28. října, Jablonec nad Nisou – výměna oken v přístavbě ----- Veřejné zakázky
32954/2022 14.4.2022 - 29.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022, výstavba chodníků, vše k.ú Beřichov u Jablonce nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
13.4.2022 - 24.4.2022 Zrušení výluk na železniční trati č. 036 v úseku Liberec - Vesec u Liberce Jiný subjekt Veřejná doprava
32876/2022 13.4.2022 - 6.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nebeská k.ú. Rýnovice obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
32466/2022 13.4.2022 - 29.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Pražská II/287 – levý chodník“, k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka (chodník) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
13.4.2022 - 21.4.2022 Oznámení o svolání 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na 21.4.2022 Magistrát - kancelář tajemníka Různé
12.4.2022 - 25.4.2022 Omezení provozu pošty Jablonec nad Nisou 8 (Kokonín) Jiný subjekt Různé
32253/2022 12.4.2022 - 27.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2879 (ul.Rychnovská) včetně objízdné trasy, k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
9.4.2022 - 26.4.2022 Změna užívání místnosti v podkroví ZŠ Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
23 E 3/2020-55 8.4.2022 - 9.5.2022 Dražební vyhláška - movité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
8.4.2022 - 25.4.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
8.4.2022 - 25.4.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru územního a strategického plánování (administrativní pracovník na odboru územního a strategického plánování) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
8.4.2022 - 25.4.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru investic (referent oddělení přípravy a realizace investic) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
31415/2022 8.4.2022 - 23.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 k.ú. Rýnovice, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
31320/2022 8.4.2022 - 23.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK v lokalitě Pod Hrachovým kopcem, k.ú. i obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
bez č.j. 7.4.2022 - 28.4.2022 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060826020 Jiný subjekt Různé
bez.č.j. 7.4.2022 - 28.4.2022 Upozornění na odstávku elektřiny č.č. 110060830919 Jiný subjekt Různé
bez.čj 7.4.2022 - 28.4.2022 Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060826016 Jiný subjekt Různé
7.4.2022 - 6.5.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
7.4.2022 - 5.5.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru územního a strategického plánování (agenda územního plánování na oddělení územního plánování) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
7.4.2022 - 25.4.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru Kancelář primátora - projektový manažer - referent oddělení dotací Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
7.4.2022 - 5.5.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
30775/2022 7.4.2022 - 22.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ppč. 822/2 k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30441/2022 7.4.2022 - 22.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 k.ú. Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30436/2022 6.4.2022 - 22.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná, Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29952/2022 5.4.2022 - 20.4.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oznámení stanovení místní úpravy provozu na PK: umístění DZ IP 12 + E 13 + V 10f ve vnitrobloku ulice Rybářská, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
29867/2022 5.4.2022 - 20.5.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění záměru k umístění dopravního značení IP 12 + E 13 + V 10f v ulici Raisova naproti č.p. 1399/2, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
30161/2022 5.4.2022 - 20.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29031 k.ú. Hraničná, obec Janov nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30136/2022 5.4.2022 - 20.4.2022 Veřejbá vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29037 + III/29038 k.ú. i obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
29970/2022 5.4.2022 - 20.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK Občanská, Zahradní a Malířská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
KULK 26054/2022, OSHe 249/2022/280.4/Pc 4.4.2022 - 11.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/14, na dotčených úsecích silnice I/14, III/28717 (ulice SNP), III/28733 (ulice Novoveská), ulice 5. května a ulice Jarní Liberecký kraj Uzavírka
29639/2022 4.4.2022 - 20.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Pivovarská k.ú. i obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
4.4.2022 - 5.5.2022 Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory za rok 2021 – návrh Magistrát - kancelář primátora Různé
1.4.2022 - 6.4.2022 Zrušení zkoušky sirén dne 6. dubna 2022 Jiný subjekt Různé
2/2022 1.4.2022 - 18.4.2022 Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 2/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
1.4.2022 - 10.4.2022 Filmové představení Králíček Petr 2 / Кінопоказ "Кролик Пeтрo 2" Magistrát - kancelář primátora Různé
1.4.2022 - 25.4.2022 Besedy v Sokolce / Бесіди в Сокільці Magistrát - kancelář primátora Různé
1.4.2022 - 12.4.2022 Přírodní zahrada MŠ Husova v Jablonci nad Nisou ----- Veřejné zakázky
31.3.2022 - 29.4.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru investic Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
31.3.2022 - 29.4.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
31.3.2022 - 8.4.2022 Dopravní opatření na linkách MHD z důvodu pokládky asfaltu na křižovatce ulic Podhorská a SNP od úterý 5. 4. do pátku 8. 4. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
KHSLB 06739/2022 31.3.2022 - 27.4.2022 Monitorovací kalendář- koupací sezóna 2022 Jiný subjekt Různé
28407/2022 31.3.2022 - 15.4.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: ulice Luční, Jablonec nad Nisou - snížení zatížitelnosti mostu, osazení B 20a "10 km/hod." + E 13 "jedno vozidlo na mostě" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
30.3.2022 - 19.4.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí (referent oddělení vodoprávní úřad) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
28037/2022 30.3.2022 - 14.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29034 k.ú. i obec Janov nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
28113/2022 29.3.2022 - 15.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná, Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
27955/2022 29.3.2022 - 14.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Stavbařů – vnitřní chodníky“ k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
27413/2022 29.3.2022 - 14.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Malá k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
1/2022 29.3.2022 - 13.4.2022 Nařízení č.1/2022 - Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou Magistrát - kancelář primátora Nařízení města
27512/2022 28.3.2022 - 13.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Pod Lesem k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
KULK 15787/2022, OSH 161/2022/280.4/Lp 28.3.2022 - 18.4.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úsek silnice I/13, Liberecká 14 Liberecký kraj Uzavírka
27027/2022 25.3.2022 - 17.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Riegrova, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
26755/2022 25.3.2022 - 11.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nebeská k.ú. Rýnovice obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
KULK 22622/2022, OŽPZ 322/2022 25.3.2022 - 15.4.2022 Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.,zahájení zjišťovacího řízení k oznámení koncepce „Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2027“. Liberecký kraj Různé
26111/2022 24.3.2022 - 11.4.2022 Frýdštejn – vodovodní řad, k. ú. Frýdštejn, Bezděčín u Jablonce nad Nisou – zastavení řízení Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
26392/2022 24.3.2022 - 19.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Pražská II/287 – levý chodník“, k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
26142/2022 24.3.2022 - 8.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy - na silnici III/28711 – ul. Ještědská – křižovatka s MK ul. Kostelní – ve směru z centra - DZ B 24a – Zákaz odbočování vpravo + E 13 – „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ a ve směru do centra DZ B 24b Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
26116/2022 24.3.2022 - 8.4.2022 Veřejná vyhl. - prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Stezka pro nemotorovou dopravu - Lučany nad Nisou" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
26072/2022 24.3.2022 - 8.4.2022 Veřejná vyhl. - rozhodnutí - prodloužení stavebního povolení stavby "silnice III/28716 Kokonín - Pulečný, rekonstrukce silnice" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
25796/20222 24.3.2022 - 8.4.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - úplná uzavírka sil. III/28716 Kokonín - Pulečný, rekonstrukce silnice Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
25331/2022 23.3.2022 - 7.4.2022 ROZHODNUTÍ novostavba 2 BD včetně parkování OA s vjezdem, terénní úpravy, přípojkami vody, el. energie, dešťové kanalizace, jezírko, domovní rozvody NTL plynovodu a zahradní úpravy na pozemku parc.č. 846/1, 846/2,846/6 v k.ú. Rýnovice Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
KULK 18383/2022, OD 186/2022/280.4/Lp 23.3.2022 - 13.4.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 v úseku silničního km cca 5,70 – 6,04 z od křižovatky s ulicí Na Palouku po čp. Prosečská 199 v Proseči nad Nisou Liberecký kraj Vyhláška
25452/2022 23.3.2022 - 13.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Lukášovská k.ú. Lukášov obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
25123/2022 23.3.2022 - 30.4.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2879 Rychnovská, na MK Na Svahu k.ú. Kokonín a obec Jablonec n.N. – částečná a úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 1612054x | Petr Vitvar
load