Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
20.1.2023 - 15.3.2023 Dotační programy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2023 Magistrát - odbor humanitní Různé
6486/2023 20.1.2023 - 19.2.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu: Terminál VOD Jablonec nad Nisou: SO 101.E - most EXIT, SO 120 - komunikace a zpevněné plochy, SO 201.A - pěší lávka, SO 204 - vjezd do podzemních garáží, most, SO 205 - most pěší a cyklo Magistrát - odbor správní Různé
19.1.2023 - 4.2.2023 Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
6034/2023 18.1.2023 - 3.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mlýnská k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.1.2023 - 1.2.2023 Odstavná plocha ul. Hluboká, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
4646/2023 16.1.2023 - 31.1.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení - Frýdštejn, vodovodní řád, k.ú. Bezděčín u Jablonce n. N., k.ú. Frýdštejn Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
16.1.2023 - 30.1.2023 Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
16.1.2023 - 28.1.2023 Informace voličům o době a místě konání DRUHÉHO KOLA volby prezidenta republiky Magistrát - kancelář tajemníka Různé
16.1.2023 - 31.1.2023 Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu pro podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2023 Finanční úřad Různé
4308/2023 13.1.2023 - 12.2.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a udělení souhlasu s navrženým dopravním značením: parkoviště u prodejny LIDL (parkoviště mezi ul. Riegrova a Harrachovská), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
13.1.2023 - 13.2.2023 ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou – výměna oken ----- Veřejné zakázky
1317/2023 13.1.2023 - 28.1.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ppč. 751 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
1248/2023 13.1.2023 - 28.1.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
3684/2023 12.1.2023 - 27.1.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka části ul. Venušina (19.1.-28.1.2023), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
3930/2023 11.1.2023 - 27.1.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu pro případ opravy havárie na tělese komunikace v období od 1.1. 2023 do 31.12. 2023 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
11.1.2023 - 27.1.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru kancelář tajemníka (mzdová účetní) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
11.1.2023 - 19.1.2023 Informace o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 19. ledna 2023 od 13,00 hodin Magistrát - kancelář tajemníka Různé
1351/2023 11.1.2023 - 10.2.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ppč. 306/1, vlastní umístění DZ na ppč. 306/13 vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
1226/2023 11.1.2023 - 26.1.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - - silnice III/29029 (ul. U Přehrady) - křižovatka u Jablotronu vše k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
MML261685/22-OD/Oh, CJ MML 006925/23 10.1.2023 - 31.1.2023 Veřejná vyhláška. STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI, ev. č. III/290 20 (ulice Jizerská), ev. č. III/29021 (ulice Kateřinská, Rudolfovská)atd., SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z.s., IČO 41324471 Jiný subjekt Vyhláška
1/2023 10.1.2023 - 26.1.2023 záměr zřízení Práva stavby pro stavbu bez čp/če, která je postavena na části p.p.č. 2696 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 10.1.2023 - 26.1.2023 záměr prodeje části p.p.č. 844/35 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 10.1.2023 - 26.1.2023 záměr pronájmu části p.p.č. 730/1 o výměře 345 m2 a části p.p.č. 729/1 „díl g“ o výměře 56 m2 vše v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
1/2023 10.1.2023 - 26.1.2023 záměr směny p.p.č. 308/5 o výměře 65 m2 za část p.p.č. 451 o výměře cca 230 m2 ve vlastnictví města vše v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 10.1.2023 - 26.1.2023 záměr pronájmu části p.p.č. 1 o výměře cca 90 m2 a části p.p.č. 2 o výměře cca 100 m2 vše v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
1/2023 10.1.2023 - 26.1.2023 záměr prodeje části p.p.č. 66/60 a části p.p.č. 66/64 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 10.1.2023 - 25.1.2023 záměr prodeje části p.p.č. 1379/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1379/3 o výměře 48 m2 v k.ú. Mšeno nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 9.1.2023 - 8.2.2023 záměr prodeje p.p.č. 304/6 v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 9.1.2023 - 8.2.2023 záměr prodeje části p.p.č. 1714/1 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1714/3 o výměře 520 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1/2023 9.1.2023 - 15.2.2023 zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a částí p.p.č. 2275/1, geometrickým náčrtem označené jako díl „A“, díl „B“, díl „C“ každý o výměře 108 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
9.1.2023 - 28.1.2023 Volba prezidenta - telefonní spojení do volebních místností za správní obvod Magistrát - kancelář tajemníka Různé
1374/2023 6.1.2023 - 28.2.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Zelená k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
6.1.2023 - 23.1.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
6.1.2023 - 3.2.2023 Výběrové řízení na pozici pracovníka odboru kancelář primátora - redaktor/redaktorka oddělení pro komunikaci s veřejností) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
5.1.2023 - 25.1.2023 Rekonstrukce lávky ul. Horská, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
795/2023 4.1.2023 - 19.1.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: ulice Na Roli 62, Jablonec nad Nisou, umístění DZ IP 12 + E 13 + V 10e Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
4.1.2023 - 8.2.2023 Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky organizace Kultura Jablonec, p. o Magistrát - odbor humanitní Volná místa
4.1.2023 - 28.2.2023 Rozpočtové provizorium na rok 2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
795/2023 4.1.2023 - 19.1.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na PK: ul. Na Roli u č.p. 3460/62, Jablonec nad Nisou - umístění DZ IP 12 "vyhrazené parkoviště" + E 13 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
3.1.2023 - 10.2.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru správního - odborný referent oddělení dopravně správních agend - zkušební komisař autoškol Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
106885/2022 3.1.2023 - 18.1.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu odkanalizování lokality nad nám. B. Němcové 2. etapa - ul. V Nivách a Cvrčkova, k. ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
2.1.2023 - 28.1.2023 Volba prezidenta - určení telefonního čísla pro podání žádosti oprávněného voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a informace související s tímto zvláštním způsobem hlasování Magistrát - kancelář tajemníka Různé
29.12.2022 - 25.1.2023 Volba prezidenta - Informace o volebním stanovišti (drive-in hlasování) Magistrát - kancelář tajemníka Různé
106722/2022 29.12.2022 - 13.1.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mlýnska + sil. III/28711 - ul. Kokonínská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
106106/2022 23.12.2022 - 7.1.2023 Veřejná vyhláška - Frýdštejn, vodovodní řád, k.ú. Bezděčín u Jablonce n. N., k.ú. Frýdštejn - usnesení o účastnících Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
22.12.2022 - 14.1.2023 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta republiky Magistrát - kancelář tajemníka Různé
105879/2022 22.12.2022 - 6.1.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu Terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou - vodovod a kanalizace Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
OZ 564/2022/SPO/VŘ143 22.12.2022 - 7.2.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu nutriční terapeut (odbornost 916) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
SVS/2022/163610-L 22.12.2022 - 13.1.2023 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY- mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále též „AMP“) v Libereckém kraji. Jiný subjekt Různé
19.12.2022 - 28.2.2023 13. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
104238/2022 19.12.2022 - 3.1.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti, Feltl Jan Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
132 EX 25715/09-77 16.12.2022 - 26.1.2023 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
16.12.2022 - 4.1.2023 Zveřejnění záměru pronájmu bytu Magistrát - odbor technický Různé
14.12.2022 - 1.1.2023 Provoz MHD v období vánočních svátků Jiný subjekt Veřejná doprava
103249/2022 14.12.2022 - 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MK Průběžná, Za Hrází, „Přehrada - chodníky okolo I.přehrady“, vše k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
KULK 89256/2022 12.12.2022 - 20.1.2023 Zveřejnění výběrových řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů Liberecký kraj Různé
9.12.2022 - 2.1.2023 Výběrové řízení na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví - sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
102176/2022 9.12.2022 - 7.2.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - návrh umístění dopravního značení: ulice Na Šumavě č.p. 2653/54, Jablonec nad Nisou - umístění DZ IP 12 + E 13 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
101523/2022 8.12.2022 - 23.12.2022 Veřejná vyhl. - oznámení o zah.stavebního řízení - prodloužení platnosti stavebního povolení stavby "Silnice III/28724 Frýdštejn - Jílové, rekonstrukce silnice" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
7.12.2022 - 16.1.2023 Rekonstrukce mostu ul. Pod Kynastem, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
131 EX 204/20-353 7.12.2022 - 26.1.2023 Dražební vyhláška - nemovité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
7.12.2022 - 15.12.2022 Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 13,00 hodin Magistrát - kancelář tajemníka Různé
7.12.2022 - 20.1.2023 Dražební vyhláška - movité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
228 EX 365/20-314/dr. 7.12.2022 - 10.1.2023 Dražební vyhláška - nemovité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
99879/2022 7.12.2022 - 16.1.2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Lučany nad Nisou Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
OZ 537/2022/SPO/VŘ138 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
OZ 517/2022/SPO/VŘ142 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - přeprava pacientů neodkladné péče pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 514/2022/SPO/VŘ141 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - zdravotnická dopravní služba pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 527/2022/SPO/VŘ140 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 548/2022/SPO/VŘ135 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 547/2022/SPO/VŘ134 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - adiktologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 546/2022/SPO/VŘ133 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - návykové nemoci pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 545/2022/SPO/VŘ132 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - dětská a dorostová psychiatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 544/2022/SPO/VŘ131 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - dětská kardiologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 543/2022/SPO/VŘ130 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - endokrinologie a diabetologie (v rozsahu endokrinologie) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 542/2022/SPO/VŘ129 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - ortodoncie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 541/2022/SPO/VŘ128 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - zubní lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 540/2022/SPO/VŘ127 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 539/2022/SPO/VŘ126 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 468/2022/SPO/VŘ123 6.12.2022 - 20.1.2023 Vyhlášení výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - klinický farmaceut pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
E A / U L B / 158/ 2 0 2 2 6.12.2022 - 2.1.2023 Aukční vyhláška elektronické aukce Jiný subjekt Dražební vyhláška
5.12.2022 - 16.12.2022 Rekonstrukce vířivek v atrakcích Plaveckého bazénu, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
100710/2022 5.12.2022 - 21.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu MK ul. Stará Osada k.ú. Rýnovice obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
č. j. 20230005 5.12.2022 - 11.1.2023 Aukční vyhláška dobrovolné elektronické aukce Jiný subjekt Dražební vyhláška
2.12.2022 - 2.12.2022 Změny jízdních řádů příměstských autobusových linek od 11.12.2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
MUL-1612/2022 2.12.2022 - 19.12.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Lučany nad Nisou a doručení Změny č. 2 a úplného znění Územního plánu Lučany nad Nisou po Změně č. 2 Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
1.12.2022 - 16.1.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního - manažer cestovního ruchu Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
1.12.2022 - 31.12.2022 Dopravní opatření MHD platná od 11. 12. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
1.12.2022 - 6.1.2023 Veřejná vyhláška- od 05.12.2022 do 03.01.2023 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7834/22-8, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK Jiný subjekt Vyhláška
OSH 694/2022 KULK 87168/2022/280.4 Pc 1.12.2022 - 20.12.2022 Opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích I. třídy na území Libereckého kraje v rámci akce s názvem „Silnice I/10 Tanvald – Harrachov, proměnné dopravní značení“ – doplnění (změna) po Liberecký kraj Vyhláška
1.12.2022 - 31.12.2022 Dopravní opatření MHD platné od 1. 12. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
99610/2022 1.12.2022 - 16.12.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - křiž. sil. III/28711 x III/28716, k.ú. Pulečný + k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30.11.2022 - 30.11.2022 Veřejná vyhláška- od 05.12.2022 do 03.01.2023 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7834/22-2, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK Jiný subjekt Vyhláška
30.11.2022 - 16.12.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
97466/2022 30.11.2022 - 15.12.2022 Veřejná vyhláška - sdělení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí - Frýdštejn - vodovod Bezděčín Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
29.11.2022 - 28.2.2023 12. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
1407967/22/2600-11460-505724 28.11.2022 - 16.12.2022 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území Finanční úřad Různé
28.11.2022 - 6.1.2023 Veřejná vyhláška- od 05.12.2022 do 03.01.2023 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7811/22-2, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK Jiný subjekt Vyhláška
OSH 936/2022, KULK 85438/2022/280.13/Pc 25.11.2022 - 15.12.2022 ROZHODNUTÍ- Stavební povolení veřejnou vyhláškou- „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“, (Úsek 1 „Kyselka – Proseč n.N., škola“), (Úsek 4 „U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“) Liberecký kraj Vyhláška
97884/2022 25.11.2022 - 24.1.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu - umístění DZ IP 12 + E 13 v ulici Smetanova z boku objektu č.p. 4291/63, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076935x | Petr Vitvar
load