Archiv oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního - manažer cestovního ruchu

Den vyvěšení:1.12.2022
Den sejmutí:16.1.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru humanitního Magistrátu města Jablonec nad Nisou ( manažer cestovního ruchu)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu
č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu;
 • orientace v problematice cestovního ruchu;
 • aktivní ústní i písemná znalost anglického nebo německého jazyka, znalost druhého světového jazyka výhodou;
 • znalosti či zkušenosti s řízením projektů výhodou;
 • zkušenosti s destinačním managementem výhodou;
 • dobrá znalost prostředí Jablonce nad Nisou výhodou;
 • výborné komunikační a organizační schopnosti, schopnost týmové práce, koncepční myšlení, zodpovědnost, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů, flexibilita;
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).

Nabízíme:

 • perspektivní zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky;
 • zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek zaměstnavatele na stravování, sick days apod.);
 • příjemné pracovní prostředí;
 • pružnou pracovní dobu;
 • pět týdnů dovolené.
 • Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, e-mail;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.
 • K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • strukturovaný životopis;
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce;
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii;
 • návrh koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jablonci nad Nisou vycházející z nejsilnějších oblastí cestovního ruchu v regionu (max. 2 strany A4).
 • Popis vykonávané práce:

  Podílí se na tvorbě strategických materiálů pro oblast cestovního ruchu, na tvorbě místních i regionálních projektů rozvoje cestovního ruchu. Spolupracuje s veřejnými institucemi, organizacemi města a aktéry v oblasti cestovního ruchu. Participuje na prezentaci a propagaci města Jablonec nad Nisou.

  Platové zařazení: do platové třídy 11, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

  Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem ihned, popř. dle vzájemné dohody.

  Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 16. 1. 2023 do 11:00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

  Způsob podání přihlášky:

 • osobně na informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu);
 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (235; 236 nebo 232)
 • zasláním na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou;
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
 • Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Mgr. Miroslavy Rýžakové, vedoucí odboru humanitního na ryzakova@mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz.

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

  Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

  Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076962x | Petr Vitvar
  load