Archiv oznámení

Nabídka volných obecních bytů

Den vyvěšení:15.11.2022
Den sejmutí:12.12.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor technický
Typ oznámení:Pronájem - jednotka

Podrobnosti:

Nabídka volných obecních bytů - informace pro žadatele

Podmínky pro žadatele

  1. Žadatelem je fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, která má na území ČR trvalý pobyt a místo pobytu hlášené ve městě Jablonci nad Nisou.

  2. Žadatel k žádosti doloží veškerý svůj příjem za posledních 6 měsíců před podáním žádosti (v případě manželů, vztahu druh-družka, partneři dokládají příjem oba dva).

  3. Žadatel se hlásí do VŘ na předepsané žádosti. Žádost je připravena ke stažení na webových stránkách města, nebo na požádání k odebrání na OSBO, nebo na prohlídce bytu.

  4. Pokud je žadatel nájemcem bytu v majetku SMJN, musí původní byt SMJN vrátit, a to nejpozději do 30 dnů po podpisu nájemní smlouvy na nově pronajatý byt.

  5. Žadatel je povinen se zúčastnit prohlídky nabízeného bytu, kde obdrží potvrzení na danou žádost. Prohlídka mimo stanovené termíny není možná.

  6. Jistota je stanovena ve výši 3násobku měsíčního nájemného a je nutné ji uhradit před podpisem nájemní smlouvy.

V Jablonci nad Nisou 15.11.2022

Oddělení správy bytových objektů MMJN

Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2076908x | Petr Vitvar
load