Archiv oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
45328/2023 18.5.2023 - 2.6.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy na PK: úprava stávajících a umístění nových svislých a vodorovných dopravních značek na chodníku a cyklostezce vedoucí okolo 1. přehrady, k.ú. Mšeno nad Nisou a Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
17.5.2023 - 25.5.2023 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 25. května 2023 od 13,00 hodin Magistrát - kancelář tajemníka Různé
16.5.2023 - 31.5.2023 záměr prodeje p.p.č. 2265/28 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
16.5.2023 - 31.5.2023 záměr pronájmu ppč. 942, 943, 944 v k.ú. Jablonecké Paseky Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - pozemek
16.5.2023 - 31.5.2023 záměr pronájmu p.p.č. 304/6 o výměře 238 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady. Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - pozemek
12.5.2023 - 2.6.2023 Tisk Jabloneckého měsíčníku ----- Veřejné zakázky
bez č.j. 12.5.2023 - 2.6.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060894148, dne 2. 6. 2023 od 9:30 do 15:30 hodin, kat. území Mšeno nad Nisou (kód 656135): parcelní č. 1998/1 Jiný subjekt Různé
bez č.j. 12.5.2023 - 1.6.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060894411, dne 1. 6. 2023 od 8:00 do 18:30 hodin, Liberecká: č. o. 150 Zelené údolí: č. o. 3 a část obce Proseč nad Nisou Jiný subjekt Různé
KULK 33375/2023 OSH 224/2023/280.8/Fi 4.5.2023 - 19.5.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčeném úseku silnice I/14 v intravilánu Města Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Uzavírka
39098/2023 4.5.2023 - 19.5.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na MK ul. Mlýnská a sil. III/8711 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
bez č.j. 3.5.2023 - 24.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060891491, dne 24. 5. 2023 od 7:30 do 15:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) část obce Lukášov Cihelná: č. o. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 Jiný subjekt Různé
3.5.2023 - 19.5.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického - oddělení správy komunikaci Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.5.2023 - 15.5.2023 Dodávka, instalace a servis represivního modulu okamžitého měření rychlosti ----- Veřejné zakázky
40445/2023 2.5.2023 - 18.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
40167/2023 2.5.2023 - 1.6.2023 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o odstranění vraku vozidla PEUGEOT 405 stříbrné barvy bez RZ, které je odstavené na účelové komunikaci - odstavná plocha v ulici Malá Janovská, Rýnovice, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
bez č.j. 2.5.2023 - 22.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060894145, dne 22. 5. 2023 od 9:30 do 15:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Táboritská: č. o. 26, 26a, 28, 30, 32, 34 Jiný subjekt Různé
39891/2023 29.4.2023 - 14.5.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28724 poblíž obječp.4 Bezděčín u Jablonce nad Nisou, obec Frýdštejn Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
KHSLB 08361/2023 28.4.2023 - 15.5.2023 Veřejná vyhláška- opatření obecné povahy- Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2023. Jiný subjekt Různé
SVS-LB/PEME/83/2023 28.4.2023 - 31.5.2023 Předání údajů dle ustanovení § 36, odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ochrana odběratele) Jiný subjekt Různé
27.4.2023 - 9.5.2023 Projekt sdílení jízdních kol ve městě Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
36953/2023 27.4.2023 - 12.5.2023 Jablonec nad Nisou - rekonstrukce vodovodu v ul. Mládí k.ú. Mšeno nad Nisou - oznámení řízení Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
39352/2023 27.4.2023 - 12.5.2023 Jablonec nad Nisou - JN 008 418 Rychnovská, Na Svahu - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, zak. č. 11397/4- - prodloužení termínu dokončení stavby Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
39298/2023 27.4.2023 - 27.5.2023 Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti: Jaroslav Kudela Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
39625/2023 27.4.2023 - 15.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Horní, k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
39546/2023 27.4.2023 - 15.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“ k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
39097/2023 26.4.2023 - 15.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Růžová "chodníky", „SNP III/28717 - levý chodník“ k.ú. i obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
26.4.2023 - 26.5.2023 záměr prodeje p.p.č. 815/1 k.ú. Kokonín Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
26.4.2023 - 26.5.2023 záměr prodeje p.p.č. 1961/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
575756/23/2600-11530-507374 26.4.2023 - 26.5.2023 Veřejná vyhláška, ode dne 26.04.2023 do dne 26.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023. Finanční úřad Vyhláška
25.4.2023 - 22.5.2023 Výluka na železniční trati číslo 036 v úseku Liberec - Smržovka Jiný subjekt Veřejná doprava
25.4.2023 - 10.5.2023 záměru pronájmu části p.p.č. 2295/5 o výměře 25 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky. Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - pozemek
25.4.2023 - 10.5.2023 záměr pronájmu části p.p.č. 2065/11 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání pozemku jako předzahrádky. Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - pozemek
25.4.2023 - 10.5.2023 záměr prodeje části p.p.č. 2184/8 o výměře 133 m2 a části p.p.č. 2144/5 o výměře 169 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
25.4.2023 - 10.5.2023 záměr prodeje p.p.č. 846/12 v k.ú. Jablonecké Paseky. Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
25.4.2023 - 10.5.2023 záměr prodeje p.p.č. 1790/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
25.4.2023 - 10.5.2023 záměr prodeje p.p.č. 2584/67 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
38228/2023 25.4.2023 - 10.5.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravu provozu na silnicích III/28711, III/28716 a III/2879 v rámci provedené stavby „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný, rekonstrukce“ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
37175/2023 25.4.2023 - 10.5.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Tovární, Horská, Náměstí Míru a chodníky v ul. Kokonínská, Nádražní, Školní vše k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
38143/2023 24.4.2023 - 10.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Horní náměstí – parkoviště“ k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
38225/2023 21.4.2023 - 8.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na ÚK „Polní – spojka do Liberecké“ a „Liberecká – k výměníku“ k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
SVS/2023/056288-L 21.4.2023 - 21.5.2023 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat v Libereckém kraji Liberecký kraj Různé
bez č.j. 21.4.2023 - 12.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060877512, dne 12. 5. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) část obce Proseč nad Nisou Zlatá ulička: č. ev. 15 kat. území Proseč nad Nisou (kód 733211): parcelní č. Jiný subjekt Různé
SVS/2023/056288-L 20.4.2023 - 15.5.2023 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY: mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v Libereckém kraji Jiný subjekt Různé
bez č.j. 20.4.2023 - 11.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060881344, dne 11. 5. 2023 od 7:30 do 16:30 hodin, Budovatelů: č. o. 17, 19, 21 Na Vršku: č. o. 2, 4, 6 U Lávky: č. o. 2 U Nisy: č. o. 2, 3, 7, 9, 11, 11a, 20 Vodní: č. o. 18, 20 kat. území Jablonec na Jiný subjekt Různé
bez č.j. 20.4.2023 - 11.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060882738, dne 11. 5. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Raisova: č. o. 12 Jiný subjekt Různé
35596/2023 20.4.2023 - 5.5.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK - ppč. 2450 ("Zvonkové údolí") k.ú. i obec Lučany nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
35506/2023 20.4.2023 - 5.5.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. V Zálesí k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
36835/2023 19.4.2023 - 5.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
37031/2023 19.4.2023 - 5.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. 5.května, k.ú. a obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
37135/2023 19.4.2023 - 31.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lukášovská, ÚK Lukášovská k.ú. Lukášov obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
19.4.2023 - 30.5.2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Návrh Závěrečného účtu za rok 2022 Magistrát - kancelář primátora Různé
19.4.2023 - 22.5.2023 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
35646/2023 19.4.2023 - 4.5.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK: uzavírka parkoviště na Horním náměstí a parkoviště v ulici Palackého naproti Jablonexu, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
36224/2023 18.4.2023 - 12.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Raisova, k.ú. a obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
36008/2023 17.4.2023 - 3.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Zemědělská k.ú. Rýnovice a Lukášov obec Jablonec n.N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.4.2023 - 5.5.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru majetkoprávního Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
bez č.j. 17.4.2023 - 5.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060890744, dne 5. 5. 2023 od 11:30 do 14:30 hodin, Jungmannova: č. o. 5, 7 Jiný subjekt Různé
17.4.2023 - 17.5.2023 Dopravní opatření platné od pondělí 17. 4. 2023 Jiný subjekt Veřejná doprava
15.4.2023 - 28.4.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického - oddělení správy komunikaci Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
35220/2023 14.4.2023 - 2.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nebeská k.ú. Rýnovice obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
bez č.j. 14.4.2023 - 5.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060887593, dne 5. 5. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin, část obce Jablonecké Paseky Erbenova: č. o. 13, 15a Jiný subjekt Různé
32726/2023 14.4.2023 - 14.5.2023 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a stanovení dopravního značení: parkoviště v ulici Jehlářská (nad OD BILLA), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
34812/2023 14.4.2023 - 19.4.2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: ulice Na Úbočí - označení dočasného vyhrazeného parkovacího stání naproti obj. č.p. 4334/25, Rýnovice, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
bez č.j. 13.4.2023 - 3.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060881265, dne 3. 5. 2023 od 7:30 do 16:30 hodin, Budovatelů: č. o. 17, 19, 21 Na Vršku: č. o. 2, 4, 6 U Lávky: č. o. 2 U Nisy: č. o. 2, 3, 7, 9, 11, 11a, 20 Vodní: č. o. 18, 20 kat. území Jablonec nad Jiný subjekt Různé
34314/2023 12.4.2023 - 28.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Zahradní k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
34251/2023 12.4.2023 - 31.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Polní, Stavbařů, „Stavbařů – vnitřní chodníky“ k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná a úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
4/2023 12.4.2023 - 2.5.2023 Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele stánku v lokalitě jablonecké přehrady – „U Prutu“ Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - objekt
4/2023 12.4.2023 - 2.5.2023 záměr pronájmu části p.p.č. 403/1 o výměře 210,6 m2 (dle schématu) včetně stavby stánku na občerstvení v k.ú. Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - objekt
12.4.2023 - 20.4.2023 Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 13,00 hodin Magistrát - kancelář tajemníka Různé
34020/2023 12.4.2023 - 1.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Horská k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
12.4.2023 - 3.5.2023 Nabídka volného bytu pro seniory Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
493229/23/2600-11530-507374 12.4.2023 - 15.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ode dne 13.04.2023 do dne 15.05.2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj zpřístupněn hromadný předpisný seznam čj. 493250/23/2600-11530-507374, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023 Finanční úřad Vyhláška
bez č.j. 11.4.2023 - 28.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060880798, dne 28. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Cvrčkova: č. o. 4 V Nivách: č. o. 40 Jiný subjekt Různé
bez č.j. 11.4.2023 - 2.5.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060887507, dne 2. 5. 2023 od 8:30 do 15:30 hodin, Smetanova: č. o. 82, 83, 87, 89 kat. území Jablonec nad Nisou (kód 655970): parcelní č. 4173/3 Jiný subjekt Různé
33350/2023 6.4.2023 - 15.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jugoslávská, ul. Korejská k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
6.4.2023 - 30.4.2023 Dopravní opatření MHD platné od středy 12. 4. 2023 z důvodu opravy mostu v ulici Nová Pražská Jiný subjekt Veřejná doprava
KULK 25052/2023 5.4.2023 - 21.4.2023 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Bílá Nisa v ř. km 0,0–6,532. Liberecký kraj Různé
KULK 23632/2023 OSŘ 5.4.2023 - 25.4.2023 Usnesení o přerušení odvolacího řízení OÚPSŘ 86/2023- OSŘ Viladomy Jablonec Liberecký kraj Různé
32483/2023 4.4.2023 - 20.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Písečná, k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
31975/2023 4.4.2023 - 19.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/28711u objektu čp. 90 k.ú. i obec Pulečný Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
31867/2023 4.4.2023 - 19.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2878 - ul. Dobrovodská k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
31665/2023 4.4.2023 - 19.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/228711 - ul.Kokonínská + MK Mlýnská k.ú. i obec rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
bez č.j. 3.4.2023 - 21.4.2023 Záměr pronájmu bytu: pro nájemce - FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
3.4.2023 - 19.4.2023 záměr pronájmu nebytového prostoru (kancelář 33 m2, archiv 18 m2), v přízemí objektu Generála Mrázka 16/28, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - jednotka
KULK 25052/2023 3.4.2023 - 21.4.2023 Opatření obecné povahy: Změna stanovení záplavového území a změna vymezení aktivní zóny záplavového území vodního toku Bílá Nisa v ř. km 0,0- 6,532 Liberecký kraj Různé
3.4.2023 - 19.4.2023 záměr zřízení Práva stavby k p.p.č. 606/3 a celé p.p.č. 607/2 vše v k.ú. Rýnovice Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
3.4.2023 - 19.4.2023 záměr výpůjčky celých p.p.č. 600/1, 600/7, 600/9, 606/2, 606/3, 607/2 vše v k.ú. Rýnovice, celých p.p.č. 2565/14, 2565/15, 2710 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, celé p.p.č. 647/13 a částí p.p.č. 537/24 a 537/25 vše v k.ú. Proseč nad Nisou Magistrát - odbor majetkoprávní Pronájem - pozemek
3.4.2023 - 19.4.2023 záměr prodeje části p.p.č. 606/3, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 606/9 o výměře 762 m2 a části p.p.č. 607/2 geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 607/6 o výměře 114 m2 vše v k.ú. Rýnovice Magistrát - odbor majetkoprávní Prodej - pozemek
30905/2023 30.3.2023 - 17.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Aleji k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
30.3.2023 - 12.5.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru humanitního - agenda předškolnílho vzdělávání a školního stravování na oddělení školství Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
bez č.j. 30.3.2023 - 20.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875080, dne 20. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou) Riegrova: č. o. 12 Jiný subjekt Různé
154 EX 158/01-13 30.3.2023 - 9.5.2023 Dražba movitých věcí (souboru movitých věcí) Jiný subjekt Dražební vyhláška
29968/2023 30.3.2023 - 14.4.2023 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 - ul. Čsl. armády k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30457/2023 29.3.2023 - 22.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nádražní (chodník), k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
KHSLB 05981/2023 29.3.2023 - 26.4.2023 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MONITOROVACÍ KALENDÁŘ – KOUPACÍ SEZÓNA 2023 Jiný subjekt Různé
bez č.j. 29.3.2023 - 19.4.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060875104, dne 19. 4. 2023 od 7:30 do 14:30 hodin, část obce Kokonín Krkonošská: č. p. 358, 429, 4697 Turistická: č. p. 4623, 5333 kat. území Kokonín (kód 667960): parcelní č. 684/2 Jiný subjekt Různé
167 EX 21005/14-202 29.3.2023 - 16.5.2023 Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí: Předmětem dražby jsou nemovité věci v katastrální území: 656992 Hraničná nad Nisou, LV: 237. Jiný subjekt Dražební vyhláška
29.3.2023 - 14.4.2023 Výběrové řízení na pozici referent odboru technického - oddělení správy komunikaci Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
30038/2023 28.3.2023 - 30.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Dlouhá k.ú. a obec Jablonec n.N. (chodník) - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29720/2023 27.3.2023 - 31.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 Československé armády a na MK ul. Stará Osada – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
Vytvořeno 5.12.2005 15:45:12 | přečteno 2183400x | Petr Vitvar
load