Vyhledávání v oznámeních

záměr prodeje p.p.č. 489/1 v k.ú. Kokonín

Číslo evidenční:9/2022
Den vyvěšení:9.9.2022
Den sejmutí:11.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

 

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    J A B L O N E C    N A D    N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

záměr prodeje p.p.č. 489/1 v k.ú. Kokonín za minimální kupní cenu ve výši 501.689 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).


Prodej pozemku bude realizován formou elektronické aukce :

https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=41063&lanG=cs&xuser=292447166990278061&slozka=35Vytvořeno 5.12.2005 15:40:12 | přečteno 122758x | Petr Vitvar
load