Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště

Den vyvěšení:9.12.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Příjmení a jméno Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí
Bangha Václav 09.12.2022 20.12.2022
Baranyai Adrian 02.12.2022 13.12.2022
Baranyai Adrian 07.12.2022 19.12.2022
Bartoň Erik 30.11.2022 16.12.2022
Baumová Michaela 09.12.2022 27.12.2022
Beneš Jaroslav 09.12.2022 20.12.2022
Beneš Zdeněk 09.12.2022 19.12.2022
Blaho Jiří 24.11.2022 12.12.2022
Borovička Martin 06.12.2022 19.12.2022
Brablec Roman 30.11.2022 16.12.2022
Brožík Ondřej 28.11.2022 09.12.2022
Bukovac Alexander 06.12.2022 19.12.2022
Cafourek Jiří 07.12.2022 19.12.2022
Cihlářová Magdalena 28.11.2022 09.12.2022
Cihlářová Magdalena 06.12.2022 19.12.2022
Csavoj Jiří 09.12.2022 27.12.2022
Čarná Mária 28.11.2022 09.12.2022
Čarný Daniel 01.12.2022 12.12.2022
Čarný Jan 28.11.2022 09.12.2022
Čarný Milan 30.11.2022 12.12.2022
Čuri Josef 09.12.2022 20.12.2022
Daníček David 09.12.2022 20.12.2022
Dítě Jaroslav 09.12.2022 19.12.2022
Dorta Karel 30.11.2022 12.12.2022
Ducháček Michal 28.11.2022 09.12.2022
Dvořáček Michal 09.12.2022 27.12.2022
Dvořáková Renata 02.12.2022 13.12.2022
Dvořáková Renata 07.12.2022 19.12.2022
Džobáková Julie 09.12.2022 19.12.2022
Frosch Miroslav 23.11.2022 09.12.2022
Gábor Emil 02.12.2022 19.12.2022
Gábor Emil 02.12.2022 19.12.2022
Gábor Emil 09.12.2022 19.12.2022
Giňová Eva 09.12.2022 20.12.2022
Hák Milan 07.12.2022 19.12.2022
Hanuš Jiří 01.12.2022 19.12.2022
Hanuš Jiří 05.12.2022 16.12.2022
Hausmann Josef 09.12.2022 27.12.2022
Hejkrlík Zdeněk 01.12.2022 12.12.2022
Hemek Libor 07.12.2022 19.12.2022
Henych Petr 24.11.2022 12.12.2022
Henych Petr 05.12.2022 16.12.2022
Hofmann René 28.11.2022 09.12.2022
Honzejk Jakub 06.12.2022 19.12.2022
Hora Jaroslav 09.12.2022 20.12.2022
Horáček Vladimír 28.11.2022 09.12.2022
Horáčková Irena 05.12.2022 16.12.2022
Hubatý Jindřich 29.11.2022 12.12.2022
Hujerová Diana 09.12.2022 27.12.2022
Hypša Ladislav 14.11.2022 25.11.2022
Charvát Pavel 28.11.2022 14.12.2022
Janák Josef 30.11.2022 12.12.2022
Janák Josef 07.12.2022 23.12.2022
Janeček Patrik 29.11.2022 15.12.2022
Janeček Patrik 06.12.2022 19.12.2022
Jelínková Petra 28.11.2022 09.12.2022
Jermářová Bohuslava 29.11.2022 12.12.2022
Jíša Pavel 25.11.2022 12.12.2022
Jůna Jan 05.12.2022 21.12.2022
Kasík Roman 07.12.2022 23.12.2022
Klímová Dominika 30.11.2022 12.12.2022
Kolouchová Božena 29.11.2022 12.12.2022
Kopal Tomáš 07.12.2022 19.12.2022
Kopecký Michal 28.11.2022 09.12.2022
Kopecký Stanislav 01.12.2022 12.12.2022
Kováč Jiří 07.12.2022 19.12.2022
Kratejl Milan 09.12.2022 20.12.2022
Kratochvíla Radek 01.12.2022 12.12.2022
Kristrková Dominika 02.12.2022 19.12.2022
Křivánek Jaroslav 30.11.2022 12.12.2022
Kučera Vladimír 30.11.2022 16.12.2022
Kudrnáč Adam 25.11.2022 12.12.2022
Květinský Josef 28.11.2022 09.12.2022
Lauko Jakub 07.12.2022 19.12.2022
Liška David 02.12.2022 13.12.2022
Loudová Veronika 08.12.2022 19.12.2022
Loudová Veronika 09.12.2022 19.12.2022
Macek Daniel 05.12.2022 16.12.2022
Makula Tomáš 23.11.2022 09.12.2022
Mareš Petr 01.12.2022 19.12.2022
Maryšková Tereza 02.12.2022 13.12.2022
Matějka Jiří 09.12.2022 27.12.2022
Miko Miroslav 29.11.2022 12.12.2022
Miko Miroslav 02.12.2022 13.12.2022
Miková Monika 28.11.2022 09.12.2022
Miková Monika 30.11.2022 16.12.2022
Mocek Jiří 08.12.2022 19.12.2022
Papánek Jan 28.11.2022 09.12.2022
Pastorek Dušan 24.11.2022 12.12.2022
Penz Tomáš 01.12.2022 12.12.2022
Pešta Petr 06.12.2022 19.12.2022
Petík Julius 29.11.2022 15.12.2022
Pilná Ivana 09.12.2022 27.12.2022
Polák František 30.11.2022 12.12.2022
Polák František 09.12.2022 20.12.2022
Prokop David 01.12.2022 12.12.2022
Rašín Lukáš 05.12.2022 21.12.2022
Rezler Jiří 28.11.2022 09.12.2022
Rezler Jiří 30.11.2022 12.12.2022
Růžička Martin 07.12.2022 19.12.2022
Růžička Martin 07.12.2022 19.12.2022
Růžička Martin 07.12.2022 19.12.2022
Růžička Martin 07.12.2022 19.12.2022
Růžička Martin 07.12.2022 19.12.2022
Růžička Martin 07.12.2022 19.12.2022
Saček Rudolf 06.12.2022 19.12.2022
Samek Jiří 06.12.2022 19.12.2022
Sirovátková Lenka 09.12.2022 27.12.2022
Sivák Dušan 30.11.2022 12.12.2022
Slavíček Jaroslav 29.11.2022 12.12.2022
Smrž Tomáš 30.11.2022 16.12.2022
Srna Jiří 02.12.2022 19.12.2022
Steklý Martin 02.12.2022 19.12.2022
Steklý Martin 05.12.2022 16.12.2022
Stelcig Milan 09.12.2022 20.12.2022
Stelcig Milan 09.12.2022 20.12.2022
Stelcig Milan 09.12.2022 20.12.2022
Stompe Lukáš 09.12.2022 19.12.2022
Strnadová Romana 30.11.2022 12.12.2022
Strnadová Romana 09.12.2022 19.12.2022
Suchánek Jan 05.12.2022 16.12.2022
Suchánek Jan 06.12.2022 19.12.2022
Svoboda Zdeněk 06.12.2022 19.12.2022
Svozil Josef 28.11.2022 09.12.2022
Šimčík Jakub 30.11.2022 12.12.2022
Šimek René 09.12.2022 27.12.2022
Škoda Jan 28.11.2022 09.12.2022
Škoda Jan 28.11.2022 09.12.2022
Šolc Jiří 29.11.2022 12.12.2022
Štol Jan 30.11.2022 16.12.2022
Šuba Martin 25.11.2022 12.12.2022
Tesař Miroslav 09.12.2022 27.12.2022
Toman Ladislav 30.11.2022 12.12.2022
Türková Alice 07.12.2022 23.12.2022
Türková Alice 07.12.2022 23.12.2022
Tuzarová Jarmila 23.11.2022 09.12.2022
Úradník Jakub 06.12.2022 19.12.2022
Úradník Jakub 09.12.2022 20.12.2022
Váňa Aleš 09.12.2022 19.12.2022
Virt Martin 09.12.2022 20.12.2022
Vokuš Zdeněk 01.12.2022 19.12.2022
Votava Martin 06.12.2022 19.12.2022
Votava Martin 08.12.2022 27.12.2022
Záděra Václav 06.11.2022 19.12.2022
Zajac Josef 09.12.2022 20.12.2022
Závacký Jan 29.11.2022 12.12.2022
Zeman Leo 28.11.2022 09.12.2022
Žiga Rudolf 06.12.2022 19.12.2022

P O U Č E N Í

pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na hlavním pracovišti České pošty v Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici 2 a je k vyzvednutí v pracovních dnech pošty.

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3666524x | Petr Vitvar
load