Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM

Den vyvěšení:2.12.2021
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Jméno a příjmení Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí Číslo jednací
Máslo Jiří 24.11.2021 06.12.2021 3832/2021/SPR/DSA/Plí
Miko Ladislav 23.11.2021 06.12.2021 2965/2021/SPR/OPŘ/Ch
Nádvorník Radim 25.11.2021 05.12.2021 2971/2021/SPR/OPŘ/Ch
Pech Jan 18.12.2021 03.12.2021 667/2021/SPR/OPŘ/Mc
Pech Jan 25.11.2021 09.12.2021 8691/2021/PaVZ/Man
Pelant Martin 24.11.2021 06.12.2021 2834+2763/2021/SPR/DSA/Plí
Strnad Dan 23.11.2021 03.12.2021 2833/2021/SPR/DSA/Plí


Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:

POUČENÍ 

pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po, St – 8.00 – 17.00; Út, Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3235045x | Petr Vitvar