Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM

Den vyvěšení:9.12.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Jméno a příjmení Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí Číslo jednací
Doleček Stanislav 28.11.2022 09.12.2022 3274/2022/SPR/OPŘ/Ko
Doleček Stanislav 06.12.2022 20.12.2022 8442/2022/PaVZ/Man
Duda Radim 06.12.2022 15.12.2022 3215/2022/ŽÚ/B
Duda Radim 08.12.2022 19.12.2022 3211/2022/ŽÚ/N
Dunka Michal 05.12.2022 15.12.2022 0 ZK 426/2022
Džobáková Julie 29.11.2022 09.12.2022 5663/2022/SPR/OPŘ/Ko
Hájek Tomáš 01.12.2022 12.12.2022 6816/2022/SPR/OPŘ/Ko
Henych Petr 29.11.2022 12.12.2022 7987/2022/PaVZ/Man
Janák Josef 30.11.2022 12.12.2022 6820/2022/SPR/OPŘ/Ko
Janák Josef 07.12.2022 22.12.2022 7070/2022/SPR/OPŘ/Mc
Makulová Monika 24.11.2022 09.12.2022 7996/2022/PaVZ/Man
Patka Lukáš 29.11.2022 15.12.2022 2295/2022/SPR/OPŘ/Mc
Pelc Dominik 07.12.2022 23.12.2022 7063/2022/SPR/OPŘ/Mc
Pech Jan 06.12.2022 20.12.2022 8443/2022/PaVZ/Man
Poláček Jiří 01.12.2022 12.12.2022 6587/2022/SPR/DSA/Plí
Polák František 30.11.2022 12.12.2022 6379/2022/SPR/OPŘ/Sk
Šolc Jiří 29.11.2022 12.12.2022 7969/2022/PaVZ/Man
Žiga Ladislav 08.12.2022 22.12.2022 6837/2022/SPR/OPŘ/Mc


Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:

POUČENÍ:

Pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po, St – 8.00 – 17.00; Út, Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3666463x | Petr Vitvar
load