Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM

Den vyvěšení:19.5.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Jméno a příjmení Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí Číslo jednací
Bělík Vladimír 11.05.2022 23.05.2022 3104/2022/PaVZ/Man
Bouška Ondřej 11.05.2022 22.05.2022 2728/2022/SPR/OPŘ/Ko
Brandejs Petr 13.05.2022 25.05.2022 3178/2022/PaVZ/Man
Červeňák Jan 19.05.2022 30.05.2022 2801/2022/SPR/OPŘ/Ko
Čuri Ladislav 10.05.2022 22.05.2022 2365/2022/SPR/OPŘ/Ko
Čuri Ladislav 10.05.2022 22.05.2022 2365/2022/SPR/OPŘ/Ko
Gáborová Jana 05.05.2022 19.05.2022 2103/2022/SPR/OPŘ/Mc
Hanuš Jiří 10.05.2022 20.05.2022 3106/2022/PaVZ/Man
Kiesewetter Michal 10.05.2022 20.05.2022 3114/2022/PaVZ/Man
Linka Martin 10.05.2022 22.05.2022 2713/2022/SPR/OPŘ/Ko
Malý Lukáš 17.05.2022 27.05.2022 2882/2022/SPR/DSA/Plí
Miko Ladislav 13.05.2022 23.05.2022 2822/2022/SPR/DSA/Plí
Mňuk Pavel 09.05.2022 19.05.2022 2625/2022/SPR/OPŘ/Ch
Pech Jan 13.05.2022 27.05.2022 35/2022/SPR/OPŘ/Mc
Polák František 12.05.2022 23.05.2022 2160/2022/SPR/OPŘ/Sk

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:

POUČENÍ 

pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po, St – 8.00 – 17.00; Út, Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370693x | Petr Vitvar
load