Aktuální oznámení

ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou – sanace vlhkého zdiva v 1.PP

Datum zveřejnění:7.2.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:28.2.2023 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Forma zakázky:zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky:ukončené zadávací řízení
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejné zakázky

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Ing. Milošem Velem, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy - sanace vlhkého zdiva v interiéru a exteriéru v 1.P.P. objektu základní školy. Sanace zahrnuje systém hydroizolačních, vysušovacích a stavebních opatření, jejichž cílem je dosažení výrazného snížení obsahu vlhkosti v podzemním i nadzemním zdivu i v souvisejících konstrukcích v objektu ZŠ Rychnovská 215, Jablonec nad Nisou.

Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech administrativních je Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek, tel.: +420 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Ivana Dufková, oddělení přípravy a realizace investic, tel.: +420 483 357 350, e-mail: dufkova@mestojablonec.cz

Prohlídka místa plnění:

Zadavatelem organizovaná prohlídka místa plnění se uskuteční dne 15.02.2023 v 10,00 hodin, sraz je před hlavním vstupem do budovy základní školy z ulice Rychnovská, čp. 215, Jablonec nad Nisou – Kokonín.

Předpokládaný termín plnění:

od 1. 5. 2023 v délce max 183 dnů 

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=jablonec%20nad%20nisou/detail-profilu/SMJNN/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00003422

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3849497x | Petr Vitvar
load