DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 2022

Obrázek akce
Místo konání: Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Jiráskova 4898/9, Jablonec nad Nisou 46601
Datum konání: 26.1.2023 od 9:00 hodin
Typ akce: beseda, přednáška
Více informací na: www.danevimjaknane.cz
Anotace: Seminář z cyklu Daně a účetnictví 2022/2023.

Podrobný popis:

Obsahem již tradičního semináře bude seznámení se s formulářem přiznání daně z příjmu právnických osob s důrazem na propojení účetnictví a základu daně a s upozorněním na nejčastěji se vyskytující daňové chyby a problémy a to i v souvislosti se změnami zákona pro rok 2022. Připomeneme si problémové oblasti, které je nutné v přiznání správně ošetřit – tvorba rezerv, tvorba opravných položek k pohledávkám i zásobám, daňové odpisy, osvobození dividend a podílů na zisku, odpisy pohledávek a daňové promítání nejrůznějších podpor. Opětovně probereme vztah daně z příjmů k bezúplatným plněním, které jsou předmětem daně z příjmů a uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani. Zvláštní pozornost budeme věnovat možnosti zpětného odpočtu daňové ztráty roku 2022 jako nástroje k optimalizaci daňových povinností na dani z příjmů. Formulář daňového přiznání k dani z příjmů FO bude probrán zejména ve vztahu k daňové evidenci a paušálním výdajům. Zařazena bude i problematika paušálního režimu a paušální daně.

load