Významné stromy

Naše město oplývá řadou krásných stromů. Některé stromy byly vysazeny při důležité historické události, významnou osobností či na významném místě. Protože však historické údaje postupně mizí s místními pamětníky, rozhodlo se město Jablonec nad Nisou evidovat tyto stromy jako „významné“.

Skautská lípa, obrázek se otevře v novém okněSkautská lípa

druh stromu: Lípa srdčitá
katastrální území: Jablonec nad Nisou | parcela: 1018/1
význam: vysazena v dubnu 2010, nahradila původní lípu poškozenou při kalamitě 2009, která byla vysazena při oslavě výročí 50 let skautingu v Jablonci nad Nisou
ukázat na mapě

Lípa svobody, obrázek se otevře v novém okněLípa svobody

druh stromu: Lípa srdčitá
katastrální území: Jablonec nad Nisou | parcela: 1030/6
význam: vysazena 5. května 1946 při oslavě prvního výročí národního osvobození
ukázat na mapě

Lípa primátora Zwickau, obrázek se otevře v novém okněLípa primátora Zwickau

druh stromu: Lípa srdčitá
katastrální území: Jablonec nad Nisou | parcela: 110
význam: vysazena primátorem města Zwickau
ukázat na mapě

Liliovník tulipánokvětý, obrázek se otevře v novém okněLiliovník tulipánokvětý

druh stromu: Liliovník tulipánokvětý
katastrální území: Jablonec nad Nisou | parcela: 126/1
význam: pozůstatek botanické zahrady u bývalého městského muzea
ukázat na mapě

Podmínky pro zapsání do seznamu významných stromů města Jablonce nad Nisou

  • Vymezující území: Město Jablonec nad Nisou vymezené katastrálními územími: Jablonec nad Nisou, Kokonín, Rýnovice, Mšeno nad Nisou, Jablonecké Paseky, Vrkoslavice, Proseč nad Nisou a Lukášov.
  • Kriteria pro zařazení stromu: Strom byl vysazen při významné události, významnou osobností, na významné místo, při významné příležitosti.
  • Návrh, podání: Návrh na zařazení dřeviny mezi významné stromy Jablonce nad Nisou může podat fyzická (starší 15 let) nebo právnická osoba na oddělení životního prostředí Městského úřadu Jablonec nad Nisou. Podaný návrh by měl obsahovat název druhu dřeviny, situační určení místa (lokality) výskytu a důvody (kriterium) na zařazení mezi významné stromy Jablonce nad Nisou.
  • Zařazení, evidence: O zařazení dřeviny mezi významné stromy Jablonce nad Nisou rozhoduje Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí. Evidence zařazených dřevin je prováděna oddělením životního prostředí Městského úřadu Jablonec nad Nisou.
  • Ochrana, ukončení evidence: Evidované dřeviny jsou jako všechny stromy obecně chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, před poškozováním a ničením. Ukončení evidence existujících dřevin provádí Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí na základě podkladů oddělení životního prostředí.

Další informace

Vytvořeno 25.6.2010 12:51:35 | přečteno 9160x | Petr Vitvar
load