Ovzduší

Přehled závazných stanovisek ke znečišťování ovzduší

Přehled závazných stanovisek k umístění, stavbě a kolaudaci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydaných Magistrátem města Jablonec nad Nisou.

Vytápění pevnými palivy

Vytápění pevnými palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů, které znečišťují naše ovzduší. Pokud však budete dodržovat zásady správného vytápění, je možné dopad na kvalitu ovzduší omezit. Využít můžete také dotace na nové zdroje vytápění...

Informace o kvalitě ovzduší

Aktuální přehled dat z automatizované stanice Liberec - Rochlice na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.
load