Velkoobjemový odpad

Starý nábytek, koberce, matrace, linolea, atd.

Kontejner na velkoobjemový odpadPatří sem

nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové vany

Nepatří sem

  • stavební suť, dřevo, uliční smetky, asfaltová směs, škvára, struska, kotelní prach, směsné obaly, izolační materiály, kartony a igelity z malování, výkopová zemina, odpad z podnikatelské činnosti, autosedačky, nárazníky - tyto druhy odpadů je možno odevzdat za úplatu na Překladišti Proseč.
  • odpad komunální, který patří do klasické popelnice
  • bojlery, pračky, ždímačky, sudy, blatníky, vany a ostatní železo možno též odevzdat ve výkupnách
  • biologicky rozložitelný odpad, listí, tráva a větve

Kam a kdy odpad odevzdat

Recyklace

neprovádí se

Další informace

  • Každá fyzická osoba, která má uzavřenou smlouvu (dle § 17 odst. 6 Zákona o odpadech) na odvoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu, včetně všech osob starších 15 let žijících ve společné domácnosti, má nárok na bezplatné odložení 200 kg velkoobjemového odpadu a neomezeného množství biologicky rozložitelného odpadu na sběrných dvorech.
  • Upozornění: Žádáme občany, aby svůj odpad přiváželi již přetříděný (papír, Pet, sklo, železo zvlášť) - tato skutečnost vyplývá i ze zákona č. 185/2001 o odpadech. S sebou je nutné mít vlastní občanský průkaz.
  • Tento druh odpadu nepatří ke stanovištím kontejnerů na odpad!
  • V případě, že je osoba držitelem průkazu ZTP a ZTP/P, daná osoba nemusí být osobně přítomna, ale je třeba tento doklad předložit obsluze.
Vytvořeno 6.4.2005 9:10:38 - aktualizováno 11.4.2016 13:12:32 | přečteno 20157x | Petr Vitvar
load