Směsný komunální odpad

, autor: Petr Vitvar

Předměty denní spotřeby z domácností.

Patří sem

znehodnocené, použité nebo nepotřebné předměty denní spotřeby nebo jejich součásti, zlomky dřeva a keramiky, buničiny a textilie, zbytky potravin a pochutin a vychladlý popel z uhlí, dřeva nebo koksu

Nepatří sem

nebezpečný a tříděný odpad

Kam a kdy odpad odevzdat

pro uložení slouží popelnice (60 - 240 l), kontejner (360 - 1100 l) či pytle (110 l), které se sváží v intervalech 1x týdně, 1x za 14 dní nebo kombinovaně

Recyklace

neprobíhá

Další informace

Vytvořeno 3.1.2005 7:56:51 - aktualizováno 4.5.2012 9:41:40 | přečteno 19687x | Petr Vitvar
load