Značky na obalech

Význam značek na obalech výrobků.

ŠipkyŠipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit.

Panáček s košem

Panáček s košem znamená, že použitý obal máte hodit do příslušné nádoby na odpad. Nezapomeňte pokaždé před vyhozením co nejvíc zmenšit objem odpadu, například sešlápnutím. Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takový odpad pak odneste na místo k tomu určené.

Zelený bod

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!

Ikona - do popelnice neTento grafický symbol můžete najít na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Vyjadřuje, že baterie a elektrozařízení nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií a elektrozařízení do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

Další informace

Vytvořeno 18.1.2005 14:14:28 - aktualizováno 8.1.2018 9:55:49 | přečteno 12594x | Petr Vitvar
load