Svoz komunálního odpadu

, autor: archiv MMJN
Směsný komunální odpad se ukládá do černých nádob různých rozměrů a vyváží ve stanovených intervalech. Vlastník nemovitosti či společenství vlastníků mají povinnost se přihlásit k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Plátce poplatku má možnost si vybrat velikost popelnice a stanovit četnost vývozu., aby byl splněn minimální požadavek 60 l na občana za měsíc.

Návod na registraci: Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ceník

Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území statutárního města Jablonec nad Nisou účinný od 1. 1. 2022

velikost nádoby četnost svozu poplatek za měsíc poplatek za rok
60 l 1 x týdně 208,00 2 496,00
60 l 1 x za 14 dnů 104,00 1 248,00
60 l 1 x měsíčně 48,00 576,00
60 l kombinovaný 156,00 1 872,00
80 l 1 x týdně 277,33 3 328,00
80 l 1 x za 14 dnů 138,67 1 664,00
80 l 1 x měsíčně 64,00 768,00
80 l kombinovaný 208,00 2 496,00
110 l (kov) 1 x týdně 381,33 4 576,00
110 l (kov) 1 x za 14 dnů 190,67 2 288,00
110 l (kov) kombinovaný 286,00 3 432,00
120 l 1 x týdně 416,00 4 992,00
120 l 1 x za 14 dnů 208,00 2 496,00
120 l 2 x týdně 832,00 9 984,00
120 l kombinovaný 312,00 3 744,00
240 l 1 x týdně 832,00 9 984,00
240 l 1 x za 14 dnů 416,00 4 992,00
240 l 2 x týdně 1 664,00 19 968,00
340 l 1 x týdně 1 178,67 14 144,00
340 l 1 x za 14 dnů 589,33 7 072,00
340 l 2 x týdně 2 357,33 28 288,00
660 l 1 x týdně 2 288,00 27 456,00
660 l 1 x za 14 dnů 1 144,00 13 728,00
660 l 2 x týdně 4 576,00 54 912,00
770 l 1 x týdně 2 669,33 32 032,00
770 l 1 x za 14 dnů 1 334,67 16 016,00
770 l 2 x týdně 5 338,67 64 064,00
1100 l 1 x týdně 3 813,33 45 760,00
1100 l 1 x za 14 dnů 1 906,67 22 880,00
1100 l 2 x týdně 7 626,67 91 520,00
1100 l 3 x týdně 11 440,00 137 280,00

Nemovitosti, které neleží na svozové trase, mohou pro odkládání odpadu využívat pytle s logem svozové společnosti o objemu 110 l. Sazba poplatku je stejná jako u nádob, tzn. 0,80 Kč za litr. Pytle lze vyzvednout na pracovišti oddělení rozpočtu a poplatků z boku radnice.

Platby se zasílají na účet 19-121451/0100. Každý plátce poplatku má svůj variabilní symbol, který bude pro každou platbu stejný.

Další informace

Vytvořeno 8.7.2021 13:13:03 | přečteno 8563x | Petr Vitvar
load