Bioodpad

, autor: archiv MMJN

Tráva, listí, větve a ostatní biologicky rozložitelný odpad.

Patří sem

tráva, listí, větve a ostatní biologicky rozložitelný odpad

Nepatří sem

zbytky potravin živočišného původu

Kam a kdy odpad odevzdat

Recyklace

předáván do kompostárny, kde probíhá přeměna na kompost, zahradní substrát

Další informace

  • Každá fyzická osoba, která má uzavřenou smlouvu (dle § 17 odst. 6 Zákona o odpadech) na odvoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu, včetně všech osob starších 15 let žijících ve společné domácnosti, má nárok na bezplatné odložení 200 kg velkoobjemového odpadu a neomezeného množství biologicky rozložitelného odpadu na sběrných dvorech.

  • Tento druh odpadu nepatří ke stanovištím kontejnerů na odpad!
  • Štěpkování větví pro občany
Vytvořeno 18.1.2005 10:49:59 - aktualizováno 9.4.2019 13:12:39 | přečteno 14890x | Petr Vitvar
load