Žiju tu rád

Spokojeností lidí s životem v Jablonci nad Nisou se zabývala obecně prospěšná společnost CI2, o.p.s. v dotazníkovém šetření, které prováděla ve městě v první polovině letošního roku. Toto šetření se provádělo opět po čtyřech letech. Výsledek šetření shrnuje zpráva o spokojenosti obyvatel s kvalitou života v Jablonci nad Nisou.

Od roku 2010, kdy probíhal poslední takto rozsáhlý průzkum, se ve městě mnohé změnilo. Došlo nejen k reorganizaci radnice a úsporám v jejím provozu, ale i k rozšíření a zkvalitnění služeb pro občany. Došlo ke snížení městského dluhu a stabilizaci ekonomiky. Byla vybudována nová onkologie a teplárna přešla do majetku města. Jak tyto a mnohé další změny v chodu Jablonce nad Nisou hodnotí jeho obyvatelé a zda je vůbec zaznamenali, je patrné z výsledků šetření ve zprávě Spokojenost obyvatel s kvalitou života v Jablonci nad Nisou.

„V rámci dotazníkového šetření jsme získali 570 vyplněných dotazníků. Nejvíce jsou zastoupeny věkové skupiny 31 – 40 a 21 - 30 let a z 52% odpovídaly ženy. Mezi respondenty převládali lidé se středoškolským vzděláním a 51% dotazovaných byli zaměstnaní lidé,“ stručně charakterizuje vzorek obyvatel autor zprávy Viktor Třebický ze společnosti CI2.

Z výsledků vyplývá, že většina respondentů (86,8 %) je se životem ve městě spokojena. Lidé si pochvalují zejména dostatek možností provozovat své koníčky a záliby, poměrně vysoko jsou hodnoceny také zdravotní služby ve městě a MHD. V obou posledně jmenovaných oblastech spokojenost občanů oproti roku 2010 znatelně stoupla.

V předvánočním období proběhlo také dotazníkové šetření s názvem Žiju tu rád 2013, které mělo poukázat na témata, která by, vedle těch hlavních, lidé ve zprávě o kvalitě života rádi našli více rozpracovaná. V anketě dominovalo téma bezpečnosti a lidé velmi často uváděli také poznámky související s dopravou – průjezdnost městem, parkování a stav komunikací. Podrobnější informace k těmto tématům jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách Zprávy.

Publikace ke stažení

Články k tématu

Další informace

Vytvořeno 8.8.2014 13:25:38 | přečteno 5029x | Petr Vitvar
load