Pod přehradou

Po dostavbě tělesa hráze Mšenské údolní nádrže zůstalo prostranství mezi tělesem hráze a přeložkou silnice U Přehrady nevyužito. Rovněž této ploše proto byla dána parková úprava.

Teprve rozsáhlá sanace podloží v letech 1998-2000 zamezila dalším průsakům a umožnila zamokřené níže položené plochy rekultivovat.

V parku je též nově umístěn pomník ing. Otto Intze, profesora z Aachenu, který vyprojektoval protipovodňovou soustavu přehrad v Jizerských horách.

Pomník měl pohnutou historii. Poprvé byl odhalen 17. května 1943. Původní umístění není známo. Předpokládá se, že to bylo přímo na hrázi. Patrně po roce 1945 se stal obětí jazykových čistek českého pohraničí a byl svržen z hráze do vod přehrady. Tam pak odpočíval půl století. Koncem 90. let 20.stol byl náhodně objeven potápěči. Následně byl vyloven a v roce 2003 byl pak znova osazen do parku. Parkem protéká regulovaný Mšenský potok, který dotváří spolu s dospělými zástupci listnatých i jehličnatých dřevin atmosféru přírodního parku.

Vytvořeno 14.3.2007 14:38:05 | přečteno 3808x | Petr Vitvar