Anenské náměstí

(Kaiser-Josefs-Platz, Bürger Platz, Dukelské nám.) První jabloneckou veřejnou plochou, která se dočkala parkové úpravy bylo prostranství původního jabloneckého hřbitova, na kterém se přestalo pohřbívat roku 1808.

Později byla část prostranství hřbitůvku přeťata nově založenou ulicí Soukennou a rovněž kus pozemku zabrala Občanská třída. Koncem 70. let 19. stol., patrně v souvislosti s rozvojem dolní části městského centra se zrodila iniciativa zbytek plochy hřbitova přeměnit na park.

Do středu rodícího se parčíku byla na piedestal umístěna socha Josefa II., tehdy velmi oblíbeného tzv. „selského“ císaře. Po vzniku Československa v rámci odstraňování habsburské symboliky byla odstraněna i socha Josefa II. Na uvolněné místo byla umístěna socha rytíře Rüdigera od sochaře Metznera, z nerealizované kašny ve Vídni. Po dokončení stavby římskokatolického kostela na Horním náměstí byla socha roku 1932 přesunuta tam. V roce 2002 byly v parčíku provedeny úpravy, které spočívaly ve vyřezání křovin, zpevnění cestiček zámkovou dlažbou a doplnění městského mobiliáře Původní fialově kvetoucí rododendron a stromové patro tvořené zástupci javoru mléče, jasanu ztepilého a pyramidálního dubu, byly doplněny lípou malolistou, několika kusy tavolníku a záhony trvalek.

Vytvořeno 14.3.2007 14:37:54 | přečteno 4579x | Petr Vitvar