Hodnocení stavu životního prostředí

Město Jablonec nad Nisou se spolu s městem Semily zapojily do projektu „Hodnocení stavu životního prostředí měst“. Jedná se o roční projekt od července 2009, jehož hlavní nositelem je Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., ve spolupráci s norským partnerem TOI - The Institute of Transport Economics.

TIMUR

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s., (TIMUR) vznikla v roce 2002 za významného přispění Ministerstva životního prostředí ČR. Jedná se o sdružení nestátních neziskových organizací a partnerských měst, jehož posláním je podporovat udržitelný rozvoj měst, obcí a jejich sdružení v ČR zaváděním místních indikátorů udržitelného rozvoje. Více na www.timur.cz.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí obyvatel města. Stanoveného cíle lze dosáhnout především zvyšováním informovanosti obyvatel pomocí indikátorů udržitelného rozvoje (odrážející spokojenost obyvatel v oblasti sociální, ekonomické, životního prostředí aj.) a dalších nástrojů (strategické plánování, účast veřejnosti - ankety a dotazníková šetření).

Co jsou indikátory udržitelného rozvoje? (odkaz na web sdružení TIMUR)

Téma 2009 pro Jablonec nad Nisou

Téma 200X - logoPlánovací akce jejímž cílem bylo během Jabloneckých podzimních slavností (25. - 30. 9. 2009) intenzivněji zapojit obyvatele města a další klíčové skupiny do rozhodování o rozvoji města a strategickém plánování pomocí volby klíčových témat pro rozvoj města.

Dotazníkové šetření

Koncem listopadu 2009 probíhalo v Jablonci dotazníkové šetření na zjištění dvou mezinárodních indikátorů: A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a A.3 Mobilita a přeprava místních cestujících.

Obálka Zprávy o kvalitě života v Jablonci, obrázek se otevře v novém okněZpráva o kvalitě života v Jablonci nad Nisou

Rozbor oblastí týkajících se životního a veřejného prostředí města a spokojenost obyvatel s nimi. Jednotlivé jevy jsou prezentovány prostřednictvím indikátorů a srovnáváním výsledků s jinými městy a jinými územními úrovněmi (benchmarking).

Indikátorová sada pro Jablonec nad Nisou

Sady indikátorů hodnotí udržitelný rozvoj města především v souvislosti se spokojeností obyvatel města se stavem okolního životního prostředí. Sada bude využívána během hodnocení vývoje a rozvoje zástupci veřejné správy (politiky a pracovníky MěÚ) a k prezentování veřejnosti. Témata pro vytvoření těchto sad vycházejí z dotazníkového šetření mezi veřejností a z plánovacích akcí a jsou přímo napojená na konkrétní schválený strategický plán rozvoje města.

Mezinárodní konference pro udržitelný rozvoj měst

Tématem konference byly problémy, s nimiž se města při svém rozvoji potýkají, používané strategie a postupy jejich řešení a metody posuzování kvality života. Součástí byly také prezentace praktických přístupů k udržitelnému rozvoji měst odborníků z Norska a Vlámska (Belgie). Termín konání: 25. - 26. května 2010 v Eurocentru Jablonec nad Nisou.

Další informace

TIMUR logo 2, obrázek se otevře v novém okněLoga - eea grants / norway grants / nadace rozvoje občanské společnosti, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 15.3.2010 14:06:19 - aktualizováno 20.8.2010 13:05:40 | přečteno 9525x | Petr Vitvar
load