Sociálně–právní ochrana dětí

Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění. Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje zejména na:

  • děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnost plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
  • děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče
  • děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život (např. zanedbávají školní docházku, požívají alkohol, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo čin jinak trestný, případně opakovaně páchají přestupky atd.)
  • děti, které se dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu
  • děti, na kterých byl spáchán trestný čin, nebo je zde podezření ze spáchání takového činu
  • děti, které jsou na základě žádosti rodičů nebo jiných odpovědných osob za výchovu, opakovaně nebo dlouhodobě umisťovány do zařízení zajišťující nepřetržitou péči o děti
  • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu
  • děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu

Součástí sociálně právní-ochrany dětí je i mezinárodně-právní ochrana dětí.

Životní situace

Návody na řešení životních situací z oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Dokumenty ke stažení

ikona souboruStandardy sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Jablonec nad Nisou

ikona souboruObvody sociálních pracovníků

ikona souboruObvody kurátorů

Vytvořeno 17.5.2019 12:38:16 | přečteno 6104x | Petr Vitvar
load