Komunitní plánování

, autor: archiv MMJN

Komunitní plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou.

Proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Jablonec nad Nisou započal v roce 2008. V té době byly ustaveny čtyři pracovní skupiny a vznikl I. komunitní plán. Do tvorby následujícího komunitního plánu již byly zapojeny spádové obce a bylo tak zahájeno plánování sociálních služeb pro celý správní obvod ORP Jablonec nad Nisou. Pracovní skupiny se nadále pravidelně scházejí a jejich členové se mimo jiné podílejí na tvorbě ročních akčních plánů. Prostřednictvím těchto plánů může město ve spolupráci s organizacemi lépe sledovat potřebnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb na svém území.

V roce 2023 bude zahájena tvorba nového v řadě již 5. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb Jablonecka na období 2024-2027. Do přípravy plánu budou zapojeni všichni účastníci systému sociálních služeb, tedy uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé. Jeho spolutvůrcem se můžete stát i vy. 

Jednání pracovních skupin jsou otevřená všem občanům a zájmovým skupinám. Můžete se stát hostem nebo jejich novým členem. Stačí se obrátit na koordinátorku komunitního plánování či manažerky pracovních skupin. Uvítáme rovněž jakékoliv podněty pro zlepšování v sociální oblasti na Jablonecku písemnou či elektronickou formou.


Komunitní plán

Příspěvky na podporu sociálních služeb

Vzdálená dílčí podpora

Další informace

load