Komunitní plánování

, autor: archiv MMJN

Komunitní plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou.

Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Jablonec nad Nisou započalo v roce 2008, kdy rovněž proběhlo dotazníkové šetření. Jeho výsledky jsou součástí I. Komunitního plánu. Již v té době byly ustaveny pracovní skupiny, které jsou složeny ze zástupců z řad uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů služeb a města. Od chvíle svého vzniku se pracovní skupiny scházejí pravidelně každý měsíc (vyjma prázdninových) a jejich členové se mimo jiné podílejí na tvorbě ročních „akčních“ plánů. Prostřednictvím těchto plánů může město ve spolupráci s organizacemi lépe sledovat potřebnost a efektivitu poskytovaných sociálních služeb na svém území.

Jednání pracovních skupin jsou otevřená všem občanům či zájmovým skupinám. Můžete se stát jejími novými členy. Stačí se obrátit na koordinátorku komunitního plánování či manažery pracovních skupin. Rovněž uvítáme jakékoliv podněty pro zlepšování sociální péče na Jablonecku písemnou či elektronickou formou.

Komunitní plán

Příspěvky na podporu sociálních služeb

Vzdálená dílčí podpora

Další informace

load