Zdravotnictví a sociální služby

Aktuální zprávy

Aktuální články s tématikou zdravotnictví a sociálních služeb...

Koronavirus (COVID-19)

Informace k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Komunitní plánování

Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Jedná se o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny.

Neziskové organizace

Adresář neziskových organizací z oblasti zdravotní a sociální působících v Jablonci n. N. a okolí.

Katalog sociálních služeb

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících.

Sociálně–právní ochrana dětí

Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění. Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
load