Pulečný

, autor: archiv MMJN

Obec Pulečný spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Návrh Změny č. 1. Územního plánu Pulečný pro společné jednání

Územní plán Pulečný

Na žádost obce pořídilo oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou nový Územní plán Pulečný. Zastupitelstvo obce Pulečný vydalo nový územní plán usnesením č. 12/155/2011 na svém 12. zasedání ZO dne 21. 11. 2011. Územní plán Pulečný nabývá právní moci dne 16. 12. 2011.

Územní studie

Územní studie k ÚP Pulečný - lokalita Z1

Územní studie k ÚP Pulečný - lokalita Z18

Územní studie k ÚP Pulečný - lokalita Z27

Návrh Zprávy o uplatňování ÚP Pulečný

Vytvořeno 27.5.2008 13:18:24 - aktualizováno 19.8.2021 13:14:26 | přečteno 6471x | Petr Vitvar