Lučany nad Nisou

, autor: archiv MMJN

Město Lučany nad Nisou spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Na žádost města Lučany nad Nisou pořídilo oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou nový Územní plán Lučany nad Nisou. Zastupitelstvo města Lučany nad Nisou rozhodlo o vydání územního plánu dne 13.10.2016 usnesením č. 168/2016. Územní plán Lučany nad Nisou nabyl účinnosti dne 11.11.2016, Změna č. 2 nabývá účinnosti 17.12.2022.

Úplné znění Územního plánu Lučany nad Nisou po vydání Změny č. 2

Změna č. 2

Zpráva o uplatňování ÚP Lučany

Územní studie

Územní studie k Územnímu plánu Lučany nad Nisou - lokalita č. 37B

Územní studie k Územnímu plánu Lučany nad Nisou - lokalita č. A21

Územní studie k Územnímu plánu Lučany nad Nisou - lokalita č. 30 a 38

Územní studie k Územnímu plánu Lučany nad Nisou - lokalita č. 109a

Územní studie k Územnímu plánu Lučany nad Nisou – lokalita č. A11

Územní studie k Územnímu plánu Lučany nad Nisou – lokalita č. A10

Vytvořeno 25.7.2011 16:33:46 - aktualizováno 2.12.2022 9:50:13 | přečteno 8852x | Petr Vitvar
load