Janov nad Nisou

, autor: archiv MMJN

Obec Janov nad Nisou spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Na žádost obce Janov nad Nisou pořídilo oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou nový Územní plán Janov nad Nisou. Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání územního plánu dne 19. 9. 2018 usnesením č. 79/2018. Územní plán Janov nad Nisou nabyl účinnosti dne 3. 11. 2018.

Nový Územní plán Janov nad Nisou

Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Územní studie

Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.18

Územní studie k Územnímu plánu Janov nad Nisou - lokalita U.26 Loučná n. N. (nové znění 07/2019)

Vytvořeno 22.11.2011 8:47:02 - aktualizováno 10.12.2019 9:47:06 | přečteno 5019x | Petr Vitvar
load