Frýdštejn

, autor: archiv MMJN

Obec Frýdštejn spadá od 1.1.2021 v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Územní plán Frýdštejn

Územní plán obce Frýdštejn pořídil odbor rozvoje Městského úřadu Turnov. Zastupitelstvo obce Frýdštejn rozhodlo o vydání územního plánu dne 14.12.2017 usnesením č. 7/17. Územní plán Frýdštejn nabyl účinnosti 30.12.2017.

Vytvořeno 18.2.2021 8:43:30 | přečteno 209x | Petr Vitvar