Dalešice

, autor: archiv MMJN

Obec Dalešice spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Územní plán Dalešice

Na žádost obce pořídilo oddělení územního plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou nový Územní plán Dalešice. Zastupitelstvo obce Dalešice vydalo nový územní plán usnesením č. 14/12122011 na svém 14. zasedání ZO dne 12. 12. 2011. Územní plán Dalešice nabývá právní moci dne 5. 1. 2012.

Zastavovací - urbanistická studie pro lokalitu Z16

Zpráva o uplatňování ÚP Dalešice

Vytvořeno 5.2.2009 13:24:15 - aktualizováno 9.11.2020 14:30:31 | přečteno 7639x | Petr Vitvar
load