Bedřichov

, autor: archiv MMJN

Obec Bedřichov spadá v rámci územně plánovací činnosti do správního obvodu oddělení územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou

Zastupitelstvo obce Bedřichov rozhodlo o vydání Územního plánu Bedřichov dne 25. října 2012 usnesením č. 160/2012. Územní plán Bedřichov nabyl účinnosti dne 9. listopadu 2012.

Upozornění: Krajský soud v Liberci svým rozsudkem č.j. 64A 7/2013 – 340 dne 7.1.2014 zrušil část opatření obecné povahy Územního plánu Bedřichov, a to v části vymezení plochy veřejného prostranství – Komunikace Z67 (obslužná komunikace nad Horskou službou). Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bedřichov zahájil Magistrát města Jablonce nad Nisou, odd. územního plánování pořizování 1. změny Územního plánu Bedřichov, a to pouze ve smyslu prověření lokality Z67. V současné době se pořizování změny nachází ve fázi po společném jednání s dotčenými orgány, okolními obcemi a krajským úřadem.

1. změna územního plánu

Územní plán Bedřichov

Výroková část

Odůvodnění

Zpráva o uplatňování ÚP Bedřichov

Vytvořeno 27.3.2007 12:17:41 - aktualizováno 23.7.2020 9:23:46 | přečteno 10546x | Petr Vitvar
load