Územní plán Jablonec nad Nisou

, autor: archiv MMJN

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.

ÚP Jablonec nad Nisou - dokumentace (06/2017)

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pořídilo oddělení územního plánování nový Územní plán Jablonec nad Nisou, který nabyl účinnosti dne 26. června 2017. Zastupitelstvo města schválilo nový Územní plán Jablonec nad Nisou dne 18. května 2017, a to vč. rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci procesu pořizování územního plánu (usnesení č. ZM/111/2017 a č. ZM/112/2017).

Územní plán Jablonec nad Nisou - úplné znění po nabytí účinnosti Změny č. 1 a 2 (11/2021)

Úplné znění Změny č. 1 a 2 (11/2021) nabývá účinnosti 8. 12. 2021

Změna č. 1

Vydání změny č. 1 Územního plánu Jablonec nad Nisou schválilo Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou dne 18. 11. 2021, nabývá účinnosti 8.12.2021.

Změna č. 2

Vydání změny č. 2 Územního plánu Jablonec nad Nisou schválilo Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou dne 23. 5. 2019, nabyla účinnosti 12. 6. 2019.

Změna č. 3

Změna č. 4

Změna č. 5

Změna č. 6

Změna č. 8

Mapová aplikace

Mapová aplikace Územní plán města Jablonec nad Nisou

Mapové aplikace pro území ORP Jablonec nad Nisou má pouze informativní charakter.

Územní studie

Územní studie k Územnímu plánu Jablonec nad Nisou

9.2.2018 10:48:21 - aktualizováno 8.11.2021 17:52:47 | přečteno 3644x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 27.3.2007 12:25:20 - aktualizováno 6.5.2022 8:51:08 | přečteno 51078x | Petr Vitvar
Štítky: územní plánování
 
load