Územně analytické podklady

Územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Územně analytické podklady jsou zpracovány pro celé správní území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, který zahrnuje města Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lučany nad Nisou a obce Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Josefův Důl, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rádlo. Od 1.1.2021 je rozšířena hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou o obec Frýdštejn. Data pro obec Frýdštejn budou postupně zapracovávány v rámci průběžné aktualizace, ke konečnému zapracování dojde v 6. úplné aktualizaci územně analytických podkladů.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

Územně analytické podklady slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace (především územních plánů obcí), jejich změn a pro rozhodování v území. Jsou aktualizovány průběžně a jednou za čtyři roky je pořízena jejich úplná aktualizace.

Mapová aplikace: Výkresy ÚAP - ZÚR

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Jablonec nad Nisou ke dni 31.12.2020

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Rozbor udržitelného rozvoje území

Informace o technické infrastruktuře

Dle stavebního zákona 183/2006 Sb. §166 odst.2, pořizovatel územně analytických podkladů zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27 stavebního zákona.

Loga IPRM - EU - MMR 2012

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

Vytvořeno 27.1.2009 10:18:05 - aktualizováno 2.2.2021 14:16:11 | přečteno 16465x | Petr Vitvar
load