Urbanistická geologie

, autor: Česká geologická služba

Urbanistická geologie má ve světě rostoucí význam pro plánování optimálního využití zastavitelného území města. Stoupající hustota zalidnění většiny měst má značný vliv na ekologické zatížení jejich zemského povrchu i podzemí v podobě znečištění půdy, podzemích vod, změny modelace krajiny, geodynamických jevů a výskytu nových geologických rizik, včetně industriálních emisí a radioaktivního spadu.

Prostor pod městskými aglomeracemi má rostoucí význam a hodnotu, neboť může poskytnout náhradu za nedostatek místa na povrchu města. Geologická stavba jeho podzemí je zkoumána kromě multidisciplinární analýzy sítě vrtů a sond také pomocí nedestruktivních geofyzikálních metod. Proto Česká geologická služba v roce 2018 na žádost Magistrátu Jablonce nad Nisou zahájila výzkum urbanistické geologie správního území tohoto města. Cílem výzkumu bylo shromáždit o tomto prostoru široké spektrum informací o geologii, geofyzikálním poli, přírodních zdrojích, hydrogeologii, inženýrské geologii, geochemii půd, včetně nežádoucích geologických jevů přírodního, industriálního i emisního původu a poskytnout je Magistrátu jako podklady využitelné pro rozvoj města.

Textová zpráva:

ikona souboruStudie urbanistické geologie Jablonce nad Nisou

Mapy:

 1. ikona souboruMapa dokumentačních bodů
 2. ikona souboruMapa geologická
 3. ikona souboruMapa hydrogeologická
 4. ikona souboruMapa - podzemní objekty
 5. ikona souboruMapa - zásahy do reliéfu

Přílohy:

 1. ikona souboruKvalifikovaný odhad objemu vytěženého granitu
 2. ikona souboruChemické analýzy mapovaných pramenů
 3. ikona souboruHodnocení rizikovosti vybraných lokalit systémem Nemeton
 4. ikona souboruTřídy těžitelnosti hornin dle ČSN
 5. ikona souboruTěžitelnost zemin dle ČSN
 6. ikona souboruPřevodník mezi třídami těžitelnosti
 7. Mapování
  7.1 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS I. B
  7.2 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS II. B
  7.3 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS III. B
  7.4 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS IV. B
  7.5 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS V. B
  7.6 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS VI. B
  7.7 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS VII. B
  7.8 ikona souboruMapování Jablonec Db pro ČGS VIII. B
  7.9 ikona souboruZávěrečné slovo map. Jablonec
 8. ikona souboruPodélný profil úsekem kanalizačního sběrače Jablonec – Liberec
 9. ikona souboruPrimární chemické analýzy půdních vzorků
 10. ikona souboruMapy koncentrace vybraných prvků ve svrchní vrstvě půdy
 11. Řezy
  11.1 ikona souboruŘez K1
  11.2 ikona souboruŘez K2
  11.3 ikona souboruŘez K3
  11.4 ikona souboruŘez K4
  11.5 ikona souboruŘez S1
  11.6 ikona souboruŘez S2
  11.7 ikona souboruŘez S3
 12. ikona souboruSchéma vrstev
Vytvořeno 15.7.2020 11:27:23 | přečteno 1601x | Petr Vitvar
load