Územní plánování

Územní plány Jablonce nad Nisou a okolních obcí, územně analytické podklady...

Územní plán Jablonec nad Nisou

Územní plán města
Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury

Územní plány okolních obcí

Územní plány okolních obcí

Územní plány okolních obcí ve správním obvodu Jablonce nad Nisou.

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady
Územně analytické podklady pro správní obvod s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou.
load