Zastavení č. 1: Radnice - Mírové náměstí

Konec 19. a počátek 20. století byl v Jablonci poznamenán rychlým hospodářským rozvojem, s nímž souvisel i nárůst počtu obyvatel. Celkový vývoj se projevoval i potřebou výstavby veřejně-správních budov. Také stará radnice - dnešní městská knihovna na Dolním náměstí - přestala stačit aktuálním potřebám. Již v roce 1910 se objevil návrh nového objektu. První světová válka na delší dobu zmařila plány a znovu se začalo o možném řešení uvažovat až v polovině dvacátých let.

Na novou radnici byla vypsána 10. 11. 1928 veřejná architektonická soutěž. Zadáním byla pevně stanovena poloha budovy, počet a velikosti kanceláří, společenských a dalších prostor. Do stanovené uzávěrky soutěže došlo 177 (!) soutěžních návrhů, na kterých se podíleli architekti z celé střední Evropy. Dvanáct z nich pak bylo vybráno do užšího kola, ze kterého vyšel vítězně návrh mladého libereckého architekta Karla Wintera. Jeho moderní funkcionalistické pojetí splňovalo po určitých korekcích představy zadavatele. Budova obsahovala nejen administrativní část, ale nacházelo se v ní i kino, v 1. patře kavárna a v suterénu vinárna s tanečním parketem.

Stavba byla zahájena v jarních měsících roku 1931, načež velmi rychle postupovala. Již v létě začala železobetonová stavba vyrůstat ze země a koncem téhož roku se mohlo začít se stavbou 51 metrů vysoké věže. Celá stavba byla dokončena v říjnu 1932, tedy za necelých 20 měsíců. Do konce roku 1932 byl ze staré radnice přestěhován městský úřad a 13. 1. 1933 slavnostně zasedala v nové zasedací síni městská rada a 10. února pak městské zastupitelstvo.

Rozpočet stavby činil 22,5 mil. Kč a byl kryt půjčkami od městského penzijního fondu, zemské banky a hypotékou jablonecké spořitelny. Stavbu realizovala účelově založená společnost sestávající ze stavitelů Emiliana a Emila Herbigových, firmy Anton Ullrich a syn a podniku Rella a synovec. Na stavbě pracovalo asi 1900 dělníků ze 135 firem. Celková zastavěná plocha činí 2.428 m².

O realizaci projektu se významnou mírou zasloužil tehdejší pokrokový a prozíravý starosta K. R. Fischer. Objekt radnice patří k funkcionalistickým stavbám, které přiřadily meziválečnou architekturu k evropskému vrcholu. Významné je také celkové urbanistické řešení středu města, který byl prohlášen za památkovou zónu a radnice sama památkovým objektem.

Fotogalerie - zastavení č. 1

Mapa

 

Mírové náměstí

 

Mírové náměstí

 

Mírové náměstí

 

Mírové náměstí

 

Radnice - kavárna

 
 
Vytvořeno 21.6.2006 10:34:49 | přečteno 20446x | Petr Vitvar
load