Církve

Přehled církví působících v Jablonci nad Nisou 

Apoštolská církev v Jablonci nad Nisou

Pražská 1462/8, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 703 438 010, 724 435 476
E-mail: janika45@email.cz
Kontaktní osoba: Jan Džobák, Radomil Matouš

Bohoslužby: neděle 15:00

 

Evangelikální Baptisté Jablonec, z. s.

Máchova 3556/39b, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 608 825 760
E-mail: petrbaca@gmail.com
Web: http://baptistejablonec.cz
Kontaktní osoba: Petr Bača

Církev Bratrská jednota baptistů je reformovanou protestantskou církví s kongregačním zřízením. Věroučným základem a závaznou normou baptistů je Písmo svaté. Hlavní část bohoslužeb a biblického vyučování tvoří kázání a výklad Božího Slova. Tato společná shromáždění jsou oproštěna od ceremonií. Součástí shromáždění jsou také modlitby a moderní duchovní písně. Bohoslužby: neděle 9:30

 

Farní obec Starokatolické církve v Jablonci

Kostel Povýšení sv. Kříže, Husova 1560/2, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 731 260 051
E-mail: kolaczek@seznam.cz
Web: http://www.starokatolici-jablonec.cz
Kontaktní osoba: ThDr. Karel Koláček

Starokatolické hnutí se zrodilo jako oponující reakce na novoty I. vatikánského koncilu (1869-1870) vyjádřené dogmaty o papežské neomylnosti a nejvyšší soudní moci. Odpůrci závěrů koncilu se nazvali „starokatolíky“, neboť se cítili být vázáni starší, předkoncilní katolickou tradicí. Starokatolické národní církve jsou od roku 1889 sdruženy v tzv. Utrechtské unii a založily Mezinárodní starokatolickou biskupskou konferenci. Dnes najdete Starokatolickou církev v Německu, Rakousku, ČR, Švýcarsku, Nizozemí, Polsku, Chorvatsku, Slovensku, USA. V České kotlině tyto myšlenky zakořenily zejména v pohraničí mezi tamním německojazyčným obyvatelstvem (do odsunu cca 28 tis. věřících) a srdcem hnutí bylo město Varnsdorf. Starokatolické obce dnes najdete také např. v Praze, Varnsdorfu, Jablonci n. N., Desné v J. h., Šumperku, Brně, Zlíně, Pacově, Pelhřimově, Strakonicích, Táboře, Plzni, Jihlavě a Havlíčkově Brodě. Bohoslužby: neděle 10:00.

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablonci nad Nisou

Pod Baštou 1375/10, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 488 388 584, 724 173 975
E-mail: jablonec@evangnet.cz
Web: http://evangelicijbc.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Titěra

Českobratrská církev evangelická patří mezi evangelické církve vzešlé z reformace. Vznikla v roce 1918 spojením Evangelické církve Augsburského vyznání a Evangelické církve Helvetského vyznání. (Obě církve působily na našem území od vydání Tolerančního patentu v r. 1781.) Je to společenství lidí věřících v Boha, kterého poznává v příbězích lidu Izraele a v příběhu Ježíše z Nazareta. Věří, že církvi vládne vzkříšený Kristus, který ji svým slovem a mocí Božího Ducha utváří, orientuje a nese. Bohoslužby: neděle 9:30.

 

Křesťanský sbor Dobrá zpráva, z.s.

Podhorská 4454/66a, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 722 824 669
E-mail: info@ksdz.cz
Web: http://www.ksdz.cz
Kontaktní osoba: Jana Hauznerová

Křesťanský sbor Dobrá zpráva vznikl v roce 1991 jako křesťanské společenství řadící se k evangelikálně-charismatickému proudu protestantských církví. Není součástí stávajících křesťanských denominací, je však přátelsky spojen s mnoha křesťany a sbory v České republice i v zahraničí. Bohoslužby: první neděle v měsíci v 10:00, jinak vždy v 15:30

 

Náboženská obec Církve československé husitské v Jablonci nad Nisou

Podhorská 582/11, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 723 354 364
E-mail: jablonec@ccshhk.cz
Web: http://www.ccshhk.cz/nabozenskeobce/jablonec-nad-nisou
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Mlýnková

Církev československá husitská navazuje na odkaz Mistra Jana Husa a dědictví české reformace. O nedělích a svátcích ve svých sborech a modlitebnách slaví liturgii se svátostí večeře Páně, vysluhovanou pod obojí - chlebem a vínem. Jejím posláním je „naplnit Duchem Kristovým současné poznání vědecké a snažení mravní“. Její učení se řídí Písmem svatým - Biblí. V Jablonci nad Nisou se schází v novogotickém chrámu Dr. Farského a v modlitebně k biblickým hodinám a modlitbám matek. Bohoslužby: neděle 14:00

 

Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Jablonci nad Nisou

Máchova 766/29, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 608 155 113
E-mail: jablonec-ochr@evangnet.cz
Web: http://www.jednotabratrska.cz
Kontaktní osoba: Dagmar Kubíčková

Sbor patří do Jednoty bratrské, latinsky Unitas fratrum, anglicky Moravian Church. Základ této církvi v hornolužickém Herrnhutu (Ochranově) dali 1727 moravští exulanti. V Jablonci působí od roku 1896 (do roku 1945 byl sbor německý). Budova v Máchově ulici byla zakoupena 1907. Partnerské sbory má v německé Kleinwelce (Bautzen) a v holandském Zeistu. Důraz je kladen na víru v Ježíše Krista, společné hledání životní orientace nad Biblí, otevřenost. Bohoslužby: neděle 9:30

 

Pravoslavná církev v českých zemích

Studentská 158, Jablonec nad Nisou 46606

Tel.: 608 210 863
E-mail: ohryhamichal@seznam.cz
Web: http://pravoslavijablonec-cz.webnode.cz
Kontaktní osoba: Michail Hryha

Pravoslavní se schází k bohoslužbě v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vrkoslavicích v neděli v 10:00.

 

Římskokatolická farnost - děkanství Jablonec nad Nisou

Horní náměstí 1056/12, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 483 312 327
E-mail: fara@farnostjablonec.cz
Web: http://www.farnostjablonec.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpán Smolen

Římskokatolická církev je křesťanská církev s nejdelší tradicí. Je pokračovatelkou prvotní církve, která byla založená Ježíšem Kristem. Římský biskup je přímým následníkem sv. Petra, kterého Ježíš ustanovil prvním biskupem. Farnost v Jablonci nad Nisou byla založena 4. 3. 1737 u kostela sv. Anny. V současné době má sídlo u kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z roku 1932 na Horním náměstí. K farnosti patří také kostel ve Mšeně n. N. a kaple na Vrkoslavicích a v Kokoníně. Zároveň jsou z Jablonce n. N. spravovány farnosti Janov n. N., Rýnovice, Lučany n. N. a Rychnov u Jablonce n. N.

 

Sbor Církve adventistů sedmého dne Jablonec nad Nisou

Petra Bezruče 2510/61, Jablonec nad Nisou 46601

Tel.: 739 345 689
E-mail: jirikoun@seznam.cz
Web: http://www.casdjbc.cz
Kontaktní osoba: Jiří Koun

Církev adventistů sedmého dne je křesťanskou protestantskou církví zaměřenou na studium Bible. Sbor Jablonec nad Nisou se schází v architektonicky ceněné, památkově chráněné budově v ulici Petra Bezruče. Bohoslužby: sobota 10:00

 
Vytvořeno 14.6.2012 9:39:58 | přečteno 13075x | Charlie Root
load