Zvláštní orgány

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Tajemnice: Mgr. Hana Krámská

Členové výboru

 • PhDr. Daniela Korunková (předsedkyně)
 • Mgr. Michal Bursa
 • Mgr. Lukáš Berný
 • MUDr. Hana Mourková
 • Mgr. Jaroslava Opatrná
 • Mgr. Karel Opočenský
 • Mgr. Rita Rozkovcová
 • PhDr. Jitka Selingerová

Činnost:

 • rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany (§ 48 a 49), pokud právnická nebo fyzická osoba žádá pouze o pověření ke zřízení zařízení uvedeného v § 39 písm. d), a o odnětí tohoto pověření (§ 50)
 • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí a zajišťuje projednání jednotlivých případů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v komisi, za účelem navržení opatření k účinné pomoci dítěti a rodině
 • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí
 • na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska
 • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Vytvořeno 14.6.2004 15:19:14 - aktualizováno 18.6.2020 10:04:05 | přečteno 22777x | Petr Vitvar
load