Usnesení 27.01.2011

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného 27. ledna 2011. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

ZM/10/2011

A.1 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,5 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice panu Petrovi Markovi bytem Želivského 100/37, Jablonec n. N. -Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.2 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,7 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice panu Josefovi Poživilovi, bytem Dlouhá 1559/20, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.3 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,6 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice panu Františkovi Liebezeitovi, bytem Bedřichov č.e. 1665 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.4 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,5 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Miroslavovi a Haně Bublovým, oba bytem Želivského 12/35 Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.5 schvaluje

Prodej kanalizační dešťové přípojky DN 150 délky 3,4 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Miroslavovi a Haně Bublovým, oba bytem Želivského 12/35, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.6 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice , Věře Ferkové a Marcele Duždové, obě bytem Želivského 13/33, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.7 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 6,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní Jaroslavě Bublové, bytem Želivského 3647/40, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.8 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,5 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní Pavle Jiříčkové, bytem Jozífova 181, Opatovice nad Labem, panu Jiřímu Šimáčkovi, bytem Boženy Němcové 3714/21, Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, panu Petrovi Halbichovi, bytem SNP 1008/16, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.9 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,2 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Marii a Antonínovi Novákovým, oba bytem Želivského 126/42, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy

A.10 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Marii a Antonínovi Novákovým, oba bytem Želivského 126/42, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.11 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 11,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní Janě Šiftové, bytem Rabasova 3838/10, Jablonec n. N. - Mšeno nad Nisou, panu Miroslavovi Šrajbrovi, bytem Zásada č.p.69 a paní Libuši Šrajbrové, bytem Želivského 112/22, Jablonec nad Nisou - Rýnovice za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.12 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě ELIPROM s.r.o. se sídlem v ulici Legií 318/19, Liberec XII - Staré Pavlovice zastoupené panem Pavlem Zapadlem - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.13 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,1 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě ARTWELD s.r.o. se sídlem ulice Nádražní 120, Liberec VI - Rochlice, zastoupené panem Radoslavem Markem - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.14 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě ARTWELD s.r.o. se sídlem ulice Nádražní 120, Liberec VI - Rochlice, zastoupené panem Radoslavem Markem - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.15 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 6,9 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Zdeňce a Jiřímu Šikolovým, oba bytem Severní 256/7, Jablonec n. N. - Vrkoslavice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.16 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 8,8 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Jitce a Petrovi Svobodovým, oba bytem Mšenská 3985/58, Jablonec n. N. - Mšeno nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.17 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 7,4 m uložené v p.p.č. 448/5, 496, 450/1 vše v k.ú. Rýnovice panu Janovi Petráčkovi, bytem Jugoslávská 180/15, Praha - Vinohrady za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.18 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,5 m uložené v p.p.č. 495, 453 v k.ú. Rýnovice manželům Ing. Janovi a Ing. Ivetě Kubistovým, oba bytem I. Olbrachta 118/1, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.19 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 3,0 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice manželům Kateřině a Michalovi Seidlovým a paní Marii Seidlové, všichni bytem Želivského 103/4, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.20 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 8,4 m uložené v p.p.č. 179/5, 460/13 v k.ú. Rýnovice manželům Hannelore a Josefovi Fejfarovým, manželům Aleně a Lubomírovi Kramárovým, panu Ivo Mičkalovi, všichni bytem Želivského 3928/7, Jablonec n. N. - Rýnovice a Ing. Dagmar Sodomkové, bytem Mořina 212 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.21 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice paní Ireně Huškové, bytem ulice Želivského 114/8, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.22 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,0 m uložené v p.p.č. 179/5, 461/1 v k.ú. Rýnovice Ing. Miroslavovi Koškovi, bytem Želivského 97/9, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.23 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 11,1 m uložené v p.p.č. 445/1 v k.ú. Rýnovice paní Marii Kittlerové, bytem Bažantí 4246/8, Jablonec n.N. a paní Věře Kollárové, bytem ulice Želivského 1/10, Jablonec n.N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.24 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,5 m uložené v p.p.č. 179/5, 442/2 v k.ú. Rýnovice manželům Jarmile a Vladislavovi Losmanovým, oba bytem B. Němcové 3699/26, Jablonec n. N. - Mšeno n.N. a Ing. Milanovi Houdkovi, bytem Želivského 2/12, Jablonec nad Nisou - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.25 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5 v k.ú. Rýnovice firmě Jablonecká nástrojárna s.r.o. se sídlem v ulici Želivského 3528/11, Jablonec n. N. - Rýnovice , zastoupené Ing. Tomášem Párou - jednatelem společnosti za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.26 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 14,7 m uložené v p.p.č. 179/5, 165/2, 658/1 a revizní šachty DN 400 uložené v p.p.č. 658/1 vše v k.ú. Rýnovice firmě S a D v.o.s. se sídlem v ulici Želivského 4603/14a, Jablonec n. N. - Rýnovice, zastoupené Ing. Janem Damborským a Ing. Vladimírem Šebestou - jednateli společnosti za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.27 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 10,1 m uložené v p.p.č. 179/5, 431, 165/2 vše v k.ú. Rýnovice paní Ireně Hulinové, bytem Želivského 202/16, Jablonec n. N. - Rýnovice za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.28 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 200 délky 4,3 m uložené v p.p.č. 179/5, 439 v k.ú. Rýnovice Stavebnímu bytovému družstvu LIAZ, se sídlem Želivského 3993/13, Jablonec n. N. - Rýnovice zastoupenému panem Jaromírem Horčičkou - předsedou představenstva za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

ZM/11/2011

A.1 schvaluje

prodej části p.p.č. 414/16, geometrickým plánem nově označené jako díl 

A.2 schvaluje

prodej st.p.č. 5036 o výměře 22 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou panu A*****S***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100,- Kč.

A.3 schvaluje

prodej části p.p.č. 1797, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 1797/2 o výměře 60 m2 v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání oplocení pro manžele S***** a J***** Ř***** Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 18.000,- Kč.

A.4 schvaluje

prodej st.p.č. 92 o výměře 1358 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod hotelem Praha a zázemí společnosti HOTEL PRAHA JABLONEC s.r.o., IČ 27340007, se sídlem Komenského 446/6, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 135.800,- Kč.

A.5 schvaluje

prodej části p.p.č. 960/10 geometrickým plánem nově označenou jako díl 

B. neschvaluje

směnu p.p.č. 1542 o výměře 1832 m2 a p.p.č. 1553/3 o výměře 190 m2 vše v k.ú. Mšeno n.N. (celková výměra 2022 m2) ve vlastnictví Š***** B***** za p.p.č. 568/3 o výměře 5774 m2 a p.p.č. 568/1 o výměře 2926 m2 vše v k.ú. Proseč n.N. (celková výměra 8700 m2) ve vlastnictví města.

C.1 ruší

usnesení č. 552/2009/A/9 ze dne 23.4.2009

C.2 ruší

usnesení č. 838/2010/A/5 ze dne 27.5.2010 a usnesení č. 902/2010/D ze dne 30.9.2010.

C.3 ruší

usnesení č. 123/2007/A/2 ze dne 13. 9. 2007

ZM/1/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 41. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 16. prosince 2010.

ZM/12/2011

A.1 schvaluje

výkup p.p.č. 1226/6 o výměře 310 m2 a p.p.č. 1226/5 o výměře 8 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N. od RNDr. M***** V***** Praha - Veleslavín za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 82.170,- Kč

A.2 schvaluje

darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6824 do vlastnictví paní V***** R***** Jablonec n.N. a paní J***** P***** Pěnčín U Liberce s tím, že výše uvedené nemovitostí nabudou do spoluvlastnictví, a to každá ideální ˝.

A.2 schvaluje

darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6823 do vlastnictví panu J***** M***** Jablonec n.N.

A.2 schvaluje

darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6822 do vlastnictví manželům O***** a M***** S***** Jablonec n.N. s tím, že výše uvedené nemovitostí nabudou do spoluvlastnictví, a to každý ideální ˝.

A.2 schvaluje

darování garáže bez č.p./č.ev. včetně st.p.č. 6821 do vlastnictví manželům W***** a H***** B*****Jablonec n.N. s tím, že výše uvedené nemovitostí nabudou do spoluvlastnictví, a to každý ideální ˝.

A.3 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III, č. Rp U/JN/2010/5656, kterou se převádí pozemky p.p.č. 882/17, p.p.č. 882/23, p.p.č. 882/31 ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec n.N., z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou.

A.4 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 10/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 700/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

A.5 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 11/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 1107/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, památkově chráněné území, v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

A.6 schvaluje

Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 14/2010, kterou se bezúplatně převádí pozemková parcela č. 1162/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Jablonec nad Nisou a obci Jablonec nad Nisou, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111 do vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Na převáděném pozemku je situována místní komunikace.

ZM/13/2011

A.1 schvaluje

prodej objektu č.p. 125 (Želivského 3) na st.p.č. 459/1 včetně st.p.č. 459/1 o výměře 474 m2 a p.p.č. 458 o výměře 487 m2 vše v k.ú. Rýnovice (včetně příslušenství) společnosti THANO s.r.o, se sídlem Liberec IV, Perštýn, Moskevská 658/41, PSČ 460 01, IČ 273 26 128, za celkovou kupní cenu ve výši 2.000.000,-Kč s tím, že 1.000.000,-Kč bude uhrazeno při podpisu kupní smlouvy a 1.000.000,-Kč bude proinvestováno do 3 let od podpisu kupní smlouvy do oprav vnějšího vzhledu objektu.

A.2 schvaluje

přeřazení objektu č.p. 1879 (Mánesova 6) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny

A.3 schvaluje

přeřazení objektu č.p. 617 (Pražská 48) v k.ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny

A.4 schvaluje

přeřazení objektu č.p. 2112 (Lipanská 10) v k. ú. Jablonec nad Nisou ze skupiny

ZM/14/2011

A. schvaluje

rozpočtové změny uvedené v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 6. - 15. a upravený rozpočet města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.384.344 tis. Kč

ZM/15/2011

A. schvaluje

přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50.000.000,-- Kč od Komerční banky, a.s..

ZM/16/2011

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Městské policie Jablonec nad Nisou za druhé pololetí 2010

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, přehodnotit stávající koncepci městské policie a předložit ji zastupitelstvu města

ZM/17/2011

A. schvaluje

předložený Plán hlavních úkolů Městské policie Jablonec nad Nisou na rok 2011 v upraveném textu podle připomínek z rozpravy při jednání

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, předložit přepracovanou koncepci městské policie na následující dva roky.

ZM/18/2011

A. bere na vědomí

informativní zprávu o připravenosti na mimořádné události a řešení krizových situací

ZM/19/2011

A. schvaluje

Městský program prevence kriminality Jablonce nad Nisou na rok 2011

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města
a) Zabezpečit zpracování Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci Programu ve smyslu ust. článku 2. písm. A. Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Městského programu prevence kriminality v roce 2011, vydaných MV ČR.
b) Zabezpečit do 11.2.2011 předložení Žádosti o poskytnutí dotace na MV ČR - odbor prevence kriminality.
 

ZM/20/2011

A. bere na vědomí

materiál týkající se delegování zástupce města na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.f zák. č. 128/2000 Sb., na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., konanou dne 17. 02. 2011, Ing. Petra Beitla, starostu města.

C. pověřuje

delegovanou osobu výkonem akcionářských práv a hlasováním dle návrhu v důvodové zprávě.

D.1 navrhuje

1. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Ing. Karla Dlouhého
2. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do představenstva společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Bc. Janu Hamplovou
3. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Ing. Františka Peška
4. dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pana Miroslava Peltu

D.2 navrhuje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb., do dozorčí rady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. pana Ing. Otakara Kyptu, a to v případě, že bude zvýšen počet členů dozorčí rady této společnosti ze stávající 6 členů na 9 členů.

E. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, starostovi města, doložit zastupitelům plnou moc Ing. Jiřího Veselky, MBA ke svolání této valné hromady.

ZM/21/2011

A. bere na vědomí

informaci o odborném zaměření a úkolech jednotlivých výborů zastupitelstva města dle důvodové zprávy

B. ukládá

předsedům výborů doplnit tyto úkoly do jednacích řádů výborů ZM a informovat vedení města.

ZM/2/2011

A. bere na vědomí

vyjádření odboru správy majetku k podnětu Osadního výboru Proseč nad Nisou týkající se dodržování plánu zimní údržby, konkrétně údržba chodníku v ul. Prosečská.

ZM/22/2011

A. bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

ZM/23/2011

A. bere na vědomí

diskusní příspěvek pana Libora Polánka ve věci objektu v ul. Pobřežní 3467/5 ve Mšeně nad Nisou a jeho záměru a jako účastník řízení souhlasí s udělením výjimky z odstupové vzdálenosti navrhovaného projektu.

ZM/3/2011

A. bere na vědomí

předloženou zprávu o činnosti starosty města a jeho místostarostů za uplynulé období.

ZM/4/2011

A. schvaluje

ZM/5/2011

A. opětovně volí

paní J***** P*****, nar. *****, bytem *****Jablonec nad Nisou za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další čtyřleté volební období.

ZM/6/2011

A. schvaluje

Dodatek č. 1 zřizovací listiny Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace ve znění uvedeném v příloze důvodové zprávy.

B. ukládá

Mgr. Petru Tulpovi, místostarostovi města, vyhodnotit efekt přestěhování školy a předložit  měsíci dubnu 2011 zastupitelstvu města zprávu.

ZM/7/2011

A. určuje

po projednání předloženého materiálu k problematice pořizování územně plánovací dokumentace města místostarostu města p. Petra Vobořila pro kontakt s Úřadem územního plánování MěÚ Jablonec nad Nisou

ZM/8/2011

A. schvaluje

v souladu s § 55, odst.2 a za použití § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) upravený návrh zadání 58. změny platného Územního plánu města Jablonce nad Nisou.

ZM/9/2011

A.1 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,6 m uložené v p.p.č. 1721/1a stpč. 653 v k.ú. Jablonecké Paseky panu Karlu Hornovi bytem Jindřichovská 178/18, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.2 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,57 m uložené v p.p.č. 1721/51, 1767 v k.ú. Mšeno Jablonec nad Nisou manželům Jaroslavovi a Martině Sovovým bytem Jindřichovská 239/20, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.3 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,4 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Jaroslavovi a paní Věře Vokounovým oba bytem Jindřichovská 3798/17, 466 02 Jablonec nad Nisou, panu Stanislavovi Vokounovi, bytem Asternweg 45, 735 27 Schwäbisch Gmünd a paní Ivance Hoznauerové, bytem Podhorská 755/76, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.4 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,0 m uložené v p.p.č. 1767 a 1769 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Petrovi a Haně Černíkovým oba bytem Jindřichovská 3785/22 Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.5 schvaluje

Prodej kanalizační dešťové přípojky DN 150 délky 2,7 m uložené v p.p.č. 1767 a stpč. 1771 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Michalovi a MuDr. Monice Hausenblasovým oba bytem Jindřichovská 3788/24, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.6 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,0 m uložené v p.p.č. 1767 a 1784 v k.ú. Mšeno nad Nisou, manželům Vladimírovi a Ing. Martině Vláškovým bytem Jindřichovská 3805/26, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.7 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 10,8 m uložené v p.p.č. 1767 a stpč. 1787 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Jaromírovi a Drahoslavě Karasovým bytem Jindřichovská 3802/28, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.8 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,1 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Janu Mikuláškovi bytem Jindřichovská 3793/19, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.9 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,9 m uložené v p.p.č. 1788 a 1782 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Josefovi Slaninkovi a Soně Procházkové oba bytem Jindřichovská 3804/30, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.10 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,2 m uložené v p.p.č. 1776,1777 a 1779 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní Ivě Novákové bytem Jindřichovská 3812/36, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.11 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,3 m uložené v p.p.č. 1767 a 1789 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní Václavě Janstové bytem Jindřichovská 3792/32, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.12 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,3 m uložené v p.p.č. 1767, a stpč. 1759 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní Věře Habové bytem Na Úbočí 4353/31 za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.13 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,0 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Ing. Janu a Zuzaně Ryšánkovým bytem Jindřichovská 4716/23, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.14 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,9 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Miroslavovi a paní Vladimíře Brožovým bytem Pod Lesem 3787/3, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.15 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,7 m uložené v p.p.č. 1767 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Bohuslavovi a paní Jaroslavě Fibikarovým oba bytem Jindřichovská 3799/27 Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.16 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,9 m uložené v p.p.č. 1797 a stpč. 1796/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Ing. Martinovi Lejskovi, Ružinovská 1161/8, 142 00 Praha 4 - Krč a Mgr. Pavlíně Lejskové, Jindřichovská 3789/34, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.17 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,8 m uložené v p.p.č. 1797 a 1798/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Valerii Wosátkovi bytem Pod Lesem 3796/1, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.18 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,0 m uložené v p.p.č. 1797,1800/3 a 1800/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Mgr.Petrovi a Mgr.Pavlíně Karáskovým oba bytem Pod Lesem 4522/1a, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.19 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,9 m uložené v p.p.č. 1797 a 1812 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Stanislavovi a Jaroslavě Řezáčovým oba bytem Pod Lesem 4127/17, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.20 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 4,6 m uložené v p.p.č. 1797 a 1814/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Petrovi Dvořákovi bytem Pod Lesem 4073/19, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.21 schvaluje

Prodej dvou kanalizačních přípojek DN 150 celkové délky 7,0 m uložené v p.p.č. 1797 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Janu Jonákovi bytem Komunského 24/4, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč za jednu kanalizační přípojku s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.22 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 1,7m uložené v p.p.č. 1797 v k.ú. Mšeno nad Nisou, panu Milanovi Bucharovi bytem Pod Lesem 3807/2, Jablonec nad Nisou, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.23 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 26,9 m uložené v p.p.č. 1797 v k.ú. Mšeno nad Nisou, manželům Ing.Vlastimilovi a Libuši Štosovým bytem Pod Lesem 3682/9, Jablonec n.N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.24 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,9 m uložené v p.p.č.1827 a 1820/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Petrovi a Olze Jeřábkovým oba bytem Pod Lesem 3536/11, Jablonec n. N. za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.25 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 3,6 m uložené v p.p.č. 1827 a 1823/2 v k.ú. Mšeno nad Nisou paní Jitce Šponarové bytem Pod Lesem 3366/13, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.26 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,7 m uložené v p.p.č. 1827 a 1839 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Václavu Šilhánovi bytem Pod Lesem 3806/6, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.27 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,0 m uložené v p.p.č. 1827 a 1837 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Václavu Šilhánovi bytem Nová Ves nad Nisou 359 za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.28 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 7,6 m uložené v p.p.č. 1827 a stpč. 1824 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Františkovi a paní Nadě Němečkovým bytem Pod Lesem 3811/15, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.29 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,3 m uložené v p.p.č. 1827 a 1829/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou manželům Josefovi a Aleně Buškovým bytem Pod Lesem 3810/10, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

A.30 schvaluje

Prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 2,8 m uložené v p.p.č. 1827 a 1828 v k.ú. Mšeno nad Nisou panu Stanislavovi Řezáčovi bytem Pod Lesem 4127/17, Jablonec nad Nisou za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 1,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

Vytvořeno 28.1.2011 13:30:12 - aktualizováno 6.12.2011 16:15:14 | přečteno 2401x | Petr Vitvar
load