Program a materiály zastupitelstva

5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou se konalo ve čtvrtek 25. května 2023 od 13:00 hodin ve velké zasedací síni budovy radnice v Jablonci nad Nisou.

 1. Zahájení 
 2. Schválení programu 
 3. Schválení ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky 
 4. ikona souboruZávěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2022 
 5. ikona souboruHodnocení plnění rozpočtu města Jablonec nad Nisou za I. čtvrtletí 2023 
 6. ikona souboruProgram obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou – „info C“ 
 7. ikona souboruVyslovení souhlasu zastupitelstva s pracovněprávním vztahem mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a členem zastupitelstva města 
 8. ikona souboruPeněžité dary - kancelář primátora 
 9. ikona souboruValná hromada společnosti SVS, a.s. 
 10. ikona souboruValná hromada společnosti SKS, s.r.o. 
 11. ikona souboruOpětovná volba přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou 
 12. ikona souboruZměna Zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 13. ikona souboruZměna Zakladatelské listiny obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
 14. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace Potravinová banka Libereckého kraje, z.s. 
 15. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace Nábytková banka Libereckého kraje, z.s. 
 16. ikona souboruPoskytnutí individuální dotace Člověku v tísni 
 17. ikona souboruDodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou - CSS Jablonec nad Nisou, p.o. 
 18. ikona souboruPřevody pozemků   Info „C, K, N, Š,V“ 
 19. ikona souboruDohoda o narovnání – Úřad práce ČR 
 20. ikona souboruUplatnění smluvních pokut ze Smlouvy o poskytování přepravních služeb 
 21. ikona souboruZměny ve složení osadních výborů „Info C, M, R, Ž“ 
 22. ikona souboruKontrola plnění usnesení 
 23. ikona souboruZpráva o činnosti představitelů města 
 24. ikona souboruPověření členů zastupitelstva města Jablonec nad Nisou k přijímání prohlášení o uzavření manželství podle ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona o matrikách - na stůl
 25. Nové interpelace 
 26. Rozprava – diskuze
Vytvořeno 17.5.2023 15:38:39 | přečteno 514x | Petr Vitvar
load